Toetsing

Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich op meerdere vlakken en maakt zichtbaar dat hij aandacht heeft voor veiligheid van werknemers en iedereen op en rond de bouwplaats, de overlast voor de buurt minimaliseert en milieubewust te werk gaat. Alle medewerkers worden geacht de gedragscode te kennen en na te leven. De mate waarop de gedragscode op de bouwplaats functioneert, wordt getoetst middels audits, mysteriebezoeken en feedback van de omgeving via  www.verbeterdebouw.nl.

Audits

Een audit is een gepland bezoek aan de bouwplaats waarbij een auditor kijkt hoe invulling wordt gegeven aan de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten. De bevindingen worden verkregen door de eerste indruk van de bouwplaats, het gesprek met vertegenwoordigers van de bouwplaats, zoals projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider, BREEAM-expert of omgevingsmanager, en de gezamenlijke ronde op en rond de bouwplaats. De bouwplaatsverantwoordelijken ontvangen na de audit het auditverslag met daarin de auditscore en de bevindingen. In het verslag worden ook verbeterpunten opgenomen om aan de norm te voldoen en tips om boven de norm te scoren.

Mysteriebezoek

Een mysteriebezoek is een onaangekondigd bezoek waarbij een mysteriebezoeker vanuit de positie van de omwonende naar de bouwplaats kijkt en beoordeelt hoe invulling wordt gegeven aan de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten. De bevindingen worden verkregen door de eerste indruk van de bouwplaats en de omgeving. Na het mysteriebezoek ontvangen de bouwplaatsverantwoordelijken het verslag met daarin de bevindingen. In het verslag worden ook verbeterpunten en tips opgenomen.

VerbeterDeBouw

Via de (mobiele) website www.verbeterdebouw.nl kunnen omwonenden, voorbijgangers en geïnteresseerden 24 uur per dag, 7 dagen per week meldingen plaatsen. Deze meldingen (vragen, klachten, tips en complimenten) komen rechtstreeks bij de projectverantwoordelijke(n) terecht. Transparant, laagdrempelig en een continu proces. De meldingen én de reactie van het bouwbedrijf op de melding zijn voor iedereen zichtbaar.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer