22 juni 2022

Column: Van het gas af, hoe dan?

Dat is de uitdaging. En wat komt er dan voor in de plaats? Wel, we gaan vol gas over op elektrisch. We gaan elektrisch onze gebouwen verwarmen, onze auto’s opladen, koken en natuurlijk gaan we ook met elektrisch materieel en gereedschappen bouwen.
24 mei 2022

Column: Sociale veiligheid in de bouw, ben ik daarvoor verantwoordelijk?

Sociale veiligheid, hoe staat het daarmee in de bouw? Hoe veilig zijn we met en bij elkaar in de bouw? Hoe dun is het lijntje tussen gepast en ongepast sociaal gedrag als we naar een bouwplaats kijken?
19 april 2022

Column: Tweedehandsjes zetten aan tot denken

Soms komt er iets voorbij waarvan je denkt: ‘Hé, waarom weet ik dat niet? Wat slim, of wat handig!’ Zo kom je tot de conclusie dat er al zóveel mogelijk is.
23 maart 2022

Column: Stoppen met oplossingen die nieuwe problemen creëren

Welke rol speelt de bouwsector bij het ‘crisis paraat’ maken van BV Nederland, terwijl we na corona nu weer worden overspoeld met andere uitdagingen, zoals de stroom vluchtelingen uit Oekraïne?
01 maart 2022

Column: Schaken op meerdere borden tegelijk

In de bouw zijn we behoorlijk afhankelijk van politiek beleid. Zo hebben we gezien dat de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Omgevingswet weer heeft opgeschort.
27 januari 2022

Column: Zo slaan we het paaltje in 2022

Aan het einde van het ene en het begin van het andere jaar is het bij veel organisaties de gewoonte terug- en vooruit te kijken. Dat doen wij ook bij Bewuste Bouwers, tussen het afsluiten van boekjaar ‘21 en de organisatie van het eerste event van ‘22 in.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer