Goede Voorbeelden 2023

Op veel projecten zien onze auditors zogenaamde Goede Voorbeelden. De ene keer is het iets praktisch, de andere keer iets vernieuwends. Soms zit de kracht in de eenvoud, een andere keer weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op een van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden door andere bouwers.

 • Vuil opruimen

  Een medewerker toont zelf initatief om het vuil dat hij dagelijks in zijn omgeving tegenkomt op te ruimen. 

  Realisatie 4 bruggen Achterburggracht Zuid-Scharwoude
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Veiligheidsman van de week

  Wekelijks wordt er een veiligheidsman van de week gekozen om zo de betrokkenheid bij het veiligheidsaspect te vergroten.

  De Westrand de Waart
  BAM Wonen b.v.

 • AED

  Voor de overlast van de bouwwerkzaamheden is aan de bewoners van het naastliggende wooncomplex een AED geschonken.

  Sonate
  Boele & van Eesteren B.V.

 • ArmadilloVideoGards

  Naast de camera's op het bouwterrein, staan in het te realiseren gebouw twee 'ArmadilloVideoGards'. Met deze verplaatsbare 360 graden camera's kan ook worden gesproken met mogelijke inbrekers.

  Sonate
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Compacte hand-out projectinstructie in verschillende talen

  Er is in verschillende talen een compacte hand-out projectinstructie gemaakt met duidelijke tekeningen en tekst.

  Sonate
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Nieuwe producten van restmaterialen

  Van gebruikte materialen van projecten bij Boele & van Eesteren worden ook nieuwe producten gemaakt die thuis te gebruiken zijn. Van resthout worden bijvoorbeeld ligbedden gemaakt en van afgedankte werkkleding worden kookschorts gemaakt. Op www.vandebouwplaats.nl staat informatie over deze nieuwe producten van restmaterialen.

  Sonate
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Alarmkaart

  Elke werknemer krijgt een alarmkaart mee in zijn persoonlijke werkmap. 

  Netuitbreiding industriegebied Coevorden
  Baas B.V.

 • Antibots-systeem

  De torenkranen kunnen in elkaars draaibereik komen en botsingen veroorzaken. In de kranen is een antibots-systeem (anti-collision systeem) geplaatst. Het systeem, dat communiceert via een radionetwerk, ondersteunt de kraanmachinist in zijn handelingen. Hijswerk boven ‘verboden zones’ wordt daardoor onmogelijk gemaakt.

  Binck City Park Fase 1
  VORM Bouw B.V.

 • Financiële coach

  Binnen het bouwbedrijf is een vertrouwenspersoon aangesteld en kan gebruik worden gemaakt van een coach voor financiële hulp in verband met de verhoogde energieprijzen.

  25 nwb NOM woningen 
  Hendriks Coppelmans Uden

 • Dode hoek

  Dura Vermeer heeft op twee basisscholen les gegeven over de dode hoek van vrachtwagens.

  Bouw- en woonrijp maken de Poelen fase 3-6
  Dura Vermeer

 • 3D animatiefilm

  Giesbers Wijchen Bouw heeft in het voortraject een informtieavond voor omwonenden en zorgpersoneel gehouden. Op deze avond is met een 3D animatiefilm vertoond hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

  Nieuwbouw Joachim en Anna
  Giesbers Wijchen Bouw

 • Veiligheidsmedewerker van de week

  De hoofduitvoerder heeft de 'veiligheidsmedeweker van de week' ingesteld. Via een app loopt de hoofduitvoerder, samen met de veiligheidsmedewerker van de week, een rondje over de bouwplaats. Daarbij moet de medewerker minimaal twee positieve veiligheidspunten aangeven en twee verbeterpunten. Deze gaan via de app naar de hoofduitvoerder. Deze punten worden de volgende keer, met de volgende veiligheidsmedewerker van de week besproken en gecontroleerd. Zo denken medewerkers proactief mee over de veiligheid.

  Centrumplan Sassenheim
  BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Rotterdam

 • Extra container voor rubber

  Omdat veel rubber gebruikt wordt is een extra container beschikbaar om te zorgen dat rubber gerecycled wordt en niet in de bouw- en sloopafval terechtkomt.

  DC ARA Almelo
  Heembouw Bedrij fsruimten West B.V.

 • Veiligheidsgevoel op de bouwplaats

  Het onderwerp 'veiligheid' komt in verschillende periodieke vergaderingen terug en houdt de organisatie het veiligheidsgevoel in stand. Zo zijn er geregeld inspecties, door zowel de portier als Aboma.

  DC ARA Almelo
  Heembouw Bedrij fsruimten West B.V.

 • Hulpmiddel om prefab delen op zijn plek te krijgen

  Voor dit project wordt er gebruikgemaakt van prefab-delen. Deze prefab-delen zijn zwaar en worden via de kraan naar de juiste plek getild. Uiteindelijk zijn het mensenhanden die met het plaatsen van de prefab-delen in de ‘vuurlijn’ kunnen komen en zo lichamelijk letsel kunnen oplopen. Een medewerker heeft met de prefab-leverancier contact opgenomen met de vraag of er hulpmiddelen voor het plaatsen van de prefab-delen beschikbaar waren. Hulpmiddelen waar ze bij J.P. van Eesteren geen weet van hadden. De prefab-leverancier had hier inderdaad een hulpmiddel voor om de delen veilig en met minder kans op letsel op zijn plek te krijgen. J.P. van Eesteren heeft deze medewerker hiervoor genomineerd. 

  Heineken Hoek Leidseplein Amsterdam 
  J.P. van Eesteren

 • QR-code

  De projectinformatiefolder is voorzien van een QR-code, die gescand kan worden en automatisch de route (via Google Maps) naar het project op de mobiele telefoon toont.

  48 won. Oudelandstraat Dordrecht
  Kroon & De Koning B.V.

 • Memo met standaardinvulling van de normkaarten

  Voor de auditors van Bewuste Bouwers is een memo opgesteld waarmee Kroon & de Koning B.V. wil laten zien wat de standaardinvulling van de normkaarten van Bewuste Bouwers is die op alle projecten van Kroon & de Koning B.V. wordt nageleefd.

  48 won. Oudelandstraat Dordrecht
  Kroon & De Koning B.V.

 • Banner om jongeren te inspireren

  Burgland Bouw heeft een speciale banner opgehangen aan het bouwhek om jongeren te inspireren om te kiezen voor de bouw.

  Nieuwbouw 167 appartementen 'Lindewij ck' Veenendaal
  Burgland Bouw

 • 1e paal slaan met de wethouder en de bouwplaatsmedewerkers

  De leerlingen van Het Sterrenwerk hebben samen met de wethouder en de bouwplaatsmedewerkers de 1e paal mogen slaan op het bouwterrein, met een eigen lied, confettikanon en het ingraven van een tijdcapsule.

  22 702 Kindcentrum het Sterrenwerk Sassenheim
  K_Dekker Bouw en Infra

 • Contact- en scholingsdagen

  In januari 2023 zijn de contact- en scholingsdagen voor het hele bedrijf geweest, waar workshops en elkaar ontmoeten centraal stond. Tijdens het dagdeel Bewust Veilig zijn ook alle onderaannemers en vaste leveranciers hiervoor uitgenodigd.

  22 702 Kindcentrum het Sterrenwerk Sassenheim
  K_Dekker Bouw en Infra

 • SBB erkend leerbedrijf

  K_Dekker is een SBB erkend leerbedrijf. Op InHolland wordt voorlichting gegeven door 12 trainees. Er zijn een bedrijfsleider en een projectleider binnen K_Dekker die structureel voorlichting geven op scholen. Ook is er omgekeerd solliciteren, waarbij het bedrijf moet solliciteren bij de leerlingen om te kijken of het bedrijf past bij de leerlingen. 

  22 702 Kindcentrum het Sterrenwerk Sassenheim
  K_Dekker Bouw en Infra

 • Routekaart Duurzaamheid en Circulariteit

  Voor de routekaart duurzaamheid en circulariteit heeft K_Dekker 5 Sustainable Development Goals (SDG’s) geadopteerd, te weten: goede gezondheid en welzijn,betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en partnerschap om doelstellingen te bereiken, zie www.sdgnederland.nl.

  22 702 Kindcentrum het Sterrenwerk Sassenheim
  K_Dekker Bouw en Infra

 • Bhv'ers op de bouwplaats

  Op verschillende plaatsen is duidelijk zichtbaar wie de bhv'ers zijn. Niet alleen op de alarmkaart, maar ook op de EHBO 'wall' die op verschillende plaatsen op de bouwplaats te zien zijn met herkenbare foto met telefoonnummers. 

  Nautisch NDSM B10
  IBB Kondor B.V./Kondor Wessels Amsterdam B.V.

 • Resultaten van het project gemaakt door de basisschool in de buurt zijn aan het bouwhek bevestigd

  Op de basisschool in de buurt is een project geweest dat betrekking had op dit bouwproject en de resultaten zijn aan het bouwhek bevestigd.

  Hoofdstation Groningen
  Strukton Civiel B.V.

 • VGM-mededelingenbord

  Er is een VGM-mededelingenbord, waar op een "vaste" locatie alle actuele zaken m.b.t. VGM worden gecommuniceerd.

  KOER - Rotterdam
  VORM Bouw B.V.

 • Sponsoring van een sportvereniging

  Het bouwbedrijf sponsort een sportvereniging in de buurt met een jaarlijkse bijdrage.

  Bethelpark
  Van Wijnen Dordrecht B.V.

 • Lichtkrant

  Bij de portier is een lichtkrant geplaatst met mededelingen over het project, o.a. een verwijzing naar www.kijkopdebouw.nl. 

  Bethelpark
  Van Wijnen Dordrecht B.V.

 • Speciale parkeerplaats voor een BHV-auto

  Er is een speciale parkeerplaats gerealiseerd voor een BHV-auto. Dit heeft het team in overleg met de gemeente afgesproken. Zo kan men sneller schakelen en bij calamiteiten direct de auto gebruiken en niet eerst lopen (+- 10 min).

  Newton
  Pleijsier Bouw Nijkerk B.V.

 • Heaterbox

  Het bedrijf maakt gebruik van een Heaterbox. Wat de heaterbox uniek maakt is dat er gebruik wordt gemaakt van houtpellets (zaagsel van resthout) die worden omgezet tot een duurzame en zuivere brandstof. De heaterbox is daarmee CO2-neutraal en levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen. Door het kiezen van deze heaterbox draagt Pleijsier Bouw aan een duurzame wereld, terwijl het ook bespaart op de kosten.

  Newton
  Pleijsier Bouw Nijkerk B.V.

 • Hergebruik

  Restmateriaal wordt hergebruikt. Zo wordt b.v. B-hout voor 100% hergebruikt. Na het versnipperen worden er spaanplaten, pallets of MDF-platen van gemaakt. Daarnaast wordt bij iedere afvalstroom aangegeven hoeveel er wordt hergebruikt en wat ermee gedaan wordt. 

  Amsterdam, 401 app. Singelblok
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • QR-code

  Op de bouwplaats is projectinformatie voor omwonenden en voorbijgangers in vele vormen beschikbaar. Via een QR-code kan een augmented reality toekomstbeeld worden opgeroepen.

  PI59 Amsterdam
  Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

 • Inrijplatform met valbeveiliging

  Voor het lossen van de gevelbanden en -kolommen is een speciaal inrijplatform met valbeveiliging gecreëerd, op de hoogte van de dieplader die achteruit inrijdt. Hierdoor kunnen de elementen met meer veiligheid en gemak in de kraan worden gehangen.

  PI59 Amsterdam
  Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

 • Online web-platform Gemtra Bouwlogistiek

  Het geheel van transport en logistiek wordt aangevuld door Gemtra Bouwlogistiek, een online web-platform dat aannemers ondersteunt bij de beheersing van hun bouwlogistiek. Onderaannemers kunnen via Gemtra vrachten, ruimten, kranen en liften reserveren. Het op deze manier beheersen van logistieke processen voorkomt oponthoud, miscommunicatie en conflicten en reduceert faalkosten.

  De Puls
  VORM Bouw B.V.

 • Extra helmen beschikbaar

  Ben je als bouwplaatsmedewerker je helm vergeten, geen nood, het team heeft nieuwe helmen beschikbaar die je mag kopen, niet lenen. Dit om de veiligheid te waarborgen voor anderen die dan later een gebruikte helm zouden gebruiken. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om bij veiligheidsoverleg of ontruimingsoefening (waarbij gebruik wordt gemaakt van megafoons en duidelijke hesjes voor de BHV'ers) de medewerkers te belonen met iets lekkers.

  De Puls
  VORM Bouw B.V.

 • Aanrijroute voor zwaar transport

  Een tijdelijke haven aan de Lisserdijk werd niet geaccepteerd, waar uiteindelijk ook zwaar verkeer zou aankomen en waar geladen en gelost zou gaan worden. Hierdoor heeft Combinatie Leeghwater besloten dat het transport, vanaf de snelweg A44, direct na de afrit bij de ingang aan de Hoofdvaart het terrein op kon rijden, om zodoende al het transport binnen het project te laten plaatsvinden. Aangezien er veel zwaar transport over het land zou moeten worden gereden waren hier wel een behoorlijk aantal aanpassingen voor nodig.

  Piekberging Haarlemmermeer
  Combinatie Leeghwater

 • Gebruikmaken van de aanwezige grond

  Combinatie Leeghwater heeft dit project onder andere binnengehaald door als enige partij gebruik te maken van de grond die al op het project aanwezig was. Dit heeft enorm veel transportverkeer en CO2-uitstoot gescheeld voor de omgeving.

  Piekberging Haarlemmermeer
  Combinatie Leeghwater

 • Tempex platen

  Tempex platen worden als bekisting gebruikt. Hierdoor wordt er geen hout gebruikt om de bekisting te maken. De Tempex wordt daarna weer afgebroken en gaat terug naar de leverancier, die de gebruikte Tempex platen weer recyclet en er weer nieuwe Tempex platen van kan maken.

  Piekberging Haarlemmermeer
  Combinatie Leeghwater

 • Eenduidige en uniforme huisstijl

  Er is gekozen voor een nieuwe, eenduidige en uniforme huisstijl die op alle bouwplaatsen moet worden toegepast. Hierdoor zijn er voortaan op iedere DIJKHAM Bouw B.V. bouwplaats overal dezelfde borden, bewegwijzering en pictogrammen.

  2212 Bieze Food Group - Nijkerk
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • 5 van de 17 SDG-doelstellingen zijn door K_Dekker geadopteerd

  Het beleid is ontstaan dat 5 van de 17 SDG-doelstellingen, welke door de Europese Unie zijn voorgesteld, door K_Dekker zijn geadopteerd. Met als doel om in 2030 klimaat positief te zijn. Dit toont aan dat er bedrijf breed wel degelijk aandacht voor het milieu is.

  21 397 Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen
  K_Dekker Bouw en Infra

 • Sticker met een uniek projectnummer

  Als duidelijk is dat een medewerker de projectinformatie begrepen heeft krijgt hij/zij een sticker met een uniek projectnummer op zijn helm geplakt. Hierdoor kan tijdens werkzaamheden op het project te allen tijde geconstateerd worden of een medewerker de projectinformatie heeft ontvangen.

  The Ensemble
  Cordeel Amsterdam VOF

 • Paal-plaat-fundering

  Er wordt bij dit project voor het eerst in Nederland op deze schaal met een "paal-plaat-fundering" gewerkt. Dit is op deze grote schaal nog niet eerder uitgevoerd. De ankers die in de grond zijn gedraaid worden onder water door de betonplaten naar beneden gedrukt. Het onderwaterbeton wordt op deze manier blijvend constructief gebruikt. Hierdoor kan er op een milieuvriendelijkere manier gebouwd worden.

  The Ensemble
  Cordeel Amsterdam VOF

 • Producten van restmaterialen

  Van gebruikte materialen van projecten bij Boele & van Eesteren worden ook nieuwe producten gemaakt die thuis te gebruiken zijn. Van resthout worden bijvoorbeeld ligbedden gemaakt en van afgedankte werkkleding worden kookschorts gemaakt. Op www.vandebouwplaats.nl staat informatie over deze nieuwe producten van restmaterialen.

  Nieuw Kijkduin - Fase 2
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Artist impression en QR-code waarmee informatie over het project kan worden verkregen

  Aan het hek en op de keet hangen borden met een artist impression van het project en een duidelijk zichtbare QR-code waarmee makkelijk informatie over het project kan worden verkregen.

  Lloyd Yard
  Kroon & De Koning B.V.

 • Parkeerplaats en een zelfgemaakt 'oplaadstation' voor de scootmobiels van de buurt

  Om de buurt een handje te helpen, heeft het team de 2 beschikbare huur scootmobiels verplaatst naar de zijkant en daarbij twee parkeerplaatsen gecreëerd waarbij deze scootmobiels dankzij een zelfgemaakt "oplaadstation" worden voorzien van stroom vanuit het bouwproject.

  De Schinkel
  G&S Bouw B.V.

 • Informatie in een vitrine beschikbaar

  Er is uitgebreide en actuele informatie in de vitrine beschikbaar voor de omgeving. 

  Berghaus
  BAM Bouw en Techniek Grote Projecten

 • ViA-eisen

  Partijen die regelmatig werkzaamheden in onderaanneming uitvoeren voor BAM dienen zich te certificeren volgens de ViA-eisen.

  Berghaus
  BAM Bouw en Techniek Grote Projecten

 • Geluidbeperkende omkisting

  Er is door de bouwplaats een geluidbeperkende omkisting voor de bronbemalingspomp aangebracht, waarmee geluidsoverlast voor het naastliggende reeds bewoonde complex wordt voorkomen.

  Maanplein 110
  Pleijsier Bouw Nijkerk B.V.

 • Serviceconcept genaamd 'James +'

  Er is een serviceconcept genaamd 'James +' beschikbaar waar de bewoners in de omgeving gebruik van kunnen maken.

  Maanplein 110
  Pleijsier Bouw Nijkerk B.V.

 • Voetgangersbrug ingericht als uitkijkpunt

  De voormalige voetgangersbrug over de Weverstede wordt tijdens de bouw ingericht als uitkijkpunt.

  Weverstede
  AKOR Groep B.V.

 • Massieve plaatvloeren

  Op dit project is bewust gekozen voor massieve plaatvloeren, daarop een laag schuimbeton (installatiezone) en tenslotte een dekvloer. Ten opzichte van breedplaatvloeren wordt winst behaald op veiligheid (minder valgevaar), welzijn (arbeidsomstandigheden/vakmensen) en bouwtempo (overall minder handelingen en hinder).

  Weverstede
  AKOR Groep B.V.

 • Lichte gevelvullende elementen

  De architect wilde metselwerk gevels. Het bouwteam wilde echter geen steigers (AKOR: steigers zijn per definitie onveilig, helemaal bij hoogbouw), uit oogpunt van veiligheid en arbeidsomstandigheden. In samenwerking met WVH en Laminam zijn lichte gevelvullende elementen ontwikkeld met gelijmde keramische strips met het uiterlijk van metselwerk.

  Weverstede
  AKOR Groep B.V.

 • Intern TV-kanaal 'Narrow Casting'

  Op deze bouwplaats loopt een pilot 'Narrow Casting'. Dit is een intern TV-kanaal waarop alle betrokken partijen hun informatie kunnen halen en delen.

  ERA 2396 Aquarius G.O. 182 woningen
  ERA Contour

 • Persoonlijke kennismakingsronde

  Voorafgaand aan de bouw heeft de uitvoerder bij de omliggende bedrijven een persoonlijke kennismakingsronde gedaan.

  SPOT Amsterdam
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Ontruimingsoefeningen

  De verzamelplaats is buiten bij de poort. Later in het proces zullen er een of meer ontruimingsoefeningen worden gehouden en komt een manbak, die kan worden ingezet om gewonde personen met de torenkraan snel van hoogte te kunnen evacueren.

  SPOT Amsterdam
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Trainingen en rollenspellen

  Pleijsier Bouw verwacht dat haar medewerkers proactief handelen en zich actief inzetten voor goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu. Ze zorgen dat de medewerkers via trainingen op deze thema's elkaar durven aan te spreken. Door rollenspellen komen hierbij de veel voorkomende weerstanden aan de oppervlakte.

  SPOT Amsterdam
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Cursus technisch Engels

  Pleijsier Bouw biedt haar medewerkers cursus technisch Engels aan.

  SPOT Amsterdam
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Speciale poster met samenwerkingsafspraken

  Voor dit project heeft de uitvoerder een speciale poster met Floating Gardens - samenwerkingsafspraken gemaakt. Tijdens de startgesprekken komen deze aan bod en tekenen partners hiervoor.

  Floating Gardens
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Poster 'Sorry kunnen zeggen voor een gemaakte fout, en daarvan leren'

  Er hangt poster met als thema 'Sorry kunnen zeggen voor een gemaakte fout, en daarvan leren'.

  Floating Gardens
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Theateruitvoering op het bouwterrein

  Cultuurhuis De Appel heeft gevraagd of ze een deel van het bouwterrein mogen gebruiken voor een theateruitvoering. Bezoekers zitten in de flat, op het bouwterrein speelt de show zicht af. De Nijs heeft toestemming gegeven, omdat het nog aan het begin van de bouw is en er nu nog volop ruimte is. Daarnaast is de voorstelling buiten werkuren.

  Podiumbuurt Kavel B
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Cityfences gemaakt door een SROI-bedrijf uit de stad

  De bouwplaats maakt gebruik van lokale diensten, zo zijn de cityfences door een SROI-bedrijf uit de stad gemaakt.

  Podiumbuurt Kavel B
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • QR-codes die bouwtekeningen op een app projecteert

  Door middel van QR-codes kan een medewerker met een tablet, foto's van de QR-codes maken en dan op het scherm exact zien waar hij staat. Daarna projecteert de app, de bouwtekening met de leidingen en afvoeren in de vloer zich als een 3D-beeld over de gemaakte foto in het scherm en kan de medewerker exact zien waar hij staat en waar de leidingen in de vloer liggen. Waarna hij in de vloer de gaten kan merken waar geboord moet worden.

  Klimopweg kavel A1 Amsterdam
  Kondor Wessels Amsterdam B.V. en IBB Kondor B.V.

 • Doka wandkisten

  Door een eerder ongelukje met goede afloop is besloten aangepaste Doka wandkisten toe te passen die zonder ladder veilig opklimbaar zijn. 

  Kavel O
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • BamBamShazam app

  Tijdens het heien heeft het team de app BamBamShazam gelanceerd en hiermee ook veel media bereikt. Wanneer er geheid wordt, zoekt deze app een muziekje dat in hetzelfde ritme als het heien is. Een leuke manier om de omgeving positief bij een hinderlijke activiteit te betrekken.

  Doorslagzone Nieuwegein
  Koopmans Bouw B.V.

 • Hergebruik van teveel beton

  Een teveel aan aangeleverd beton wordt goed hergebruikt. Van de overlengte van betonpalen wordt granulaat gemaakt. Van het teveel van beton in de betonmolen worden op de bouwplaats betonnen 'lego stenen' gemaakt.

  Doorslagzone Nieuwegein
  Koopmans Bouw B.V.

 • Speciale laad- en losinrichting

  De Nijs maakt indien mogelijk gebruik van cross-dock, maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte. Grondafvoer uit de bouwkuip vond plaats over water i.p.v. over de weg (50 scheepsvrachten i.p.v. 1400 vrachtauto's). Hiervoor is langs de kade een speciale laad- en losinrichting gebouwd. 

  Eiland 6
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • BLVC-rapportage

  Wekelijks wordt een BLVC-rapportage, ondersteund met foto’s, opgesteld en verstuurd naar project Houthaven en de technisch projectleider van de Gemeente Amsterdam.

  Eiland 6
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag is niet aanvaardbaar en daar wordt ook naar gehandeld. Zo heeft een medewerker die zag dat een andere medewerker vervelend pestgedrag voer, deze situatie aangekaart bij de uitvoerder. Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de betrokken medewerkers, de interne vertrouwenspersoon en een verantwoordelijke medewerker vanuit TBI om deze situatie naar ieders tevredenheid uit te praten en op te lossen.

  5 woningen J. van Krimpenstraat te Deventer
  Koopmans Bouw B.V.

 • Nauw contact met de toekomstige gebruiker

  Met de toekomstige gebruiker (InHolland) is veel contact. In overleg hebben leerlingen de bouwkeet geschilderd en zijn er verschillende kijkmomenten geweest.

  Sluisbuurt Inholland
  Visser & Smit Bouw B.V.

 • Passende en veilige oplossingen

  Bij dit project worden zonnepanelen met een hoogwerker geplaatst en de bak voor een vlizotrap voorbewerkt met een luik zodat hij direct dicht zit na plaatsen en valgevaar voorkomt. Ook wordt er bij niet standaard werkzaamheden, zoals bij dit project het plaatsen van dakkappen, eerst overlegd met betrokken partijen om tot de meest passende en veilige oplossing te komen zodat er echt veilig gewerkt kan worden.

  23 woningen De Kijktuinen
  Koopmans Bouw B.V.

 • TOV-melding (Trots Op Veiligheid)

  Iedere medewerker is verplicht om één keer per jaar een melding te maken van een veilige situatie om ook nadruk te leggen op dat er ook heel veel zaken goed verlopen, de zogenaamde TOV-melding.

  23 woningen De Kijktuinen
  Koopmans Bouw B.V.

 • Slagboom naast de bouwplaats

  In overleg met de Gemeente Diemen is een slagboom geplaatst op het fietspad naast de bouwplaats, dat tijdens leveringen van grote transporten aan de bouwplaats met behulp van een verkeersregelaar gesloten kan worden. Dit om een zo veilig mogelijke situatie voor de fietsers te creëren tijdens het manoeuvreren naar de losplaats. 

  Arent Krijtsstraat in Diemen
  Bot Bouw B.V.

 • Plastic folie en rode tape

  De treden van de stalen trappen zijn ingepakt met plastic folie en rode tape. Zo is er goede zichtbaarheid, blijven de treden onbeschadigd en treedt geen vervuiling op onder de trappen.

  Kanjers Vastgoed Aalsmeer
  Bouwbedrij f aan de Stegge Twello B.V.

 • Hesje en helm voor hoofd facilitair van de school

  Hoofd facilitair is goed op de hoogte van de werkzaamheden en dankzij de korte lijnen met de bouwer erg betrokken. Daarnaast heeft hoofd facilitair van de school vanuit K_Dekker een nieuwe veiligheidshelm en hesje gekregen.

  22 447 Bouwkundige renovatie Sint Michaël College
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Medewerkers aanspreken

  Goed om te zien dat de assistent uitvoerder personen op een nette manier aanspreekt en in het kort uitlegt waarom dit juist nodig is. 

  22 447 Bouwkundige renovatie Sint Michaël College
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • QR-codes van de dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisartsen

  Op de alarmkaart staan niet alleen de gegevens van de Bhv'ers, maar ook van de huisartsen en ziekenhuis in de omgeving, inclusief QR-codes.

  Renovatie rwzi Oosthuizen
  Van Hattum en Blankevoort B.V.

 • Leegstaande woning in de wijk voor de omgeving

  Tijdens de renovatie blijven de woningen bewoond. Voor wie de overlast te groot is kan er gebruik worden gemaakt van een leegstaande woning in de wijk.

  Nijmegen, 182 won. Renovatie Wolfskuil
  Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.

 • Plantenbakken van Groene Bouwhekken

  Een aantal bouwhekken zijn voorzien van plantenbakken welke door Groene Bouwhekken, worden onderhouden. Dit zorgt voor een fijne uitstraling voor de omgeving en is milieuvriendelijk.

  De Kwekerij - Fase III
  Van Mierlo Dinkq B.V.

 • 'Je hebt een calamiteit gesignaleerd. Wat nu?' poster

  Op diverse plekken in de keten hangt een uitgebreide 'Je hebt een calamiteit gesignaleerd. Wat nu?' poster. Er wordt proactief meegedacht over de veiligheid voor de omgeving.

  22-0005 DC Tierra (BB Vrolijk)
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Toolbox 'Werken bij hitte'

  Er is een toolbox met het thema 'Werken bij hitte' gegeven.

  Kwadijkerpark fase 1
  BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Utrecht

 • Gegevens van de huisarts en het ziekenhuis in twee talen te lezen

  De gegevens van de huisarts en het ziekenhuis staan middels een QR-code vermeld en direct in twee talen te lezen. 

  Nieuwbouw TMA Amsterdam
  Groothuis Bouwgroep

 • VR-bril

  Omwonenden kunnen binnenkort met een VR-bril zien hoe de omgeving eruitkomt te zien na de werkzaamheden.

  Dijkversterking Stad Tiel
  F.P.H. Ploegmakers B.V.

 • Bebording met pictogram en magneten

  Wijnen Bouwgroep heeft eigen bebording in meerdere talen ontwikkeld met een pictogram en magneten waardoor het makkelijk afneembaar is.

  DC - Holbox Roermond
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Zonnepanelen op een container

  Op het project wordt energie opgewekt door zonnepanelen die op een container zijn geplaatst.

  Tramlijn 19
  Dura Vermeer Railinfra

 • Hergebruik van bekistingen

  De bekistingen kunnen hergebruikt worden. Deze zijn genummerd waardoor ze voor andere woningen snel en gemakkelijk (her)gebruikt kunnen worden.

  22 427 - 54 woningen J.E. de Witstraat
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Gedenkstenen

  In een aantal straten van het project lagen gedenkstenen die een herinnering zijn aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Deze gedenkstenen (de zogenaamde Stolpersteine) waren geplaatst in de stoep voor het voormalige woonhuis van mensen die in de 2e wereldoorlog zijn gedeporteerd en omgekomen. In nauw overleg met de buurt en de stichting die zich hiermee bezighoudt zijn deze stenen zorgvuldig en volgens een bepaald systeem opgeslagen zodat ze weer op de juiste plaats kunnen worden teruggelegd als de werkzaamheden gerealiseerd zijn.

  Virulyplein Rotterdam
  Baas B.V.

 • Beschermende doeken als waarschuwing voor vleermuizen

  Er zijn beschermende maatregelen getroffen om de eventuele aanwezige vleermuizen niet te verrassen omdat er een aantal bomen gekapt zijn. Daarvoor zijn beschermende doeken geplaatst die door vleermuizen middels hun radar als waarschuwing kan worden gezien.

  Landsheer Warmenhuizen bouw 65 woningen
  Trebbe Groep B.V.

 • Pop die de kledingvoorschriften aangeeft

  Voor de ingang van de bouwplaats staat een pop die de kledingvoorschriften aangeeft. Het is dus voor iedereen duidelijk wat de verplichte PBM's zijn. 

  AMS/E Project
  Interior Service Group Netherlands B.V.

 • EHBO-ruimte

  Mocht er een ongeval hebben plaatsgevonden, dan is er een speciale EHBO-ruimte ingericht.

  AMS/E Project
  Interior Service Group Netherlands B.V.

 • Waarschuwingsborden

  Alle medewerkers zijn op de hoogte van de gezondheids- en veiligheidsrisico's. Waar je ook op de bouwplaats loopt, je kan er niet omheen. Overal zie je waarschuwingsborden. Het is de kracht van het blijven herhalen.

  AMS/E Project
  Interior Service Group Netherlands B.V.

 • Snoerloze projectlocatie

  Snoeren komen vrij wel niet meer voor op de bouwplaats waardoor de veiligheid wordt vergroot. Bij de portierskeet staan afsluitbare kastjes voor het opladen van elektrisch gereedschap.

  Parkstad Zuid (Imagine)
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Eddie stekeindbeveiliger

  Bouwplaatsmedewerkers hebben samen met een bedrijf een praktische oplossing voor het beveiligen van stekeinden bedacht: de Eddie Stekeindbeveiliger. Eddie is makkelijk toepasbaar en multifunctioneel.

  Parkstad Zuid (Imagine)
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Stellage voor valbeveiliging

  Bouwplaatsmedewerkers hebben een stellage voor valbeveiliging ontworpen. Hier is een prototype van gemaakt die wordt gerealiseerd en gebruikt op het project.

  Parkstad Zuid (Imagine)
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Gastcollege op de school van de stagiair

  Op de onderwijsinstelling waar de stagiair studeert (Thorbecke Talentschool in Rotterdam) is een gastcollege over het project gegeven. De studenten moesten in groepjes een fictieve opdracht over het project doen, daarna hebben ze het project bezocht.

  OBS Nelson Mandela
  Jongekrijg + Maasbouw B.V.

 • Helm met koptelefoon/gehoorbescherming en een microfoontje

  De Zwitserse onderaannemer heeft een helm met koptelefoon/gehoorbescherming en een microfoontje. Via dit kunnen de bouwplaatsmedewerkers met elkaar en met de kraanmachinist praten.

  Ambachtslaan te Veldhoven
  BAM Wonen Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • Normkaarten Bewuste Bouwers staan in een bedrijf breed systeem

  Per project staan de normkaarten van de 5 pijlers van Bewuste Bouwers in een systeem dat bedrijf breed toegankelijk is. Voor ieder onderdeel is aangegeven hoe de uitvoering ervan is geregeld op het project.

  Park Rosenburg
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Nieuwe producten van restmaterialen

  Van gebruikte materialen van projecten bij Boele & van Eesteren worden ook nieuwe producten gemaakt die thuis te gebruiken zijn. Van resthout worden bijvoorbeeld ligbedden gemaakt en van afgedankte werkkleding worden kookschorts gemaakt. Op www.vandebouwplaats.nl staat informatie over deze nieuwe producten van restmaterialen.

  Park Rosenburg
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Trein en HUB

  Het personeel gaat naar het werk met de trein. Hiermee geeft het team aan goed mee te denken naar het zoeken van oplossingen. Daarnaast worden aangeleverde materialen via een HUB in de nachtelijke uren naar het project gebracht waardoor er geen hinder is voor de omgeving en denkt men ook nog een aan het milieu.

  Renovatie en herstel Cuypershal Amsterdam Centraal
  Anton Rail & Infra B.V.

 • Toegangspoortjes beschermen tegen vuil of beschadigingen

  Het team heeft een oplossing verzonnen om de toegangspoortjes te beschermen tegen vuil of beschadigingen.

  Renovatie en herstel Cuypershal Amsterdam Centraal
  Anton Rail & Infra B.V.

 • Elektriciteit via een buis op een centrale plek laten uitkomen

  Door de elektriciteit via een buis op een centrale plek te laten uitkomen en deze buis mee te laten groeien met de verdiepingen tijdens de bouw, worden struikelgevaar en rommelige bekabeling voorkomen. Bovendien leidt dit tot tijdsbesparing en minder gebruik van kabels, wat de bouwprocedure optimaliseert en kostenbesparend werkt.

  The Bridge
  Kondor Wessels Amsterdam B.V.

 • WAVE veiligheidsprogramma vertaald naar een strip

  Het WAVE veiligheidsprogramma is vertaald naar een strip vorm die in de informatiebanken en op de posters aan de wanden hangen.

  The Bridge
  Kondor Wessels Amsterdam B.V.

 • Zitbank gemaakt van afvalhout

  Van afvalhout op het project is een zitbank gemaakt en geschonken aan de Gemeente Rijswijk. Deze staat in de openbare ruimte in de buurt van de bouwschutting.

  Sterpassage in Rijswijk
  ERA Contour

 • Fruitbox

  Het bouwbedrijf heeft aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en uit dit door het verzorgen van een fruitbox op de projecten.

  21-0039 Rittenburg fase 2 (BB Vrolijk)
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Bel beneden bij de uitvoerderskeet

  De deur van de uitvoerder staat altijd open en minder valide bezoekers kunnen gebruikmaken van een bel die beneden is aangebracht, iemand van het bouwbedrijf komt dan naar beneden om de bezoeker te woord te staan.

  2485 Groot Onderhoud 240+27 woningen aan de Plejadenlaan te Bergen op Zoom
  ERA Contour

 • Les in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

  Samen met de opdrachtgever en de gemeente is op de nabijgelegen school Veilig Verkeer Nederland ingehuurd om een dode hoek les te geven. Daarbij werd gebruikgemaakt van een vrachtwagen en chauffeur. Ook werd een bezoek gebracht aan de bouwplaats.

  26 woningen Westmaas locatie 2: Koetsveldlaan
  Kroon & De Koning B.V.

 • Eigen werkplek waar extra aandacht wordt besteed aan veiligheid

  Eén van de SROI-medewerkers die werkzaam is op dit project heeft een eigen werkplek gecreëerd waar hij extra aandacht besteed aan veiligheid. Deze medewerker had meer afstand tot de arbeidsmarkt en via dit project volgt hij een opleiding en is hij aan het werk.

  Rijswijk, 142 app
  Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.

 • Dunne laag van natuurlijk afbreekbare, gerecyclede papierhulp

  Er wordt een extra dunne laag van natuurlijk afbreekbare, gerecyclede papierhulp op de zandvlakte aangebracht om onnodig verstuiven tegen te gaan.

  Crossdock and Warehouse Maersk Maasvlakte 2 Maasvlakte-Rotterdam
  Cordeel Nederland B.V.

 • Lease auto

  Voor stagiaires wordt ook een lease auto tijdens de stageperiode beschikbaar gesteld. 

  Renovatie Jaap Eden Baan (23 119)
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Water van de Haarlemmertrekvaart wordt gebruikt om beton aan te maken

  Het water van de Haarlemmertrekvaart is beoordeeld en goed bevonden om beton aan te maken voor de boorpalen en wordt daarvoor ook gebruikt, in plaats van drinkwater.

  Brug Poelgeest, Leiden
  Max Bögl Nederland B.V.

 • Stadswandeling

  De stadswandeling, gericht op toeristen én bewoners van Breda, heeft een extra stop toegevoegd in de wandeling bij De Nieuwe Mark. De aannemer informeert de stadswandeling organisatie over de stand van zaken van het project. Een leuke samenwerking en dit zou bij veel binnenstedelijke projecten een toevoeging kunnen zijn.

  De Nieuwe Mark - fase 1 te Breda
  FL B.V.

 • Herinneringskaart

  Eén dag voor aanvang van de werkzaamheden wordt een opvallende herinneringskaart met de aard van de werkzaamheden in de brievenbus gedaan om de bewoners nog eens extra te attenderen op de werkzaamheden. 

  Hoevenseveld fase 3
  Hazenberg Bouw B.V.

 • Zelfgemaakte houten bakken

  Er zijn zelfgemaakte houten bakken aanwezig die worden gebruikt om stekkers en haspels te beschermen tegen het nat worden en beschadigen en struikel- en valgevaar voorkomen.

  DC GLP Lelystad
  Bouwcombinatie Moeskops-BanBouw

 • "Stop the job authority" policy

  Er is bij dit project een "Stop the job authority" policy waarbij het erop neerkomt dat iedereen die ook maar enigszins twijfelt aan de veiligheid het recht/plicht heeft om het werk stil te leggen.

  Bouw kademuur Amaliahaven - JV tussen Ballast Nedam, HOCHTIEF en Van Oord
  Ballast Nedam Infra B.V.

 • Toolboxen vertalen

  Instructies en informatie zijn in meerdere talen beschikbaar op de bouwplaats. Naar aanleiding van een ervaring uit de praktijk wordt nu ook aan onderaannemers aangeboden om hun toolboxen kosteloos te vertalen in de taal van de werknemers.

  Bouw kademuur Amaliahaven - JV tussen Ballast Nedam, HOCHTIEF en Van Oord
  Ballast Nedam Infra B.V.

 • Kleine afvalcontainers

  Er staan verschillende kleine afvalcontainers die door de bouwkranen naar boven worden gebracht, door opruimers aldaar netjes verwerkt en beneden in de juiste containers worden gedeponeerd.

  Holland Park Diemen
  Kondor Wessels Amsterdam B.V.

 • "Trots op Veiligheid" video

  Mobilis|TBI heeft een "Trots op Veiligheid" video waarin ook nog eens de pijlers van Bewuste Bouwers de nodige aandacht krijgen. 

  22174 RiF010
  Mobilis B.V.

 • Multibel BHV-app

  Het project maakt gebruik van de Multibel BHV-app. Bij een ongeval kunnen medewerkers via de app een melding maken en krijgen de aanwezige Bhv'ers hier direct een bericht over. Op deze manier kan de Bhv'er die het dichtst in de buurt is snel op locatie zijn. Naast de app is ook duidelijk in het projectkantoor opgehangen wie de Bhv'ers zijn.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Houten bekistingselementen

  De uitvoerder heeft 9 houten bekistingselementen bedacht waarmee hij 41 trapgatopeningen kan maken. Door voor in het traject hierover na te denken levert dit materiaalbesparing tijdens het traject op. 

  89 GGH te Eindhoven WB20423
  BAM Wonen Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • TV-programma 'Bouwer Power'

  Er is een filmploeg van NPO Zappelin opnames komen maken voor het tv-programma 'Bouwer Power'. Gedurende een groot deel van de dag zijn meerdere medewerkers en de bouwkraan ter beschikking gesteld, en is een deel van het bouwterrein niet toegankelijk in verband met de tv-opnames.

  50 woningen Bosselaar
  Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V.

 • Tijdelijke dakbedekking door middel van EPDM

  Gelijk na de ruwbouw wordt een tijdelijke dakbedekking over de platte daken heen gelegd door middel van EPDM. Het platte dak is dan gelijk waterdicht, en door middel van een tijdelijke hemelwaterafvoer wordt het water afgevoerd. Dit EPDM kan later blijven liggen en komt in de plaats van de dampdichte folie die normaal gesproken onder de definitieve dakbedekking zou gaan.

  50 woningen Bosselaar
  Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V.

 • "Heroes Squad" app

  Er is een app "Heroes Squad" (https://heroessquad.nl/) ontwikkeld om spelenderwijs de bewustwording ten aanzien van veiligheidssituaties bij medewerkers te vergroten.

  22-0014 DC Jupiterweg (BB Vrolijk)
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Whatsappgroep met de buurt

  Zijn er extra maatregelen nodig tijdens de werkzaamheden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de Whatsappgroep die aangemaakt is. De omgevingsmanager heeft deze aangemaakt met toestemming van de buurt.

  Combi Combinatie Noord
  A.Hak Groep B.V.

 • Elektrisch aangedreven duwboten met duwbakken

  Om de CO2-uitstoot van vrachtverkeer in de binnenstad te verminderen en het aantal verkeersbewegingen en geluidsoverlast te minimaliseren, is een plan opgesteld om het afval via het water af te voeren. Speciale elektrisch aangedreven duwboten met duwbakken werden ingezet.

  Cluster Zuid
  Combinatie Cluster Zuid

 • Werkgroep afval

  Er is een werkgroep afval opgezet. Deze groep bespreekt ideeën om afval op het project te beperken en voert goede ideeën uit.

  Buitenpoort RijswijkBuiten 144 app.
  Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.

 • Buurtconciërge

  Een buurtconciërge is aangesteld op het project en is dagelijks aanspreekbaar om de omgeving te helpen met het oplossen/verminderen van overlast die door het project wordt veroorzaakt.

  Ontkluizing en vervanging bruggen Piet Heinplein
  Strukton Civiel West B.V./De Vries Werkendam

 • Duurzaam opgewekte stroom

  De bouwplaats maakt gebruik van duurzaam opgewekte stroom. De stroom voor de camerabewaking wordt opgewekt door zonnepanelen en windenergie.

  Ontkluizing en vervanging bruggen Piet Heinplein
  Strukton Civiel West B.V./De Vries Werkendam

 • GFT afvalbakken en composthoop

  Er staan in de keet GFT afvalbakken en op de bouwplaats een eigen composthoop.

  High Five
  VORM 2050 B.V.

 • 'Kraamkamer' voor bomen

  Op het bouwterrein stonden een aantal bomen in de weg, die in de nieuwe situatie wel weer op een andere plek goed gebruikt kunnen worden. In plaats van dat deze bomen gekapt zijn, zijn deze voorzichtig met wortel en al uit de grond gehaald en op een grasveld tegenover het bouwterrein in bakken gezet. Hier is een zogenaamde 'Kraamkamer' voor de bomen ontstaan. De bomen worden hier verzorgd totdat ze einde project weer terug kunnen.

  Utrecht Cartesius - Nicoya
  Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West

 • Wapeningsnetten machine

  Op deze bouwplaats heeft een proef plaatsgevonden met een wapeningsnetten machine wat zou moeten zorgen voor minder belasting en meer snelheid.

  Nieuwbouw Seacon Maasbree
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Plastic flesjes inzamelen voor stichting Liever in Lierop

  Plastic flesjes worden ingezameld in een aparte bak speciaal voor Stichting Liever in Lierop. Daar is een groep ouders bezig met het realiseren van een woonhuis voor 12 jongeren met een beperking.

  Nieuwbouw Seacon Maasbree
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen

  Kuijpers Bouw Heteren heeft twee medewerkers van Tennet uitgenodigd om te spreken over de specifieke aandachtspunten en gevaren van het werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen. Aangezien deze situaties weinig voorkomen gaf Kuijpers Bouw Heteren aan de opgedane kennis graag via Bewuste Bouwers breder te delen met de collega's in de sector. Met het oog op de veiligheid tijdens deze werkzaamheden heeft Kuijpers Bouw Heteren een specifieke instructie aangemaakt: ‘Instructie voor het werken onder hoogspanningsverbinding’. Door het scannen van een QR-code op de instructie is ook een film van Tennet te zien over het werken in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties.

  Nieuwbouw autocentrum De Beijer Herveld
  Kuijpers Bouw Heteren B.V.

 • Biodiesel aangedreven aggregaten

  Op de bouwplaats is geen vaste stroom- en wateraansluiting. Elektriciteit wordt met behulp van biodiesel aangedreven aggregaten opgewekt, waarbij teveel opgewekte energie opgeslagen wordt in accupacks.

  220060V Coldstore Maersk Rotterdam
  Cordeel Nederland B.V.

 • Aparte tent voor Chroom VI materialen

  Er is een aparte tent opgezet, waar alles wat Chroom VI kan bevatten op de juiste manier behandeld kan worden.

  Mijnbouw Gebouw
  SPIE Building Solutions B.V.

 • Audits van gepensioneerde medewerkers

  Vanuit het bedrijf voeren enkele gepensioneerde medewerkers een paar keer per jaar audits uit op de bouwplaatsen.

  Nieuwbouw STAAL Deventer
  Bouwbedrijf Van Norel B.V.

 • Elektrische Tele-kraan

  Op dit project wordt met een nieuwe elektrische Tele-kraan gewerkt. Dit is de eerste keer dat deze kraan in Europa op een bouwplaats wordt gebruikt.

  PHSA-C2 Dijksgracht
  Strukton Infratechnieken B.V.

 • Kosten voor het verwerken van de container is zichtbaar

  Bij de containers voor gescheiden afval is aangegeven hoeveel het kost om een container te verwerken. 

  Wisselspoor Fase 1
  Van Wijnen Rosmalen B.V.

 • Praktijkdagen

  De Nijs heeft voor alle medewerkers praktijkdagen om hun vakkennis te behouden en tot een hoger plan te brengen. 

  Jacob Geelbuurt
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Bouwlampen met sensoren

  Er zijn op dit project sensoren op de bouwlampen geplaatst.

  21-0036 Treeport Logistic Campus (BB Vrolijk)
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Openbaar parkeerterrein

  Er is een mogelijkheid om te parkeren op het buiten het centrum gelegen openbaar parkeerterrein. Vanaf hier kunnen de bouwplaatsmedewerkers de laatste 600 meter per gereserveerde 'donkey-bike' of OV-fiets afleggen.

  Dorthuis
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Borden bij de afvalcontainers met wat er niet in mag

  Op de borden bij de afvalcontainers wordt ook aangegeven wat er 'niet' in mag.

  Dorthuis
  J.P. van Eesteren B.V.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer