Over de stichting

Stichting Bewuste Bouwers geeft de bouwwereld een positieve impuls. Onze drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouw- en infrabedrijven bestaat aandacht te geven door te delen en te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren.

Beter imago

Wij geloven dat een beter imago zichtbaar wordt bij de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek de maatschappelijke bijdrage van een bouw- en infrabedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg voor het milieu en medewerkers heeft. Bewuste Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op deze gebieden, stimuleert deze actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Omgevingsmanagement

Hinder voor de omgeving is bij bouw- en infraprojecten niet altijd uit te sluiten. De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de hinder en hinderbeleving probeert te beperken – bepaalt dan ook de acceptatie in de omgeving en daarmee ook het imago van de bouwsector als geheel. Veel bouw- en infrabedrijven zetten de laatste jaren hoog in op goed omgevingsmanagement, vanuit de overtuiging dat deze manier van werken ook bijdraagt aan een beter rendement. Het is immers niet voor niets dat steeds meer opdrachtgevers hoge eisen stellen op dit gebied en goed omgevingsmanagement soms zelfs expliciet belonen.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer