Goede Voorbeelden 2022

Op veel projecten zien onze auditors zogenaamde Goede Voorbeelden. De ene keer is het iets praktisch, de andere keer iets vernieuwends. Soms zit de kracht in de eenvoud, een andere keer weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op een van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden door andere bouwers.

 • Groene brievenbus voor de leverancier van het beton

  Aan het andere einde van de bouwplaats hangt aan het hek een groene brievenbus. Deze is voor de leverancier van het beton. Deze deponeert hierin zijn leveringsbonnen; droog en beschermt tegen verwaaien. Zo hoeft hij niet na elke levering naar de bouwkeet te lopen en zijn bonnen aan de uitvoerder af te geven. De uitvoerder haalt bij elke ronde over de bouw de bonnen er uit.

  MORE Leiden
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • 'Speciale' medewerker die aangesteld is om alle leerlingen, stagiairs en trainees te begeleiden

  Heddes stimuleert bedrijfsbreed jongeren voor studiekeuze techniek. Een echte bouwopleiding is er niet meer, bouwbedrijven moeten zelf investeren in opleidingen. Daarom heeft Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. een 'speciale' medewerker aangesteld, die alle leerlingen, stagiairs en trainees begeleidt.

  MORE Leiden
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Hergebruik beton

  Als er na een betonstort beton over is, dan worden daar wandelpaden naar de schaftkeet of de bouwlift van gemaakt. Zo heeft het overschot aan beton eerst een functie, voordat het na de bouw alsnog afgevoerd wordt. Medewerkers kunnen zo schoon naar de keet lopen of de lift in. 

  MORE Leiden
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Containers en afvalbakken met bordjes of posters

  Bij de containers en afvalbakken hangen bordjes of posters met type afval, aangegeven in tekst (Nederlands en Engels) en afbeeldingen van het type afval. Bij ieder type afval hoort een bepaalde kleur, die ook duidelijk zichtbaar is op de containers. Zelfs mensen die kleurenblind zijn, kunnen het verschil tussen de kleuren zien.

  De Muzentoren
  to Build B.V.

 • Reistijd tussen woonadres en bouwplaats

  Er wordt rekening gehouden met een maximale reistijd van één uur tussen woonadres van de medewerkers en de bouwplaats.

  19 GGK Sterrendael
  BAM Wonen, Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • Containerdeuren voorzien van een toegangssysteem met tag

  De materiaalcontainer heeft achter de stalen containerdeuren twee houten loopdeuren voorzien van een toegangssysteem met tag. Hierachter ligt de werk-/grijpvoorraad. 

  DC Impact Nieuw Reijerwaard
  Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V.

 • Toekomstige gebruikers betrekken bij het heien

  De kinderen van de toekomstige school zijn betrokken geweest bij het heien. Alle groepen hebben een houten paal gekregen om te versieren en te beschilderen. In de dertien verschillende uitgezette velden, mochten de kinderen van de verschillende groepen op de bouwplaats komen om samen met de bouwplaats medewerkers de eerste paaltjes te slaan. 

  21 385 Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis Uitgeest
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • Diverse manieren waarop wordt gecommuniceerd

  Op 5 december was er contact met de leerlingen, want Sinterklaas was verdwaald. Met veel aanwijzingen via een online meeting kwam de Sint in de bouwkeet aan. Vervolgens hebben bouwers de Sint naar de juiste locatie gebracht, omdat de school nog niet klaar was. De bouwplaats verantwoordelijken communiceren extra met de omgeving over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Een aantal vlogs zijn reeds gemaakt en de uitvoerder houdt tijdens de ouderavond (online) een presentatie over de bouw. 

  21 385 Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis Uitgeest
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • Management Betrokkenheidsbezoeken (MBB-s)

  K_Dekker bouw & infra B.V. houdt Management Betrokkenheidsbezoeken (MBB-s). Het is gebleken, dat het management minder betrokken was bij wat er op de bouwplaats speelt. Nu houden ze tien keer per jaar keetsessies, waarbij alle lagen bij elkaar zitten om de onderlinge kloof te verminderen en om meer begrip voor elkaars werk te krijgen. Daar worden niet alleen het management en de bouwplaats medewerkers bij betrokken, maar ook architecten, staalbouwers, e.d.

  21 385 Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis Uitgeest
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • School betrekken bij de bouw

  De school wordt zeer betrokken bij de bouw en heeft een spel gemaakt in de vorm van een slang. Een soort Ganzenbord, waarbij alle mijlpalen van de bouw worden ‘gevierd’ met het plaatsen van stickers op het spel. Het slaan van de eerste paal was de eerste sticker van de slang. Daarnaast worden vlogs opgenomen met de uitvoerder en de school, zodat de leerlingen de bouw kunnen volgen.

  21 385 Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis Uitgeest
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • Mengsel van open beton puin

  Op de bouwplaats ligt geen menggranulaat maar een mengsel van open beton puin. Dit is veel beter waterdoorlatend en zorgt ervoor, dat er geen plassen op de bouwplaats ontstaan. 

  21 385 Nieuwbouw Kindcentrum Cornelis Uitgeest
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • De gevel wordt bijna geheel uit prefabelementen opgetrokken

  De gevel wordt bijna geheel uit prefabelementen opgetrokken. Voor de montage wordt elk element aan de bovenzijde nog voorzien van een speciaal ontwikkeld veiligheidshek, dat tevens dient als randkist en schoorvoorziening. Door de toepassing van de veiligheidshekken aan de bovenzijde van de betonnen sandwichelementen is de veiligheid geborgd en kan geheel steigerloos worden gewerkt.

  Almere, 150 appartementen Highnote
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Al het rijdend materieel wordt uitgevoerd met '360 graden zicht'

  Als eis is gesteld, dat al het rijdend materieel (hydraulische graafmachine (banden), veegzuigwagen, vacuümwagen, knikdumper/tekker met aanhanger, vrachtwagen, laadschop/shovel en verreiker) wordt uitgevoerd met '360 graden zicht'. Naast de waarschuwingssticker 'Zie je mij, zie ik jou' betekent dit, dat voertuigen zijn uitgevoerd met spiegels, camera's en akoestische signalen om rondom goed zicht te hebben op de naaste omgeving en andere medewerkers. 

  WP Emmen Pottendijk
  Van Hattum en Blankevoort B.V. (VolkerWind)

 • Bouwpas/Safesight-applicatie

  BAM combineert de Bouwpas met Safesight. Deze geïntegreerde Bouwpas/Safesight-applicatie wordt voor het eerst ingezet op het onderhoudscontract van het Zwolse Isala-ziekenhuis en tijdens de ontwikkeling van kantoorgebouw De Office in Den Bosch. Alle BAM-medewerkers - en die van onderaannemers - hebben de Bouwpas-app, waarin Safesight is geïntegreerd op hun smartphone. Zonder die app, waarin naast persoonlijke gegevens ook al het andere papierwerk is opgeslagen, is toegang tot de bouwplaats niet mogelijk. Medewerkers ontvangen via hun telefoon instructies, maar kunnen ook onveilige situaties fotograferen en doorgeven. Aan die meldingen kunnen acties worden verbonden en een tijd waarbinnen iets moet zijn opgelost. Via verschillende dashboards kan de uitvoerder, KAM-adviseur of projectleider de organisatie eenvoudig monitoren en waar nodig aansturen. Een laagdrempelige manier om (MOS)meldingen te kunnen doen. 

  Inbouwpakket De Office Den Bosch
  BAM Bouw en Techniek

 • Veilig hijsen van vloerplaten, kogelkopankers in kanaalplaten

  Voor dit werk is in samenwerking met VBI vloeren een pilot met veilig hijsen van vloerplaten, kogelkopankers in kanaalplaten, opgezet. Hierdoor zijn er minder sleuven en sparingen nodig in de vloerplaten wat de kans op vallen en struikelen aanzienlijk verkleind. 

  Veld 24 Schuytgraaf Arnhem, 65 woningen BPD
  Giesbers-Wijchen Bouw B.V.

 • Normboek DIJKHAM Bouw

  Er is voor de medewerkers op de bouwplaats een heel mooi normboek gemaakt met daarin alle normeisen van Bewuste Bouwers in het kort.

  Ampt van Nijkerk
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Specifieke calamiteitenplannen

  In de bouwkeet zijn specifieke calamiteitenplannen voor overdag, voor 's nachts en bij weinig personeel aanwezig.

  DHL City Hub - Nijmegen
  Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello

 • Stagiairs werven en snuffelstages aanbieden

  Twee vertegenwoordigers van het bedrijf gaan de opleiders langs om stagiairs te werven en om snuffelstages aan te bieden. Zo zijn er nu ongeveer 15-20 leerlingen werkzaam, zowel MBO als HBO. Koen Smelt zoekt nog een leerling op WO-niveau om onderzoek te doen op gebied van duurzaamheid.

  AMS-01D
  Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello

 • A4 met dichtstbijzijnde ziekenhuis en huisartsenpost

  Aan de buitenzijde van de keet hangt een A4-tje met het dichtstbijzijnde ziekenhuis en de huisartsenpost. Door de QR-code te scannen wordt de route (via Google Maps) direct op de mobiele telefoon getoond. 

  Citaverde Roermond
  Wijnen Bouw Horst

 • Flyer met instructies

  Naast de beschikbare AED hangt een flyer waarop staat, wat je moet doen bij iemand die een hartaanval heeft.

  Amsterdam, AMST
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • BHV-verzamelplaats

  Een BHV-verzamelplaats is aangegeven, waarbij een BHV-auto beschikbaar wordt gesteld.

  ERA 2396 Aquarius G.O. 182 woningen
  ERA Contour

 • Posters met foto's met tekst en uitleg uit het handboek Veiligheid

  In de keten hangen grote geplastificeerde posters met foto's met tekst en uitleg uit het handboek Veiligheid. Door gebruik te maken van foto's zijn de situaties makkelijker te begrijpen. De posters worden hergebruikt en bij elke bouw meegenomen.

  DHL City Hub - Geleen
  Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello

 • Visitekaartje met veiligheidsinformatie

  Bezoekers krijgen van de portier een visitekaartje met veiligheidsinformatie. Op het kaartje staat een telefoonnummer dat in geval van een calamiteit/ongeval of brand gebeld kan worden.

  Office Janssen
  FOR Janssen

 • Parkeervakken zijn afgezet voor groot verkeer

  In de bochten zijn parkeervakken afgezet om een veilige bocht voor groot verkeer te kunnen borgen. Dit zorgt tegelijkertijd voor beter zicht. 

  Babel & Lloyd Yard
  Kroon & De Koning B.V.

 • Informatiebord voor medewerkers

  Bij de ingang van het bouwterrein hangt een informatiebord voor medewerkers met meer informatie over Wave, LMRA en andere informatie over veiligheid. 

  Babel en Lloyd Yard
  Kroon & De Koning B.V.

 • Besparing CO2-uitstoot en energie

  Door een mooie samenwerking met Kingspan wordt isolatiemateriaal in een aparte container ingezameld voor hergebruik. Er worden prefab meterkasten geplaatst, waardoor in een vroeg stadium van het bouwproces de aansluitingen worden gerealiseerd en ook energie teruggeleverd kan worden aan het net door de zonnepanelen op het dak. Ook worden dan de werkzaamheden in één werkstroom uitgevoerd, waardoor minder transport nodig is naar en van de bouwplaats van onderaannemers. Hiermee wordt dus energie en CO2-uitstoot bespaard. Dit zorgt ook, dat de planning beter beheersbaar is en meer voorspelbaarder opgeleverd kan worden.

  24 | Fier, Bunschoten
  Aalberts Bouwgroep B.V.

 • 'Gele' posters

  DIJKHAM Bouw B.V. heeft 'gele' posters ontwikkeld waarop alle belangrijk geachte informatie wordt getoond.

  Gamma Barneveld
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Vervanging voor het piepende geluid van machines bij het achteruitrijden

  Het piepende geluid dat machines en vrachtwagens maken bij het achteruitrijden is vervangen voor het geluid van een schorre kikker. Dit geluid wordt als minder hinderlijk ervaren. 

  Hoofdstation Groningen
  Strukton Civiel B.V.

 • Inloopmat en taartjes

  De winkeliers hebben allemaal een inloopmat (met logo van Roelofs) gekregen. Inkomende klanten kunnen hierop hun voeten vegen. In het kader van Burendag bracht aannemer Roelofs taartjes rond bij de aangrenzende winkeliers.

  Herinrichting Centrum Roden
  Roelofs Groep B.V.

 • Kabel ingepakt en vermomd als een waterleiding

  Om mogelijke diefstal van een dikke koperen kabel te voorkomen, is deze kabel ingepakt en vermomd als een waterleiding. 

  Schipholweg 130
  Boele & Van Eesteren/Du Prie B.V.

 • 'Paddenstoelen' (zwerfkasten) aan het plafond gehangen

  Om er voor te zorgen dat de medewerkers en onderaannemers zoveel mogelijk werkruimte hebben en zo min mogelijk struikelgevaar, zijn de ‘paddenstoelen’ (zwerfkasten) met elektriciteit aan het plafond gehangen.

  Schipholweg 130
  Boele & Van Eesteren/Du Prie B.V.

 • Beeldvormende flyers en projectinstructieboekje met QR-codes

  Er is niet altijd een Nederlands sprekende voorman aanwezig (o.a. invloed van corona). Ze maken gebruik van beeldvormende flyers om e.e.a. duidelijk te maken. Ook is een projectinstructieboekje met QR-codes die linken naar de betreffende instructievideo's. Aan de hand van geanimeerde tekeningen wordt alles over veiligheid uitgelegd. Dit boekje is in meerdere talen beschikbaar.

  Schipholweg 130
  Boele & Van Eesteren/Du Prie B.V.

 • Hub van minicontainers/voorraadkarren op wielen

  Putman maakt gebruik van een soort hub van minicontainers/voorraadkarren op wielen van 1m3, met alle sanitair al uitgepakt in de kar. Op iedere kar staat, wat er in zit en voor welke woning het bedoeld is. Het overgebleven verpakkingsmateriaal gaat weer terug in de container en terug naar Putman.

  Schipholweg 130
  Boele & Van Eesteren/Du Prie B.V.

 • Geschikte (rol)containers voor op de bouwlagen

  Per onderaannemer heeft de bouwcombinatie geschikte (rol)containers ter beschikking gesteld voor op de bouwlagen. Zo kan per onderaannemer het afval worden verzameld, waarna het door die partij zelf in de milieustraat wordt uitgesorteerd.

  Schipholweg 130
  Boele & Van Eesteren/Du Prie B.V.

 • Informatie over het project via social mediakanalen

  Informatie over het project is eveneens te krijgen via social mediakanalen met de QR-codes, welke vermeld staan op een banner. 

  Intralox Hoofddorp
  Systabo B.V.

 • Legen van een afvalbak met een QR-code aanvragen

  Bij de containers en afvalbakken staat het type afval aangegeven, duidelijk opgesomd wordt wat wel en niet in de afvalbakken hoort. Met een QR-code kan het legen van een afvalbak makkelijk worden aangevraagd.

  218 woningen Martin Luther Kinglaan
  Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West

 • Voorvallen onderzoeken, een oplossing voor zoeken en delen met medewerkers

  Voorvallen worden onderzocht, een oplossing voor gezocht en gedeeld met de medewerkers. Op een goede (en leuke) manier wordt op teruggekeken.

  Weidse Weelde Appartementen
  ERA Contour

 • CO2-meters

  De kantoren van het ketenpark zijn voorzien van CO2-meters, die de CO2-waarden in de betreffende ruimtes aangeven. Bij een te hoge concentratie moeten maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het openzetten van een raam. 

  De Pulse / The Pulse of Amsterdam
  VORM Bouw B.V.

 • Dobbelspel 'Veilig Vrolijk Voorop'

  Het door Bouwbedrijf Vrolijk B.V. ontwikkelde dobbelspel ‘Veilig Vrolijk Voorop’ is bedoeld om bij alle betrokkenen het bewustzijn van de risico’s op en om de bouwplaats op spelende wijze een extra stimulans te geven.

  Goodman Maarssen
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Uitgebreide vitaliteitsprogramma

  Medewerkers krijgen toegang tot een uniek programma, het uitgebreide vitaliteitsporgramma, dat in samenwerking met het Instituut voor Vitaal Ondernemen is opgezet. Maandelijkse workshops, van mentale weerbaarheid tot goed leren slapen en wekelijkse sportclinics zijn onderdeel hiervan. Ook is de sponsering van de voetbalclub NAC onderdeel van het programma. 

  Goodman Maarssen
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Prefabelementen direct op de bouwplaats monteren

  Om de vele vrachtbewegingen te beperken, is vanuit het concern gekozen om veel prefabelementen direct op de bouwplaats te monteren. Hiervoor is een timmerloods van zeecontainers samengesteld, waar zes timmermannen deze panelen fabriceren om verwerkt te worden. De overweging en de wijze van uitvoer zien wij als een Goed Voorbeeld.

  Nieuwbouw 'Cottagepark' te Waddinxveen
  Kroon & De Koning B.V. 

 • Freeskarren inzetten om hinder te beperken

  Om hinder te beperken heeft J.P. van Eesteren meerdere freeskarren ingezet. Hiermee werd niet perse het geluid verminderd, maar werd wel de doorlooptijd aanzienlijk verkort. De buurt is hier pro-actief over geïnformeerd.

  CSG De Goudse Waarden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Extra aandacht voor kwetsbare mensen

  Er is extra aandacht voor kwetsbare mensen, om ze zo veilig mogelijk langs de werkzaamheden te leiden. Fietsmaatjes in Leiden, Oegstgeest en Warmond zijn benaderd om te checken of de brug breed genoeg is, zodat ze daar gebruik van kunnen maken. De brug is breed genoeg bevonden en de bocht is goed te maken. Ook is aan ze gevraagd om via de Hoofdstraat te fietsen in plaats van over de Herenweg (ze zijn nogal breed). 

  21 370 Slopen en Nieuwbouw Warmonderhekbrug, Warmond
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • Oude werkkleding en PBM-s inzamelen voor duurzaam hergebruik

  K_Dekker bouw & infra b.v. zamelt de oude werkkleding en PBM-s in voor duurzaam hergebruik. Volle bakken kleding en PBM-s gaan naar GAIA Circulair. Hier worden onder andere tassen van gemaakt en het leder van werkschoenen wordt hergebruikt in de automotive branche.

  22 370 Slopen en Nieuwbouw Warmonderhekbrug, Warmond
  K_Dekker bouw & infra B.V.

 • Bouwspraak poster

  De poster van "Bouwspraak", met afgesproken gebarentaal voor Samen Veilig Werken, hangt goed zichtbaar in de keet.

  20 woningen Buitenplaats Vechtrijk te Weesp
  Bébouw Midreth

 • Anti-bots systeem

  In de kranen zijn toestellen geplaatst, die informatie communiceren via een radionetwerk en voortdurend de positie van elke machine kennen dankzij gps-antennes. Het systeem biedt zelfs de mogelijkheid om verboden zones op afstand te activeren of te deactiveren en het beheer van interferentie te deactiveren tussen bepaalde elementen, zoals masten of gieken en voorkomt botsingen tussen kranen. Dit systeem is in Nederland nog nauwelijks bekend, maar het anti-bots systeem kan wellicht de veiligheid nog vergroten.

  Heerenveen kabelroute Thialf - Heerenveen Noord
  Baas B.V.

 • Uitgebreid traineeprogramma

  Al jaren haalt Baas B.V. jong talent binnen via een uitgebreid traineeprogramma. In maximaal twee jaar tijd leren trainees alle onderdelen en disciplines van het bedrijf kennen en werken ze aan regionale en landelijke projecten. Bijzonder aan het programma is dat de trainees zelf medeverantwoordelijk zijn voor de invulling ervan. 

  Heerenveen kabelroute Thialf - Heerenveen Noord
  Baas B.V.

 • Speciaal ontwikkeld poster

  De uitvoerder heeft speciaal een poster ontwikkeld waarop de 'Samenwerkingsafspraken' worden gecommuniceerd. Deze samenwerkingsafspraken worden nadrukkelijk in de startgesprekken gedeeld en besproken en een ieder dient zijn/haar commitment hiervoor uit te spreken. 

  Floating Gardens
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Aparte milieustraat met containers

  Voor onderaannemers is een aparte milieustraat met containers ingericht, waar zij hier hun afval in kwijt kunnen. Zij zorgen zelf voor afvoer.

  2113 Kimman - Hillegom
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Reddingsboei

  Bij de achterliggende sloot is een reddingsboei opgehangen.

  Nieuwbouw distributiecentrum te Huissen
  Systabo B.V.

 • Inzet van een medewerker die voorbijgangers met een gezichtsbeperking persoonlijk begeleid langs de bouw

  In Grave is een blindeninstituut gevestigd. Voorbijgangers met een gezichtsbeperking worden door een medewerker van Ballast Nedam Zuid persoonlijk begeleid langs de bouw.

  41 Appartementen "De Brouwerij"
  Ballast Nedam Zuid

 • Ontruimingsoefening

  De uitvoerder heeft voor deze beperkte maar drukke bouwplaats een ontruimingsoefening ingepland.

  41 Appartementen "De Brouwerij"
  Ballast Nedam Zuid

 • Fietspendeldienst

  In een bus met fietsenaanhanger worden fietsers met hun vervoermiddel van het ene punt van het werkgebied naar de andere kant gebracht. De fietspendeldienst richt zich in eerste instantie op woon-werk-fietsers. Recreatieve fietsers mogen ook met de pendeldienst mee.

  Windpark Maasvlakte 2 (BoP - scope Ballast Nedam)
  Ballast Nedam Infra B.V.

 • Beschikbare PBM-s

  Voor bezoekers die geen PBM-s hebben en bouwplaats medewerkers die PBM-s vergeten zijn, zijn PBM-s bij de entree van het project beschikbaar. Dit staat duidelijk aangegeven op een bord.

  Nieuwbouw Romynox Nootdorp
  F5 Projectengroep B.V.

 • Daily stand

  Elke werkdag begint om 6:45 uur met een daily stand van maximaal 15 minuten. Met de beton-, vlecht- en kraanploeg wordt de dag- en weekplanning doorgenomen. Wat is er gisteren gebeurd, wat staat er vandaag op het programma, welke aanpak hebben we en welke problemen kunnen we verwachten.

  DPG Media HQ
  Besix Nederland B.V.

 • LED-lichtsnoeren

  LED-lichtsnoeren in kelder (-2) zorgen voor goede en gelijkmatige zichtbaarheid zonder te grote overgangen van licht naar donker.

  DPG Media HQ
  Besix Nederland B.V.

 • Ludieke spelletjes om medewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan over veiligheid

  Middels ludieke spelletjes worden tijdens meetings veiligheid medewerkers actief uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid.

  21-0048 Subzero Frozen - Rilland
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Eigen podcast

  Bouwbedrijf Vrolijk heeft een eigen podcast ('PodjeVrolijk'), waarin wekelijks verschillende Vrolijk medewerkers met elkaar in gesprek gaan over thema's die spelen.

  21-0048 Subzero Frozen - Rilland
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Containers voorzien van een chip

  De containers zijn voorzien van een chip, zodat de toegang en voorraadbeheer goed georganiseerd is.

  21-0048 Subzero Frozen - Rilland
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Leuke acties voor de omgeving

  De bouwplaats is zich bewust van de omgeving. Zo heeft de bouwplaats vlaggen opgehangen voor een bruiloft in de Meester Cornelisstraat. De aannemer heeft een partytent aangeschaft en cadeau gedaan aan de bewoners van De Meester van Haarlem en aan de omwonenden van de Begastraat, Brakenburghstraat en Meester Cornelisstraat. De portier van het pand De Meester van Haarlem heeft deze in beheer. De bewoners en omwonenden zijn hiervan via de nieuwsbrief in mei 2022 op de hoogte gesteld.

  De Meester van Haarlem
  VOF Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst

 • Inventieve deurdranger

  De uitvoerder zit in een toekomstige woning in de school. Omdat er nu weinig opslagruimte is, ligt een deel van het kleine materiaal in de kasten bij de uitvoerder. Ook is hier een kitchenette, waar koffie en dergelijke kan worden gehaald. Dat zorgt voor veel in- en uitloop in de ruimte. Om te zorgen dat de deur dichtblijft (kou/herrie) is er een inventieve deurdranger gemaakt van twee schroefogen, een stuk touw en een doosje boortjes als contragewicht. Zo voorkomen ze dat in de deur gaten moeten worden gemaakt voor een deurdranger.

  De Meester van Haarlem
  VOF Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst

 • Verplaatsbare unit

  Er is een aanvullende verplaatsbare unit met EHBO, AED en brandblusmiddelen op het bouwterrein geplaatst. 

  De Houttuin
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Veiligheidsman van de week

  Er wordt wekelijks een medewerker benoemd tot de veiligheidsman van de week die extra toeziet op de veiligheid op en rond de bouwplaats.

  De Houttuin
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Spoelinstallatie

  Op initiatief van de uitvoerder is een spoelinstallatie ontwikkeld voor grote beton kubels waardoor medewerkers minder fysiek belast worden en minder risico lopen tijdens het spoelen.

  De Houttuin
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Handboek veiligheid en instructie voor bouwplaats medewerkers in grote posters formaat

  In de schaftkeet hangen grote posters met in foto’s en in tekst het praktisch handboek veiligheid en de instructie voor bouwplaats medewerkers.

  Nieuwbouw bedrijfsgebouw Green Square - Aalsmeer
  Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V. 

 • PAT-instructievideo's

  Op een TV-scherm in de schaftkeet worden doorlopende PAT-instructievideo's afgespeeld. 

  Utrecht DC5
  ASK ROMEIN Bouw B.V.

 • Restmaterialen worden aan bewoners en/of personeel gegeven

  Aan het einde van een project blijft er vaak materiaal over. Omdat de leverancier deze producten niet terugnemen worden de restmaterialen gegeven aan bewoners en/of personeel. Denk hierbij aan een paar pannen voor het geval dat het heeft gestormd en een paar pannen zijn gesneuveld. 

  Nieuwe Es fase 3
  Koopmans Bouw B.V.

 • Uitgebreide informatiebord

  Door het uitgebreide informatiebord aan het bouwhek naast de centrale ingang worden geïnteresseerden en omgeving geïnformeerd over het project.

  DC Hydra
  Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.

 • Aan-/afwezigheidsbord (schuifbord)

  Diverse medewerkers zijn BHV-er, door middel van het aan-/afwezigheidsbord (schuifbord) is duidelijk, wie van hen die betreffende dag aanwezig is. 

  Distributiecentrum Camp Nieuw Amsterdam 
  Kuijpers Bouw Heteren B.V.

 • Gepersonaliseerde informatiebord

  Er is een informatiebord over het project gemaakt met daarin de medewerkers van K_Dekker.

  21 379 Nieuwbouw Moskee Bilal Alkmaar
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Ijzervlechten voorzien van beschermdoppen

  Op het dak van het project zijn alle uiteindes van ijzervlechten voorzien van beschermdoppen. Veiligheid staat hier echt voorop! K_Dekker heeft daarom sinds kort de veiligheidsladder trede 4 behaald.

  21 379 Nieuwbouw Moskee Bilal Alkmaar
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Beschikbare fietsen voor medewerkers

  Er worden door K_Dekker bouw & infra fietsen beschikbaar gesteld. Deze (bak)fietsen mogen door medewerkers gebruikt worden om naar de diverse bouwplaatsen in Amsterdam te fietsen. Zo draagt het bedrijf een steentje bij aan de milieunormen van de gemeente.

  20 332 Realisatie Draaibrug Noordhollandsch Kanaal te Amsterdam
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Ludiek idee om de oeverzwaluw te weren van en rondom de bouwplaats

  Er moet rekening gehouden worden met het nestelen van de oeverzwaluw. Nestelt een oeverzwaluw zich op of nabij de bouwplaats, dan moeten de werkzaamheden (rondom een straal van 200 meter) worden stilgelegd. De gemeente houdt zelf toezicht hierop. De uitvoerder, als fervent Bali-ganger, is met een ludiek idee gekomen om de oeverzwaluw te weren van en rondom de bouwplaats. Door een vlieger met een afbeelding van een roofvogel op een hengel te plaatsen worden oeverzwaluwen voldoende afgeschrikt. In het terrein naast de bouwplaats (nu braakliggend) zijn houten palen geplaatst voorzien van rood-wit schriklint.

  Woonpaviljoen Voorzorg
  Boele & van Eesteren B.V.

 • Stempels met rode linten

  De stempels markeren met rode linten om aan te geven dat deze tot einde bouw moeten blijven staan om constructieve veiligheid te garanderen.

  67 app 'De Weef'
  BAM Wonen Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • Magnetische groene kaders

  Er zijn magnetische groene kaders met kijkvenster beschikbaar om A4-tjes netjes op te hangen.

  67 app 'De Weef'
  BAM Wonen Bouwen op Maat, vestiging Eindhoven

 • Het gebruik van tijdelijke garagedeuren

  Nu het gebouw er staat zijn er tijdelijke garagedeuren gemonteerd zodat deze gesloten kunnen worden en daarmee het geluid van de werkzaamheden binnen zoveel mogelijk wordt beperkt voor de omliggende kantoren.

  Nieuwbouw kantoor Demcon Enschede
  Trebbe Bouw B.V.

 • Fictieve collega

  Er is een fictieve collega bedacht die op een positieve manier veiligheid binnen de organisatie verder verhoogd (gelijk aan ‘Hein & Guus’, gestimuleerd vanuit Bouwend Nederland). 

  Zorggebouwen 2 en 3 Julianalocatie Apeldoorn
  Nijhuis Apeldoorn

 • Communicatieplan waarin de omwonenden en bedrijven zijn vertaald naar doelgroepen

  Voor dit project is een communicatieplan opgesteld, waarin de omwonenden, bedrijven e.d. zijn vertaald naar doelgroepen t.a.v. informatie en communicatie. In het plan zijn ook aspecten als een tevredenheidsmeting opgenomen. 

  Onderdoorgang Ter Stegestraat Olst
  Hegeman Bouw & Infra B.V.

 • PAT veiligheidsprogramma en safety-awareness

  Het PAT veiligheidsprogramma en safety-awareness wordt niet alleen naar buiten gecommuniceerd maar ook op het bouwterrein naar de eigen medewerkers en onderaannemers.

  Bedrijfspand Celciusbaan 3 Nieuwegein
  ASK ROMEIN Bouw B.V.

 • Onafhankelijk vertrouwenspersoon

  Om ook de sociale veiligheid van eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers te bevorderen heeft het bedrijf een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld.

  Bedrijfspand Celciusbaan 3 Nieuwegein
  ASK ROMEIN Bouw B.V.

 • Multi inzetbare portier

  De portier heeft precies in de gaten wie er binnenkomt en mocht je niet over de juiste papieren beschikken, dan wordt de toegang geweigerd. De portier is ook nog als BHV'er inzetbaar, heeft de juiste papieren zoals EHBO en AED en is multi inzetbaar. 

  Kavel A Bajeskwartier Hotel Jansen
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Bewuste Bouwers-quiz

  De kantoormedewerkers hebben een Bewuste Bouwers-quiz gekregen naar aanleiding van de Bewuste Bouwers-film.

  Wormerveer | Brokking aan de Zaan Sluiswoningen
  UBA Bouw B.V.

 • Eigen Bewuste Bouwersteam

  De scores en de aandachtspunten van de bouwplaatsen worden door het eigen Bewuste Bouwersteam van UBA gedeeld.

  Wormerveer | Brokking aan de Zaan Sluiswoningen
  UBA Bouw B.V.

 • Dalux systeem

  Ze maken gebruik van het Dalux systeem, waarin de melding wordt geregistreerd, een taak wordt toegewezen aan een persoon, en deze persoon registreert wanneer de taak is volbracht. 

  Wormerveer | Brokking aan de Zaan Sluiswoningen
  UBA Bouw B.V.

 • Brown papersessies

  Er worden brown papersessies gehouden, waarbij bouwplaats medewerkers en MT-leden meedenken met uitvoerders en werkvoorbereiders wat beter kan en hoe ze dat willen bereiken.

  Wormerveer | Brokking aan de Zaan Sluiswoningen
  UBA Bouw B.V.

 • Eigen Bewuste Bouwers inspecties

  Met de inzet van eigen Bewuste Bouwers inspecties, toont deze bouwer aan dat er niet enkel gehandeld wordt naar de gedragscodes, maar dat ze hier een stap verder in gaan.

  ODG Laan van Osseveld
  Hegeman Bouw & Infra B.V.

 • Diverse Goede Voorbeelden pijler Milieu

  Er is een laadpaal voor elektrische auto’s, er zijn eigen Dura Vermeer elektrische fietsen beschikbaar en er is geen printer aanwezig, de bouwkeet is papierloos. Daarnaast zijn er bamboe schrijfblokken en de flipover is een uitwisbaar whiteboard. Deze kun je met een speciale app scannen en zo delen. Bouwtekeningen staan op een IPad. 

  Rembrandtpark
  Dura Vermeer Onderhoud/ Renovatie MiddenWest

 • Ecosultancy inspectierondes

  Flora- en fauna worden beschermd. Elke dinsdag komt Ecosultancy de bouwplaats inspecteren op de aanwezigheid van rugstreeppadden.

  Vrachtgebouw 17
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • PSO-gecertificeerd

  De Vries en Verburg Bouw B.V. is PSO-gecertificeerd; Prestatieladder Sociaal Ondernemen, trede 2. 

  Vrachtgebouw 17
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Specifieke doelgroepen en cultuurverschillen

  De bouwplaats houdt rekening met specifieke doelgroepen en eventuele cultuurverschillen. Er is een damestoilet en een douche in de uitvoerderskeet. 

  Vrachtgebouw 17
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Aanhanger met zonnepanelen en elektrische buggy

  Om toch voldoende bouwstroom te hebben, is er een aanhanger vol met zonnepanelen geplaatst aan het einde van de bouwplaats (450 m). Ook is er een elektrische buggy aanwezig, zodat de uitvoerder niet telkens die 450m moet lopen. Deze heeft een eigen oplaadpunt op zonnestroom. 

  Vrachtgebouw 17
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Heras noise control barrier

  Tijdens de sloopperiode zijn kostbare extra geluidwerende schermen (Heras noise-control-barrier, geluidreductie 32,8dB) rond de bouwplaats toegepast. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Monitoring van geluid

  Op de bouwplaats vindt monitoring van geluid plaats en bij overschrijding van 85dB wordt een alert afgegeven. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Bouwhubs

  Door gebruik te maken van in de nabijheid gelegen bouwhubs worden (zware) transportbewegingen beperkt, wat zorgt voor minder CO2-uitstoot, veiliger verkeersbewegingen en minder verzakkingen van straten en grachten. Praktijkvoorvallen: een levering van 70 ton staal moest worden opgedeeld in vier kleinere vrachten. VAB afbouw leverde gipsplaten per elektrische boot. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Just-in-time leveringen

  Leveringen worden just-in-time gepland (via Bouwatch Ilips, een logistiek informatie- en plansysteem voor de bouw), mede vanwege de beperkte ruimte op/rond de bouwplaats. Een logistiek uitvoerder van Spie is hierbij verantwoordelijk voor de aanmeldingen van transporten en het geven van de juiste aanrijroute. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Mobihubs

  Bouwplaats medewerkers worden geadviseerd om gebruik te maken van Mobihubs / P+R via de Mobian mobiliteitsapp. Tegen een dagtarief van € 7,00 kan hier worden geparkeerd en overgestapt op een (elektrische) leenfiets.

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • QR-code voor projectinformatie

  Via een QR-code is de projectinformatie te downloaden, en zelfs het OLO-nummer van de verleende omgevingsvergunning wordt hier kenbaar gemaakt. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Toolboxen ondersteund door Virtual Reality

  Veiligheid komt stelselmatig terug in toolboxen. Zo wordt de toolbox 'Bewust Handelen' ondersteund door Virtual Reality en met ‘Hein & Guus’. 

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Overzicht Bewuste Bouwers

  Met het ‘Overzicht Bewuste Bouwers’ wordt geëvalueerd of de bouwplaats en bouwplaats organisatie aan alle gestelde normeisen en BREEAM MAN2 voldoen.

  Renovatie kantoor de Nederlandsche Bank
  SPIE Worksphere B.V.

 • Vloerelementen zijn vrijdragend uitgevoerd

  De vloerelementen zijn vrijdragend uitgevoerd waardoor stempels niet nodig waren en de nok van de elementen is doorgestort zodat het aanbrengen van kantplanken niet nodig is. Hierdoor is minder materiaal nodig (stempels en kantplanken) en is er op de werkplek meer ruimte.

  studentenwoningen Reitseplein Tilburg
  Hazenberg Bouw B.V.

 • Hergebruik beton

  Voor dit project wordt geen gebruikgemaakt van de standaard betonleverancier van J.P. van Eesteren. Het beton komt voor dit project van New-Horizon. New-Horizon heeft de oude gebouwen gesloopt en hergebruikt het beton weer voor de nieuwbouw van dit project. 

  Westerpark West: woongebouwen Blend, Salt en Pepper te Amsterdam
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Bouwhinder monitoren en meten

  Bouwhinder wordt gemonitord en gemeten. Doordat het bouwbedrijf eerder veel ervaring heeft opgedaan tijdens de bouw van een ander project in de omgeving is er veel overleg geweest met de meldkamer van de traumahelikopter om zo geen hinder te veroorzaken als de helikopter voor noodgevallen weg moet. Is dat het geval, dan staakte men met het gebruik van de, toen aanwezige, bouwkranen.

  Nieuwbouw Onderzoeksgebouw VU
  Bouwcomb JP v.Eesteren- Croonwolterendros SWT

 • Checklist met bouwplaats- en veiligheidsregels

  Iedere medewerker dient een checklist door te nemen en te ondertekenen met de bouwplaats- en veiligheidsregels. Ook worden medewerkers ingelicht over de deelname aan Bewuste Bouwers.

  Nieuwbouw Onderzoeksgebouw VU
  Bouwcomb JP v.Eesteren- Croonwolterendros SWT

 • Hergebruik oude werkkleding en PBM-s

  Oude werkkleding en PBM-s worden verzameld en ingeleverd voor hergebruik.

  22433 Restauratie interieur station Naarden-Bussum
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Hergebruik steigermateriaal

  Aan de kopse kant van het bouwterrein is van steigermateriaal een lounge set gebouwd, waar de omwonenden hun snack, die in allerlei variaties in de omgeving te koop is, tot zich kunnen nemen. Het gecreëerde "terras" geeft een heel verzorgd en open beeld. 

  Realisatie nooduitgang RET metrostation Delfshaven
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Zonnebrand en handcrème in de schaftkeet

  In de schaftkeet is in de zomer altijd een pomp voor zonnebrand beschikbaar. Dit pompje wordt in de winter ingewisseld voor handcrème. 

  Biofreshi te Breda
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Uitgebreid afval scheiden

  In de keet wordt uitgebreid afval gescheiden. Hoewel dit een simpel idee is, gebeurt dit niet vaak in de keten zo uitgebreid. 

  Biofreshi te Breda
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Balenpers

  Er is een balenpers aanwezig om karton en plastic in afzonderlijke balen samen te persen. Zo wordt van 9m3 afval drie kleine pakketten geperst, dit geeft een besparing in transportbewegingen.

  201 App H2 - H4 Enka Ede
  BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Utrecht

 • Bewuste Bouwers memo

  Voor de auditors van Bewuste Bouwers is een memo opgesteld waarmee Kroon & de Koning wil laten zien wat de standaard invulling van de normkaarten van Bewuste Bouwers is die op alle projecten van Kroon & de Koning wordt nageleefd.

  26 woningen Mijnsheerenland
  Kroon & De Koning B.V. 

 • QR-code projectinformatiefolder

  De projectinformatiefolder is voorzien van een QR-code, die gescand kan worden en automatisch de route (via Google Maps) naar het project op de mobiele telefoon toont.

  114 won. C de Bourbonstraat Dordrecht
  Kroon & De Koning B.V. 

 • Nadere toelichting PBM-s

  Op het bord bij de entree waarop de verplichte PBM-s staan, staat een nadere toelichting bij verschillende PBM-s.

  114 won. C de Bourbonstraat Dordrecht
  Kroon & De Koning B.V.  

 • Bordjes met tekst en foto van type afval

  Bij de afvalcontainers zijn bordjes met tekst en foto's van het type afval geplaatst. Duidelijk is aangegeven wat wel en niet in de afvalcontainer mag. 

  Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam
  Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West

 • Gepersonifieerde banner

  De banner van 'Take Care' is gepersonifieerd met een foto van de uitvoerder van het project. 

  Parkeergarage Willemspoort Den Bosch
  Ballast Nedam Park & Connect

 • Vleermuiskasten

  Er zijn 2 jaar geleden in de omgeving 40 nieuwe vleermuiskasten geplaatst. De bestaande openingen in de woningen zijn zo dichtgezet, dat de vleermuizen er nog wel uit kunnen, maar er niet meer in gaan.

  2452 Westeinde te Delft
  ERA Contour

 • Opvallend bord met duidelijke afbeeldingen

  Bij de entree van het terrein hangt een opvallend bord met duidelijke afbeeldingen waarop staat dat het bouwterrein geen speelplaats is. 

  ORC De Hazelaar
  BAM Bouw en Techniek regio Zuidwest

 • Striptekening voor het aangeven van milieumaatregelen

  Via een striptekening wordt aangegeven welke milieumaatregelen op BAM-projecten wordt genomen, Bewuste Bouwers wordt ook vermeld op de tekening.

  ORC De Hazelaar
  BAM Bouw en Techniek regio Zuidwest

 • Eigen helm voor toekomstige bewoners met het bouw- en torennummer erop

  Er is een bewonersavond gehouden, waarbij alle bewoners een eigen helm hebben gekregen, met het bouwnummer en torennummer. Zo kunnen ze in groepen de bouwplaats bezoeken en gelijk kennis maken met hun nieuwe buren.

  Octagon Leiden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Foto's van het uitzicht vanuit het oogpunt van de kraanmachinist

  In de schaftkeet hangen foto’s van het uitzicht op de bouwplaats vanuit het oogpunt van de kraanmachinist, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zijn zicht en je eigen zichtbaarheid voor de kraanmachinist. 

  Octagon Leiden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Lunch met de snackkar

  Als er op de bouwplaats 4 tot 6 weken geen veiligheidsissues en geen incidenten zijn geweest, dan verzorgd de aannemer een lunch met de snackkar.

  Octagon Leiden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Urinoirs

  Op de bouwplaats staat nu nog een mobiel toilet. Zodra de standleiding is geplaatst in Octagon, worden er op elke etage urinoirs geplaatst voor de medewerkers en gaat het mobiel toilet weg. 

  Octagon Leiden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Stadsverwarming

  Zodra het pand wind- en waterdicht is, wordt het pand op verzoek van de Gemeente Leiden gelijk aangesloten op de stadsverwarming. Deze wordt nu al aangelegd. Op die manier wordt het pand drooggestookt en zijn er geen blowers of aggregaten voor nodig. 

  Octagon Leiden
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Pilot om de dag te beginnen met een bepaalde groep medewerkers in een aparte gedeelte van de bouwkeet

  Op dit project draait er een pilot, om de werkdag te beginnen met een bepaalde groep medewerkers in een apart gedeelte van de bouwkeet. Hier worden de diverse medewerkers, bijvoorbeeld de lassers aan het begin van de dag aangegeven wat de werkzaamheden deze dag zijn, waar op gelet moet worden en wat de verbeterpunten zijn. Hier worden ook de TRA's en de LMRA's besproken. Dit wordt nu nog op een groot planbord aan de muur genoteerd, maar de bedoeling is om dit na de pilot in het computersysteem te gaan noteren. 

  Jacob Geelbuurt
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Valbescherming

  Op alle verdiepingen in de appartementen zijn houten planken als valbescherming geplaatst. Het gebruik van de houten planken is op dit moment de standaard. De Nijs is op dit project met een pilot gestart; in de volgende fase van de bouw zal deze houten valbescherming namelijk vervangen worden door een metalen hek. Deze hekken worden in de vloeren en muren van de appartementen geborgd, om zo de veiligheid van de medewerkers optimaal te kunnen garanderen.

  Jacob Geelbuurt
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Pilot buitendeuren op voorhand in de horizontaal gelegen kozijnen hangen

  De buitendeuren van een woning worden steeds groter en zwaarder. Tijdelijke buitendeuren worden aan het eind van het bouwproces vervangen door definitieve buitendeuren. Het is een zware taak voor de medewerker die deze definitieve buitendeuren moet afhangen. De Arbo schrijft hulpmiddelen voor bij een te zware belasting voor medewerkers. Dit houdt in dat deze deuren met hulp van mechanische ondersteuning of door meerdere medewerkers tezamen in de verticaal geplaatste kozijnen moeten worden opgehangen. De Nijs is met dit project een pilot gestart om de medewerkers van deze zware taak te ontlasten. Alle definitieve buitendeuren worden op voorhand in de horizontaal gelegen kozijnen gehangen waarna de kozijnen compleet afgemonteerd worden geplaatst. De deuren worden daarna volledig beschermd om zo tijdens de bouwfase niet beschadigd te raken. De bescherming kan ook weer voor het volgende project gebruikt worden. In deze pilot is herstel van eventuele beschadigde definitieve buitendeuren meegenomen in de kostencalculatie.  

  Jacob Geelbuurt
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Zonnepanelen op het dak van de keet

  De uitvoerderskeet is bij De Vries en Verburg Bouw standaard uitgerust met zonnepanelen op het dak.

  Nieuwbouw bedrijfspand HZ Logistics te Maasdijk
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Hekken en een hijsbegeleider bij grote hijswerkzaamheden

  Bij grote hijswerkzaamheden die over het voetpad gaan worden hekken geplaatst om het verkeer te laten stoppen. Daarbij is de hijsbegeleider aanwezig om het verkeer tegen te houden.

  Purmerend | 't Packhuys
  UBA Bouw B.V.

 • Speciale container voor petflessen

  Binnen in de bouwkeet is een speciale container gerealiseerd om petflessen, waar tegenwoordig statiegeld op zit, te deponeren. Regelmatig wordt deze geleegd en ingeleverd. Van het geld dat aan verdiend wordt, worden versnaperingen gekocht voor de medewerkers.

  Purmerend | 't Packhuys
  UBA Bouw B.V.

 • Veilig Voor Elkaar-app

  Van Wijnen werkt met een eigen app "Veilig Voor Elkaar", welke middels een QR-code kan worden geüpload. Deze app is een stappenplan om veilig te werken. Daarnaast maakt Van Wijnen gebruik van management software "Bimfield" waar bijvoorbeeld de dagboeken, start-/werkgesprekken en keurlijsten in vermeld worden. 

  Osdorper ban 168 appartementen The Ox
  Van Wijnen Weesp B.V.

 • Kaarten bij de afvalcontainers met type afval en de kosten van het leeghalen van de container

  Bij de afvalcontainers worden er door de hoofduitvoerder kaarten opgehangen zodat de medewerkers kunnen zien wat er in de afvalcontainers gedeponeerd moet worden, maar dat is niet het enige, de hoofduitvoerder benoemt op deze kaarten ook de kosten van het leeghalen van de container. Om op deze manier de medewerkers ook bewust te maken van de kosten die gepaard gaan met het afval.

  Osdorper ban 168 appartementen The Ox
  Van Wijnen Weesp B.V.

 • Opzetten van eigen scholing voor bouwplaats medewerkers

  ERA Contour is samen met de samenwerkingsverbanden bezig met het opzetten van eigen scholing voor bouwplaats medewerkers. Van daaruit kunnen dan specifieke en TBI-gerelateerde cursusdagen georganiseerd worden.

  De Nieuwe Defensie
  ERA Contour

 • Veiligheidsvoorziening die op de constructie is gelast

  Er is een veiligheidsvoorziening op de constructie gelast die tijdens de bouw in gebruik is en na oplevering zelfs voor groot onderhoud weer gebruikt kan worden.

  Panattoni Wessem
  GOLDBECK Nederland B.V.

 • Statiegeld

  Er is een aparte bak voor waterflesjes (statiegeld) beschikbaar.

  De Waterkanten
  Trebbe Groep B.V.

 • Bedrijf breed hergebruik

  Bij Trebbe worden bedrijf breed meer materialen hergebruikt, dat wordt verdeeld onder collega bouwprojecten of ingeleverd bij de materiaaldienst. Ook is er een aparte werkgroep binnen Trebbe om afval te voorkomen of te hergebruiken, zoals sloophout en kozijnen. 

  De Waterkanten
  Trebbe Groep B.V.

 • Zelfgemaakte brievenbussen

  Tijdens de renovatie heeft het bouwbedrijf meegedacht met de bewoners en hebben ze een tijdelijke oplossing gevonden voor het ophalen van poststukken. Op diverse plaatsen staan zelfgemaakte brievenbussen die voor iedere bewoner beschikbaar gesteld is. Bewoners hoeven zich in dit geval niet druk te maken of de post wel aankomt of een tijdelijke verhuizing moeten doorgeven. Daarnaast kan ook de postbode in dit geval veilig en simpel zijn werk doen.

  De Punt in Amsterdam
  ERA Contour

 • Bouwinformatiebord buiten op het bouwhek

  De speerpunten die Heembouw Bedrijfsruimten West B.V. hanteert in het kader van deelname aan Bewuste Bouwers en BREEAM hangen zichtbaar op het bouwinformatiebord, buiten op het bouwhek.

  DC Nabuurs Amsterdam-Osdorp
  Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.

 • Campagne 'Voorkom de top van de ijsberg'

  Heembouw Bedrijfsruimten West B.V. heeft een campagne 'Voorkom de top van de ijsberg' met als doel: leren van elkaar doen we door ook 'kleine zaken' te melden. Meldingen kunnen worden gedaan in de Snagstream-app, een module voor kwaliteitsborging, inspecties en controles.

  DC Nabuurs Amsterdam-Osdorp
  Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.

 • Inname en recycling van PIR

  Op het project wordt PIR verzameld en gerecycled in samenwerking met gevelbouwer Hardeman Van Harten. 

  DC Nabuurs Amsterdam-Osdorp
  Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.

 • Onderzoek met Hilti

  Er is een onderzoek met Hilti gestart of er een technische oplossing kan komen waar niet iedereen de schoren kan los zetten. Deze activiteit mag door de uitvoerder niet gedelegeerd worden.

  21 woningen Het Lint - Zutphen
  Koopmans Bouw B.V.

 • Diverse veilige maatregelen

  Langs de vloerranden zijn de sparingen voor de balusters van de randbeveiliging tijdens de ruwbouw al meegenomen. Bij het aanbrengen van de gevelankers op de vloerrand hoeven werknemers nu niet aangelijnd te werken, wat veiliger en comfortabeler is. 

  Kadans Plus Ultra Amsterdam
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Randbeveiliging

  De randbeveiliging rondt de vide zit niet op maar buiten de vloer, zodat deze bij de afbouw kan blijven zitten, wat veiliger en sneller is.

  Kadans Plus Ultra Amsterdam
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • De vloersparingen van de technische schacht

  De vloersparingen van de technische schacht zijn direct na de ruwbouw dichtgelegd met stalen roosters en underlayment plaat. Bij het installeren van de installaties worden hierin passende sparingen gemaakt, waardoor geen afzettingen nodig zijn en het veiliger is. De stempels van het laadplatform zijn aan de bovenzijde verankerd tegen afschuiven.  

  Kadans Plus Ultra Amsterdam
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Gebedsruimte

  In de bouwkeet is een gebedsruimte aanwezig.

  Kadans Plus Ultra Amsterdam
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Gedrag- en veiligheidsregels via YouTube met ondertiteling

  Gedrag- en veiligheidsregels worden op dit project alleen in het Nederlands gecommuniceerd via een Youtube kanaal, maar kan in verschillende talen worden ondertiteld. 

  Zaandam, Nieuwbouw Oostzijdepark (blok A)
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Bord met de looprichting en telefoonnummer

  Bij alle ingangen wordt op een duidelijk zichtbaar bord/banner naast de vermelding "Melden bij de portier", ook de (loop)richting en een telefoonnummer vermeld. 

  Zelling
  ERA Contour

 • EHBO-zuilen

  Op diverse locaties op de bouwplaats zijn "EHBO-zuilen" geplaatst. 

  Diepeveen 187 app
  Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.

 • Parkeerplaatsen zijn beschikbaar gesteld

  Het team heeft in overleg parkeerplaatsen beschikbaar gesteld bij het nabijgelegen hotel en de kosten hiervan neemt het bouwbedrijf op zich. Daarnaast wordt de omgeving getrakteerd op heerlijke kerstbroden om het aangebrachte leed een beetje te verzachten. 

  Apollolaan 171
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Spiegel bij de uitgang voor uitvoegend verkeer

  Bij de uitgang is een spiegel voor uitvoegend verkeer opgehangen om zo goed zicht te kunnen krijgen op het overige verkeer. 

  Apollolaan 171
  J.P. van Eesteren B.V.

 • TV waar updates voor de veiligheid en het milieu worden getoond

  In de schaftkeet hangt een TV waar steeds updates voor de veiligheid en het milieu worden getoond.

  Apollolaan 171
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Fietspad met waarschuwingslichten

  Het fietspad bij de in-/uitrit van het bouwterrein staat duidelijk aangegeven met borden en aan de kant van zowel de in- als uitgang is het pad voorzien van permanent oranje knipperende waarschuwingslichten, zodat ook in het donker het fietspad opvalt.

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • Vaste rigger en een leidinggevende

  Voor het werken met een hijskraan heeft elke kraanmachinist een vaste rigger en een leidinggevende die de controle houdt. 

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • EHBO station op elke etage

  Op elke etage op de bouwplaats staat aangegeven op welke etage je bevind en hangt er een EHBO station met verbanddoos, pleisters, brandblusser en branddeken.

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • Mogelijkheden voor asielzoekers

  Bij het hoofdkantoor van Heijmans N.V. wordt de mogelijkheid geboden voor asielzoekers om een eigen opleiding te volgen.

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • Perscontainer

  Om transporten te beperken gaat keetafval en papier in een perscontainer. Daardoor is deze pas na ruim een jaar geleegd.

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • Logistiek medewerker die verantwoordelijk is voor de afvalcontainer

  Er is een logistiek medewerker verantwoordelijk voor de afvalcontainer. Hij checkt of het juiste afval in de container zit. Als de container te vervuild is, dan wordt het aangemeld als BSA container.

  Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A
  Heijmans N.V.

 • Omgekeerd dak

  Er wordt op dit project een omgekeerd dak gebouwd. Dit houdt in dat boven op de constructie van het dak eerst de waterdichte dakafwerking wordt geplaatst en daarbovenop de isolatie geplaatst wordt. Boven op de isolatie komt dan het grind en onder andere de zonnepanelen en andere materialen. Gezien de klimaatbeheersing in dit gebouw zal er ook water op het dak blijven staan welke heel langzaam en gereguleerd zal worden afgevoerd. 

  Crossover te Amsterdam
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Verkeerslus

  Bij dit project was het creëren van een tweede uitgang niet mogelijk. Daarnaast is het ook bijna niet mogelijk om de vrachtwagens op het terrein te laten keren. Daarom heeft BAM Wonen met de gemeente overlegd en goedkeuring gekregen om buiten het project een verkeerslus te creëren zodat het vrachtverkeer op een veilige en een zo min mogelijk belastende manier voor de omgeving kan omdraaien en het terrein weer kan verlaten.

  Crossover te Amsterdam
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • LED verlichting, bewegingssensoren en verwarming met wifi

  De keet is voorzien van LED verlichting, bewegingssensoren en verwarming die met wifi geregeld wordt.

  Brede School Noordwijk aan Zee
  R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V.

 • Torenkraan

  Enkele omwonenden zijn uitgenodigd om in de torenkraan plaats te nemen.

  Project aan het Water
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Oost

 • Loofbomen en nestkasten

  De verplaatste loofbomen zijn beschermd middels een rij open bouwhekken, waardoor passanten en de buren aan de zijde van de Willem Fenengastraat zicht houden op een groenstrook en waar ook vogels en andere dieren van kunnen profiteren. Aan de waterzijde van de tweelaagse bouwketen heeft de uitvoerder een viertal nestkasten opgehangen.

  Project aan het Water
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Oost

 • Materiaalcontainer met eigen EHBO-kit

  De materiaalcontainer van Stolk Beton beschikt over een eigen EHBO-kit.

  Project aan het Water
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Oost

 • Dubbele houten leuningen geschilderd in signaaloranje

  Balusters van de hekken op de bouwplaats zijn verzonken in boorgaten in de stelconplaten. De dubbele houten leuningen zijn geschilderd in signaaloranje.

  Project aan het Water
  BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Oost

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer