Goede Voorbeelden 2024

Op veel projecten zien onze auditors zogenaamde Goede Voorbeelden. De ene keer is het iets praktisch, de andere keer iets vernieuwends. Soms zit de kracht in de eenvoud, een andere keer weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op een van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden door andere bouwers.

 • Ervaringen worden gebundeld en met anderen gedeeld

  Alle ervaringen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden ten einde gebundeld om andere opdrachtnemers en opdrachtgevers te inspireren, motiveren en informeren.

  Upcycle Mall
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West

 • Schaal waarop bouwmaterialen opnieuw worden toegepast

  Het opnieuw gebruiken van bouwmaterialen is natuurlijk niet nieuw, maar de schaal waarop dit bij dit project wordt toegepast is echter ongekend.

  Upcycle Mall
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West

 • Aparte ruimte op de bouwplaats voor (onder)aannemers

  Iedere (onder)aannemer heeft in het appartementencomplex op de bouwplaats zijn eigen ruimte gekregen, welke afgesloten kan worden en een opgeruimde aanblik geeft.

  Lovely Rita
  Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

 • Trilnaad voor vissen

  Ten tijde van het heien worden vissen uit de buurt gehouden door een trilnaad die dagelijks drie keer een kwartier aanstaat.

  Realisatie 2 fietsbruggen Spoorbaanpad Almere
  Ballast Nedam Park & Connect

 • Pallets beschikbaar voor Jeugdland

  Er is gekozen voor het gebruik van Prefab brugelementen. Pallets zijn beschikbaar gesteld aan Jeugdland voor het bouwen van hutten.

  Realisatie 2 fietsbruggen Spoorbaanpad Almere
  Ballast Nedam Park & Connect

 • Kinderen op een speelse manier kennis laten maken met techniek en de bouw

  Afgelopen Sinterklaasperiode stond één van de collega’s van Bouwbedrijf Huurman-Leiden met een pipowagen speciaal ingericht voor Sinterklaas en zijn kluspieten bij een basisschool in Zoeterwoude, de Bernardusschool. Deze school wordt herontwikkeld, waar Bouwbedrijf Huurman-Leiden de aannemer is. Ze hadden binnen en buiten een compleet bedrijf ingericht met als thema Sinterklaas, waar de kinderen op een speelse manier kennis konden maken met techniek en de bouw.

  Herontwikkeling Fietsenstalling Gorlaeus
  Bouwbedrijf Huurman-Leiden B.V.

 • Toolbox meeting 'Fit op de bouw'

  De stagiair op de bouwplaats heeft een toolbox meeting ontworpen onder het motto ‘Fit op de bouw’. Deze toolbox heeft veel in beweging gezet. Aan de hand van deze toolbox meeting is er nu ook fruit beschikbaar op de bouw. De uitvoerder koopt het fruit in bij de Jumbo en stelt dit beschikbaar voor de medewerkers, hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt.

  Nieuwbouw Jumbo + 24 app.Weijdelaer, Scherpenzeel
  Bouwbedrijf Kreeft B.V.

 • Ecologisch werkprotocol

  Het ecologisch werkprotocol wordt via beeldmateriaal met tekst duidelijk weergegeven en hangt op diverse plaatsen op het project.

  PR35287 DSM Sunlight
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Driehoek overleg bij een calamiteit

  Mocht er op het centraal station een calamiteit voordoen, dan is er een driehoek overleg met NS en ProRail. Meldingen worden eerst naar de hulpdiensten van NS gemeld. Zij nemen de regie over en nemen contact op met overige hulpdiensten. Er is een vluchtroute beschikbaar voor forensen die op een veilige manier door de bouwplaats kunnen worden geëscorteerd. Deze vluchtroute wordt continu verplaatst en het team draagt zorg voor dat deze vluchtroute niet alleen veilig te betreden is, maar ook goed zichtbaar is middels bebording.

  Westknoop Amsterdam Centraal
  BAM Infra B.V.

 • Speciale aandacht aan randbeveiligingen

  Er wordt op dit project speciale aandacht geschonken aan de randbeveiligingen op de verdiepingen. Hierbij wordt tijdens de prefab-fase in de fabriek in de betonnen steunbalken al een bevestiging ingegoten voor randbeveiliging. Op de bouwplaats worden de steunbalken op de grond voorzien van randbeveiliging inclusief de houtenplanken. Hierna worden de steunbalken op hoogte aangebracht en kunnen daarna de vloerdelen geplaatst worden. Het voordeel hiervan is dat na het plaatsen van de vloerdelen, er op hoogte geen randbeveiliging meer hoeft te worden aangebracht. Deze werkwijze vergroot veiligheid tijdens montage en een efficiëntere wijze van werken.

  2305 Kubota Nieuw Vennep
  DIJKHAM bouw B.V.

 • Voorlichting over 'de dode hoek'

  Schooljeugd heeft van het bouwbedrijf voorlichting gekregen over "de dode hoek" bij vrachtwagens, hierbij mochten leerlingen zelf in de cabine plaatsnemen en "de dode hoek" in de spiegel van de vrachtauto bekijken.

  3e Aansluiting Tholen
  Heijmans N.V.

 • Buurtmaatje

  Er is een buurtmaatje aangesteld op het project. Hij is dagelijks aanspreekbaar om de omgeving te helpen met het oplossen/verminderen van overlast die door het project wordt veroorzaakt.

  Kadevervanging Houtzagerssingel
  Kroeze Infra B.V.

 • Vertaling toolboxen voor anderstaligen

  Er wordt van de anderstaligen verwacht dat ze bij toolboxen aanwezig zijn. Hierbij zal het detacheringsbureau de vertaling verzorgen.

  IJburg Bruggen 2060, 2080 en P&P
  Mobilis B.V.

 • Stalen bodemplanken

  Voor het uitladen van breedplaatvloeren zijn stalen bodemplanken gemaakt zodat een pakket in één keer van de vrachtwagen te tillen is. De vrachtauto hoeft hierdoor ook minder lang op de bouwplaats te zijn.

  WB20595 Mascagniestraat te Eindhoven
  BAM Wonen Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • TBI Vakschool

  Op dit project is een leerling timmerman werkzaam vanuit de vakschool bouwpraktijk van ERA Contour. TBI Vakschool is een initiatief van TBI bedrijven; J.P. van Eesteren en ERA Contour waarbij 16 leerlingen, geselecteerd vanuit hun BBL-bouwopleiding, in een aanvullend traject van 15 maanden worden klaargestoomd voor een extra praktijkgerichte knowhow in de bouw. 

  2497 GO Holy Zuid Vlaardingen
  ERA Contour

 • Lokale imker steunen

  Koopmans Bouw steunt de lokale imker op het terrein door een grote partij honing en mede van hem te kopen zodat hij weer kan investeren in zijn bijenkasten. Op deze manier draagt Koopmans Bouw bij aan bestrijding van de grote crisis waarin de bijen op dit moment wereldwijd verkeren. In samenwerking met de imker heeft Koopmans Bouw eigen etiketten laten maken. Deze honing en mede worden nu als presentjes geschonken aan opdrachtgevers en aan buren zoals kinderdagverblijf De Wipneus,restaurant De Goeie Gooier en andere relaties.

  de Trappenberg Huizen
  Koopmans Bouw B.V.

 • Filmpje genaamd 'Kees de Bewuste Bouwer'

  Op de projectsite wordt bekendheid gegeven aan de vijf pijlers van Bewuste Bouwers en is een filmpje genaamd 'Kees de Bewuste Bouwer' gemaakt waar toelichting hierop wordt gegeven.

  de Trappenberg Huizen
  Koopmans Bouw B.V.

 • Campagne omgevingsveiligheid

  Recentelijk is binnen Boele & van Eesteren B.V. een nieuwe campagne gestart om de omgevingsveiligheid op de bouwplaats verder onder de aandacht te brengen. In februari zijn er daarom op bouwplaatsen bijeenkomsten georganiseerd waarbij het projectteam zelf een 'mysterievisit' bij de eigen bouwplaats heeft gedaan. De projectleider geeft aan dat de bouwplaatsmedewerkers hier voorafgaand niet over geïnformeerd waren, en dat zij zich hier dus niet op voor konden bereiden. Onder leiding van de projectleider hebben de bouwplaatsmedewerkers een ruime ronde om de bouwplaats gelopen.

  Stadswonen II
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Deelname aan management betrokkenheidsbezoek

  Bouwplaatsmedewerkers worden ook betrokken bij de bouwplaats door deelname aan een management betrokkenheidsbezoek. Hiermee wordt met behulp van een aantal vragen de veiligheidscultuur op de bouwplaats beoordeeld. Dit gebeurt samen met de projectleider van het project.

  Tienvoet Heinenoord
  Kroon & De Koning B.V.

 • BHV-certificering

  VEST Infra heeft alle medewerkers van het bedrijf voorzien van een BHV-certificering. Het goede hiervan is, dat medewerkers bv. bij kleine projecten elkaar en de omgeving kunnen helpen. Daarnaast dienen alle medewerkers jaarlijks een cursus te volgen.

  Gemeente Zaanstad - Riolering en herinrichting Koog aan de Zaan en Zaandijk
  VEST Infra B.V.

 • 'Dalux' systeem

  Op een tablet staat het ‘Dalux’ systeem, waarmee digitaal met foto's bepaalde situaties geregistreerd kunnen worden die voor iedere medewerker zichtbaar zijn.

  200587 - Leiden - GO de Horsten
  Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West

 • Geopolymeer beton

  Tijdens de audit werd aangegeven dat Gebroeders De Koning B.V. op het vorige project een test heeft gedaan met Geopolymeer beton. Geopolymeer beton bestaat in de basis uit dezelfde grondstoffen als traditioneel beton, namelijk zand, grind en water, een bindmiddel en eventuele hulp- en vulstoffen. Afwijkend is het bindmiddel. In de betonsamenstelling wordt hiervoor geen cement gebruikt, maar een bindmiddel op basis van geopolymeren. Dit levert een zeer lage CO2-uitstoot op.

  Muyskenkwartier Kavel 1 JM 12-14
  Gebroeders De Koning B.V.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer