De 5 pijlers

De gedragscode bestaat uit 5 pijlers, te weten Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Deze 5 pijlers staan niet op zich, ze zijn verweven met elkaar. Iedere pijler kent de volgende richtlijnen: Maatregelen en Bewustwording & Communicatie.

 • Ik draag altijd mijn PBM’s.

  Veilig

 • Ik zet mijn radio niet te hard.

  Omgeving

 • Ik spreek mijn collega’s aan.

  Vakmensen

 • Ik scheid mijn afval.

  Milieu

 • Ik houd mijn werkplek schoon.

  Verzorgd

Omgeving

Een Bewuste Bouwer probeert hinder voor en hinderbeleving van de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving. Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan zorgvuldig om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

Bekijk normkaart | Bekijk werkkaart
Normkaarten: Engels | Duits | Pools | Roemeens

Veilig

Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veiligheid op de bouwplaats en richt zich met name op de omgeving van de bouwplaats. Middels een stakeholdersanalyse wordt duidelijk welke partijen hierbij zijn betrokken. De medewerkers op de bouwplaats zijn zich bewust van de eigen veiligheid, de veiligheid van anderen op de bouwplaats en de veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving en stralen dit uit.

Bekijk normkaart | Bekijk werkkaart
Normkaarten: Engels | Duits | Pools | Roemeens

Vakmensen

Een Bewuste Bouwer heeft aandacht voor ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en welzijn van de bouwplaats medewerkers en houdt rekening in alle communicatie-uitingen met de verschillende doelgroepen, zowel op de bouwplaats als naar de omgeving. Bouwplaats medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. Zij zijn het visitekaartje van de bouwplaats en van de bouwsector en zijn een rolmodel voor toekomstige instroom vakmensen.

Bekijk normkaart | Bekijk werkkaart
Normkaarten: Engels | Duits | Pools | Roemeens

Milieu

Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn om de impact op het milieu te minimaliseren. Het bouwbedrijf neemt maatregelen en faciliteert de bouwplaats om op minder milieubelastende wijze te bouwen, ook ten aanzien van de omgeving.

Bekijk normkaart | Bekijk werkkaart
Normkaarten: Engels | Duits | Pools | Roemeens

Verzorgd

Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats maakt, gezien vanuit de omgeving, een nette indruk. Op en rond de bouwplaats is het opgeruimd en vrij van zwerfafval. Dit resulteert in een verzorgd uitziende bouwplaats, toegangswegen en afzettingen. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden.

Bekijk normkaart | Bekijk werkkaart
Normkaarten: Engels | Duits | Pools | Roemeens

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer