Goede Voorbeelden 2021

Op veel projecten zien onze auditors zogenaamde Goede Voorbeelden. De ene keer is het iets praktisch, de andere keer iets vernieuwends. Soms zit de kracht in de eenvoud, een andere keer weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op een van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden door andere bouwers.

 • Verkeersborden

  Op de bouwplaats is de maximum snelheid aangegeven door middel van borden.

  Lidl DC Almere
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Vers fruit

  De opdrachtgever zorgt wekelijks voor vers fruit voor de bouwplaats medewerkers.

  Lidl DC Almere
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Straatverlichting op bouwweg

  Op de bouwplaats is de weg voor het transport van materiaal en materieel rond het bouwwerk voorzien van straatverlichting. Met name ‘s ochtends vroeg in de schemering is daarmee de bouwweg en de bouwplaats goed verlicht.

  Lidl DC Almere
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Aanpassen planning en overlast beperken

  Door de coronamaatregelen was het een stuk rustiger in het Stadshart. Van deze situatie is gebruik gemaakt door de planning aan te passen en bepaalde werkzaamheden naar voren te trekken. Hierdoor werd het project een aantal maanden eerder opgeleverd dan oorspronkelijk gepland. Zo was de overlast voor de omgeving van kortere duur.

  Upgrade Stadshart
  A. Bunnik B.V.

 • Fase werkvak op straat

  In de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, is duidelijk op de grond met witte letters aangegeven om welke fase het gaat.

  Upgrade Stadshart
  A. Bunnik B.V.

 • Plan voorziet pieken bouwverkeer

  In samenwerking met de gemeente is een verkeersplan opgesteld om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. In dit plan is aangegeven hoeveel vrachtwagenbewegingen er per dag zijn en de data waarop een piek van de bewegingen is te verwachten. 

  205002 DC DRN01 Metal Valley te Drunen - Somerset
  ASK Romein B.V.

 • Mindervalide parkeerplaats

  Voor mindervaliden is een aparte parkeerplaats gereserveerd dicht bij de ingang van de bouwkeet.

  205002 DC DRN01 Metal Valley te Drunen - Somerset
  ASK Romein B.V.

 • Omgevingsvlogs

  Er worden omgevingsvlogs gemaakt die de belangstellenden kunnen inzien via Youtube.

  Onderdoorgang Rijksweg Noord te Elst
  Combinatie Mobilis Hegeman Elst v.o.f.

 • Herkenning bouwverkeer door nummers

  De vrachtwagens met bestemming bouwplaats zijn voorzien van groene nummerstickers om de herkenning voor de omwonenden mogelijk te maken. Bij eventuele klachten of vragen kan de chauffeur direct worden aangesproken.

  Hoofdstation Groningen
  Strukton Civiel B.V.

 • Lozen schoon water

  Op de bouwlocatie staat een waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van bouwwater, alvorens dit geloosd wordt in het kanaal. 

  Hoofdstation Groningen
  Strukton Civiel B.V.

 • Afspuitplaat voor vrachtwagens

  Op de bouwlocatie staat een spuitplaat om vrachtwagens te ontdoen van modder, alvorens deze weer de openbare weg opgaan.

  Hoofdstation Groningen
  Strukton Civiel B.V.

 • Grote tekening met kleurenmagneten

  Aan de hand van een grote tekening wordt aangegeven, door middel van kleurenmagneten, waar en wie werkzaam zijn op de bouwplaats. In het uitvoerdersoverleg worden de resultaten uit het VNG-beleid in het kernteam besproken middels een kleurenrapportage.

  Scania - Meppel
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Evaluatie na afloop project

  Projecten worden na afloop geëvalueerd. Leveranciers en onderaannemers worden beoordeeld en hun prestatie wordt vastgelegd. Onvoldoende functioneren leidt tot (tijdelijk) stopzetten van de samenwerking.

  1019.4071 | Het Ensemble, Bunschoten
  Aalberts Bouwgroep B.V.

 • Lichtkrant bij de portier

  Bij de portier wordt een lichtkrant geplaatst met mededelingen over het project, bijvoorbeeld een verwijzing naar www.kijkopdebouw.nl. 

  Bethelpark
  Van Wijnen Dordrecht B.V.

 • EHBO-middelen in kruiwagen

  De EHBO-middelen liggen in een opvallende kruiwagen, dicht bij de werkzaamheden.

  Bethelpark
  Van Wijnen Dordrecht B.V.

 • Overzicht van de gedragsregels van Bewuste Bouwers

  Stagiaire Raquel heeft een overzicht gemaakt van de gedragsregels van Bewuste Bouwers en de maatregelen die worden genomen om hieraan te voldoen. Dit wordt voortdurend gemonitord en aangepast. 

  Bethelpark
  Van Wijnen Dordrecht B.V.

 • Stickers in de bouwkeet

  Er wordt gebruikgemaakt van stickers in de bouwkeet, zodat de informatie netjes en overzichtelijk blijft.

  GLP Venray Fase 2
  GOLDBECK Nederland B.V.

 • Routebeschrijving inclusief link naar de normkaarten van Bewuste Bouwers

  In de verstuurde routebeschrijving aan medewerkers, leveranciers en bezoekers is duidelijk aangegeven dat het een Bewuste Bouwers project betreft. Een link naar de normkaarten van Bewuste Bouwers is opgenomen in deze routebeschrijving.

  Nieuwbouw DC Vos Logistics
  Burgland Bouw B.V.

 • Boorcomputer en robottilarm

  Ze maken gebruik van een boorcomputer en een robottilarm voor de betonvlechters voor de wapening. De robottilarm is een test voor het bouwbedrijf om te kijken of het goed werkt. 

  Robijnhof
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Extra aandacht voor kwetsbare mensen

  Er is extra aandacht voor kwetsbare mensen, om ze zo veilig mogelijk langs de werkzaamheden te leiden (schrikschildjes langs de bouwweg, zebrapad en drempels).

  Vernieuwbouw van der Valk Schiphol
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Tafel voor betonvlechters

  Voor de betonvlechters is een soort tafel gemaakt, zodat ze rechtop kunnen staan tijdens het prefab vlechten. 

  Vernieuwbouw van der Valk Schiphol
  Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

 • Borden met pictogrammen

  Aan de hekken hangen borden met pictogrammen van de pijlers van Bewuste Bouwers en pijlen die de richting naar de portier aangeven.

  The Minister
  Kondor Wessels Amsterdam B.V. & Kroon & De Koning B.V.

 • Verbodsbord in diverse talen

  Bij plekken die verboden zijn, wordt een verbodsbord geplaatst met afbeeldingen van vlaggen van verschillende landen en de woorden 'Geen toegang' in diverse talen.

  The Minister
  Kondor Wessels Amsterdam B.V. & Kroon & De Koning B.V.

 • Vakantiefoto

  In overleg met de bewoner waar de bouwkeet deels voor het raam is geplaatst, is een door de bewoner verstrekte vakantiefoto vergroot op de zijwand van de keet geplaatst.

  Uitbreiding reguliere uitgangen RET metrostation Leuvehaven Rotterdam
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Toepassing stenen van gerecyclede bagger

  De bovenzijde van de 700 meter lange dive-under (onderdoorgang) is afgewerkt met duurzame GEOWALL-stenen gemaakt van gerecyclede bagger (65.000 stenen van lokale grond).

  ZwolleSpoort Fase II IJssel-Herfte
  Combinatie NoorderSpoort VOF

 • Veiligheidsflyer in pocketformaat

  De Vries en Verburg Bouw B.V. heeft voor medewerkers een veiligheidsflyer in pocketformaat opgesteld met basisregels, gevarensymbolen, algemene regels in de vorm van tekeningen en noodgevallen. Deze veiligheidsflyer is in handzaam formaat met veel tekeningen.

  DC Distripark Maasvlakte West
  De Vries en Verburg Bouw B.V.

 • Big bags met zand

  K_Dekker heeft geen betonnen legoblokken gebruikt om de te bouwen daken te verzwaren, maar big bags met zand, die na het plaatsen van de daken worden gebruikt voor het vullen van gaten. Zo hoeft geen transport plaats te vinden van betonblokken, wat kosten met zich meebrengt, maar ook milieubesparend is. 

  Bereikbare perrons station Alkmaar Noord
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Website voor klachten & complimenten

  Op de website van Wijnen Bouw www.wijnenbouw.com staan de klachten, oplossingen en complimenten vermeld. 

  SHE01 Den Bosch
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Betonsticker om gevaarlijke situaties te voorkomen

  Een medewerker van Koopmans Bouw B.V. heeft een betonsticker ontworpen om gevaarlijke situaties te voorkomen bij het weghalen van schoorpalen bij topelementen. Alleen de uitvoerder mag goedkeuring geven om de schoren te verwijderen, waarmee duidelijk is dat de situatie veilig is.

  32 woningen Blaricummermeent
  Koopmans Bouw B.V.

 • Actieve manier van inspireren en betrekken

  Aan werknemers en/of onderaannemers wordt wekelijks gevraagd om per pijler van Bewuste Bouwers een rapportcijfer te geven. Dit gebeurt na het afnemen van de wekelijkse werkplekinspectie.

  Uitbreiding bedrijfspand Wijlhuizen
  Kuijpers Bouw Heteren B.V.

 • Alarmknop

  Op elke etage van het project hangt een alarmknop voor calamiteiten en brand.

  Edge Stadium
  G & S Bouw B.V.

 • Toegang tot bouwtekeningen op tablet of mobiel

  De bouwer maakt gebruik van BIM op de bouwplaats: Dalux software. Alle bouwplaats medewerkers inclusief onderaannemers hebben toegang tot bouwtekeningen op een tablet en/of ander mobiel apparaat. Dit maakt informatie direct en actueel beschikbaar op iedere plek en op ieder tijdstip. 

  The Mayor
  Bouwcombinatie De Nijs - UBA v.o.f.

 • Afzuiging/luchtbehandeling

  Speciale afzuiging/luchtbehandeling is in de bouwkeet aangebracht om luchtkwaliteit te waarborgen. 

  The Mayor
  Bouwcombinatie De Nijs - UBA v.o.f.

 • Inspectie van een externe veiligheidskundige

  Wanneer er een inspectie is van de externe veiligheidskundige, loopt steeds een andere bouwplaats medewerker mee. Zo leren de medewerkers ook wat belangrijk is bij een inspectie en wat eventuele leerpunten zijn. 

  Homerustoren
  Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

 • Afzetelementen

  Emmers met latten zijn voorzien van restanten betonnen en dienen als afzetelementen. 

  DC Aldi - Deventer
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • (Quiz-)vragen

  De projectleider stelt wel eens (quiz-)vragen in de WhatsApp-groep.

  Abcoude | Tussen Gein en Angstel
  UBA Bouw B.V.

 • Best Practice van Bewuste Bouwers toepassen

  Na het zien van een Best Practice van Bewuste Bouwers, is dit toegepast en uitgetest op het project. Het gaat om de Best Practice van de valkussens. Het is een pilot voor andere projecten en bevalt uitstekend. 

  Parkeergarage Rotterdamseweg
  Ballast Nedam Parking B.V.

 • Personen achter het project

  Het project geeft ook informatie over de personen en gezichten achter het project, waar je als omwonende mee te maken kunt krijgen.

  The Hudsons
  ERA Contour

 • Wisselbokaal voor proactief meedenken over veiligheid

  De 'Soam Staarker' wisselbokaal, wordt ieder kwartaal uitgereikt aan een persoon die een positieve bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van veilig gedrag. Op deze wijze stimuleert Combinatie Herepoort bouwplaats medewerkers proactief mee te denken over de veiligheid voor de omgeving.

  Aanpak Ring Zuid
  Combinatie Herepoort

 • Badhuis

  Bewoners kunnen ten tijde van de verduurzamingswerkzaamheden gebruik maken van een speciaal ingericht badhuis bij de flat, waarin zich een rustunit en wasmachine-, douche- en toiletruimtes bevinden.

  3 Hoge ERA's - Ommoord Rotterdam
  Team ERAflats Smits ERA V.O.F.

 • Omleidingsroute en informatiefolder inclusief attentie

  Er is veel aandacht besteed om de veiligheid van (brom-)fietsers te waarborgen. Zo is een omleidingsroute gemaakt en hebben verkeersdeelnemers een informatiefolder met een kleine attentie in de vorm van verlichting ontvangen. 

  20313 Realisatie emplacement Westhaven, Amsterdam
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Vluchtelingen als stagiaires

  Tot voor kort waren hier twee stagiaires werkzaam. Beiden werden goed opgevangen door de teamleden van het bouwbedrijf. Dit omdat beide vluchtelingen uit Syrië kwamen en nog niet goed de Nederlandse taal machtig waren. Niet alleen qua taal ontwikkeling, maar ook begeleiding bij bv. subsidie aanvragen.

  20313 Realisatie emplacement Westhaven, Amsterdam
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Adverteren in lokaal magazine

  De ondernemers uit de directe omgeving mogen gratis een advertentie plaatsen in magazine Buitensingel om hun bedrijf te promoten. Voortgang over het project en alle andere informatie is te vinden op de websites van Mobilis B.V. en gemeente Amsterdam.

  Singelgrachtgarage Marnix
  Mobilis B.V.

 • Updates via video

  De bouwplaats informeert de toekomstige bewoners en omwonenden door regelmatig video's (updates vanaf de bouwplaats) te plaatsten op  Youtube.

  Weidse Weelde
  ERA Contour

 • Zelfopgewekte stroom

  Het project maakt gebruik van Ecoketen met bewegingsmelders en zelf opgewekte duurzame energie. 

  DC 5, unit EFG te Tilburg
  ASK Romein B.V.

 • Visitekaartje van het project

  Bij de portier ligt een visitekaartje van het project met een telefoonnummer en wat je moet doen in geval van een calamiteit/ongeval of brand.

  Westerpark West: woongebouwen Blend, Salt en Pepper te Amsterdam
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Betonpuin wat verwerkt wordt tot grondstof voor nieuw beton

  Vrijwel al het betonpuin, maar liefst 7.000 ton, wordt verwerkt tot grondstof voor nieuw beton. Het wordt gescheiden in de originele betonbestanddelen: zand, cement en grind. Zoveel mogelijk van deze ‘geoogste’ grondstoffen worden gebruikt op dit project. 

  Westerpark West: woongebouwen Blend, Salt en Pepper te Amsterdam
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Lichtplan opgesteld voor een geheel geïsoleerd winterverblijf

  ERA Contour heeft een vleermuisdeskundige laten adviseren over de aanvliegroute en over de straatverlichting en de verlichting van de hijskranen. ERA Contour heeft een lichtplan opgesteld en gaat zorgen voor een geheel geïsoleerd winterverblijf. Daarnaast zijn nestkastjes voor de zwaluwen opgehangen aan de zijkant van de flat.

  De Slotvrouwe
  ERA Contour

 • Duurzaam gebruik materieel bevorderen en onnodige verspilling van materiaal voorkomen

  Op de bouwplaats is in een container, voorzien van een elektronisch afsluitbare deur met toegangschip, een magazijn gebouwd. Slechts enkele medewerkers hebben toegang. Een ieder die materiaal verbruikt en materieel gebruikt dient dit te registreren. Aan de hand van deze registratie kan de uitvoerder het magazijn naar behoefte aanvullen. Hiermee wordt duurzaam gebruik materieel bevorderd en wordt onnodige verspilling van materiaal voorkomen. 

  Villa Elden + 10 woningen
  Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.

 • Resultaten delen met de omgeving

  De resultaten worden op een groot bord bij de entree van de bouwplaats gepubliceerd en zijn hiermee zichtbaar voor de omgeving.

  Mirastar Schiphol Trade Park Hoofddorp
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Leuke attentie voor de omwonenden om te vieren dat de heiwerkzaamheden bijna klaar zijn

  Om te vieren dat de heiwerkzaamheden nu bijna klaar zijn, ontvangen alle omwonenden een leuke attentie van ERA Contour, een cadeaupakketje met zaadjes. Bij de naastgelegen basisschool zal ook een ijscokar worden geregeld voor de kinderen. 

  BUUR (Leidsche Rijn Centrum)
  ERA Contour

 • Warmtebeeldcamera's maken nog meer zichtbaar

  Het bouwterrein wordt bewaakt naast bewakingscamera’s ook met warmtebeeldcamera’s.

  DC Dudok Dordrecht
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Rijlus om vaart te minderen

  Om vrachtwagens vaart te laten minderen wanneer ze het bouwterrein oprijden, is een rijlus gemaakt. Verkeer moet eerst een lus maken om bij de eindbestemming te komen. Een hele goede maatregel die de snelheid goed eruit haalt. 

  A58 Campus Roosendaal
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Cirkelscan methodiek

  Voor het gehele project is een grondstoffenanalyse van de grondstofstromen uitgevoerd op basis van een Cirkelscan methodiek. Een en ander heeft geresulteerd in concrete conclusies en aanbevelingen ten aanzien van dit project en toekomstige projecten. De uitgebreide gegevens worden gebruikt als praatpaal naar landeigenaren, opdrachtgevers en medewerkers.

  Zuidwest-west 380kV Borssele-Rilland (perceel 1)
  BAM Infra B.V.

 • Conciërge 24/7 bereikbaar

  Speciaal voor dit project is een gebiedsconciërge aangesteld. Deze conciërge is 24/7 telefonisch bereikbaar. 

  Project Wintrack Masten ZWW380kV CW Perceel 2
  Mobilis B.V. / Strukton Civiel Zuid B.V.

 • Bewuste Bouwers in bedrijfsfilm

  Speciaal voor de deelname aan Bewuste Bouwers is een bedrijfsinstructiefilm gemaakt (soort digitale toolbox, speciaal gemaakt voor de coronatijd), waarin stap voor stap wordt uitgelegd, wat Bewuste Bouwers inhoudt, de vijf pijlers en uitleg met foto’s. Deze film laten ze in kleine groepjes zien aan de bouwplaats medewerkers.

  Amstelveen | Nieuwbouw Gamma
  UBA Bouw B.V.

 • Interactieve toolbox met eigen ingestuurde foto's

  Speciaal voor de deelname aan Bewuste Bouwers is een bedrijfsinstructiefilm gemaakt (soort digitale toolbox, speciaal gemaakt voor de coronatijd), waarin stap voor stap wordt uitgelegd, wat Bewuste Bouwers inhoudt, de vijf pijlers en uitleg met foto’s. Deze film laten ze in kleine groepjes zien aan de bouwplaats medewerkers.

  Amstelveen | Nieuwbouw Gamma
  UBA Bouw B.V.

 • Maatregelen Bewuste Bouwers beschreven

  Maatregelen in het kader van Bewuste Bouwers staan op een banner bij de ingang. 

  Crossover te Amsterdam
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Transport- en bouwliftplanning

  Leveranciers en onderaannemers plannen transport met een ticketsysteem, waar ook de bouwliften in staan. Materialen worden efficiënter opgeslagen. 

  Crossover te Amsterdam
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • Luchtzuiveringsinstallatie

  In de keet is een luchtzuiveringsinstallatie geplaatst.

  Crossover te Amsterdam
  BAM Wonen Speciale Projecten

 • WasteBasedBricks

  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. maakt gebruik van WasteBasedBricks. Dit zijn bakstenen gemaakt van afgedankte bakstenen, wastafels, oude tegels, oude keramische kozijnen en/of zelfs glas. 

  Amsterdam, City Icoon
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Speciale looppaden afgezet met kunststof barriers

  Voor voetgangers zijn over het hele bouwterrein speciale looppaden (afgezet met kunststof barriers) gemaakt. Aan het einde/begin van ieder looppad staat een afsluitbaar hek en hangen borden met duidelijke veiligheidsinformatie. 

  Innocent Drinks - The Blender
  Fresh Trading Manufacturing B.V.

 • Beschutte buitenplek voor besprekingen

  Op een beschutte plek buiten kunnen besprekingen worden gehouden. Met foto's en tekst wordt op de bouwdoeken duidelijk aangegeven, wat goed gaat (looking good) en wat beter kan (we can do better).

  Innocent Drinks - The Blender
  Fresh Trading Manufacturing B.V.

 • Waterbesparende maatregel

  Het project heeft een waterbesparende maatregel ingevoerd. Het water wordt opgevangen en gebruikt om de (kruiden)tuin aan de voorzijde van het project te bewateren.

  Centrumplan, De Os
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Speciale elektra-aansluiting voor het gebruik van een elektrische Spieringskraan

  Op de bouwplaats is een speciale elektra-aansluiting gemaakt voor het gebruik van een elektrische Spieringskraan die later in het project wordt ingezet. Met deze kraan kan emissievrij gereden en gewerkt worden. 

  Park Fort Krayenhof
  Trebbe Bouw B.V.

 • Bouwmaterialen opgeslagen op een terrein in de buurt

  Bouwmaterialen worden opgeslagen op een terrein in de buurt en één keer per week aangevoerd om verkeersbewegingen in de omgeving te beperken.

  Wormerveerstraat
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Toolbox ondersteund door VR

  De toolbox ‘Bewust handelen’ wordt ondersteund door VR (als een soort game) en met ‘hein & guus’. 

  Renovatie kantoor DNB
  Strukton Worksphere

 • Voldoen aan Bewuste Bouwers en BREEAM

  Met het ‘Overzicht Bewuste Bouwers’ wordt geëvalueerd of de bouwplaats en bouwplaats-organisatie aan alle gestelde normeisen en BREEAM MAN2 voldoen.

  Renovatie kantoor DNB
  Strukton Worksphere

 • Boormachines met stofafzuiging

  Op deze bouwlocatie wordt gebruik gemaakt van boormachines met stofafzuiging, dit om vervuiling met fijn stof te beperken.

  Nieuwbouw 40 Appartementen Van Heutszlaan te Ede
  Bouwbedrijf Kreeft B.V.

 • Speciale bouwhekbanner

  Aan het bouwhek hangt een banner, waarop de aandacht op het werken rondom bomen wordt gecommuniceerd en de footprint van de diverse afvalmaterialen wordt weergegeven.

  Nieuwbouw 40 Appartementen Van Heutszlaan te Ede
  Bouwbedrijf Kreeft B.V.

 • VIP-programma

  Het VIP-programma is eerst goed ingebed onder de medewerkers en krijgt nu een vervolg door ook de onderaannemers hierin mee te nemen. Zo wordt periodiek een veiligheidsontbijt georganiseerd op kantoor voor alle onderaannemers om meer bewustwording te creëren. 

  Herbestemming complex 't Hoogt 2-10
  Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

 • Interne marktplaats, Urban Minor geheten

  Voor hergebruik van materialen heeft Dura Vermeer een soort interne Marktplaats opgezet, Urban Minor geheten.

  Rembrandtpark
  Dura Vermeer/Renovatie Midden West

 • Gebedsruimte

  Het project is voorzien in een gebedsruimte.

  Rembrandtpark
  Dura Vermeer Onderhoud/Renovatie Midden West

 • Slagbomen voorzien van waarschuwingslampen

  Bij een toegangspoort die grenst aan het direct naastgelegen fietspad, zijn slagbomen geplaatst om bij grote transporten het fietspad tijdelijk te kunnen afsluiten. Deze slagbomen zijn voorzien van waarschuwingslampen, zodat deze ook in het donker goed zichtbaar zijn.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie wonderwoods v.o.f.

 • Speciale WAVE-UP call poster

  Een speciale WAVE-UP call poster voor het hervatten van de werkzaamheden na de vakantie is als extra herinnering van het belang van veilig werken opgehangen. 

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Bouwhekken gemaakt van restmateriaal en restbeton

  De bouwhekken rondom de bouwplaats zijn gemaakt van restmateriaal en restbeton.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Deelname aan rondleiding

  Vanuit een vrijwilligersorganisatie worden in de stad rondleidingen georganiseerd. Het project is aangemeld en wordt twee keer per week bezocht met een rondleiding. Aan de deelnemers worden verhalen verteld over deze bouw, de toekomstige bouwwerken en ontwikkelingen in de stad.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Korte animatiefilmjes leggen de projectinstructies uit

  Veiligheid, gezondheid en welzijn van bouwplaats medewerkers zijn behandeld in de projectinstructie, in de taakinstructies, tijdens de daily stands en toolbox meetings. Bouwplaats medewerkers zijn meer dan voldoende op de hoogte van veiligheid- en gezondheidsrisico's en maatregelen. Daarnaast zijn QR-codes uit de projectinstructie te linken naar korte Nederlands gesproken animatiefilmpjes (er zijn 35 filmpjes beschikbaar, met ondertiteling voor anderstaligen) die gericht zijn op veiligheid en gedrag.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Vouwhek wat ruimte bespaart en snel te openen en sluiten is

  Het vouwhek aan de Croeselaan bespaart ruimte en is sneller te openen en te sluiten, waardoor bouwverkeer sneller op en af kan rijden.

  Wonderwoods
  Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

 • Zaagkeet met extra vloer

  In de zaagkeet is een extra vloer geplaatst, waardoor leidingen niet over de vloer maar onder de vloer lopen.

  Renovatie woonzorgcomplex State Hillegersberg Rotterdam
  J.P. van Eesteren B.V.

 • Brandveiligheidsoefening

  Als het gebouw water- en winddicht is, wordt er een brandveiligheidsoefening gehouden. 

  Ploeger-Harderwijk
  DIJKHAM Bouw B.V.

 • Extra ledverlichting opgehangen

  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V. heeft langs het naastgelegen fietspad extra ledverlichting opgehangen om de (sociale) veiligheid te kunnen waarborgen.

  Kavel Z4
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Speelplaats opgeknapt

  De speelplaats van de naastliggende basisschool is opgeknapt door G&S Bouw B.V. 

  Tripolis
  G&S Bouw B.V.

 • Zebrapad gecreëerd

  Bij de basisschool op de Hoflaan is door Era Contour gezorgd voor een zebrapad op de weg, zodat het voor de kinderen veiliger is om over te steken. 

  74 appartementen Hoflaan
  ERA Contour

 • Kast met spiegel aan de binnenzijde

  Een kast met 'Do you know who is responsible for your safety?' is opgehangen met spiegel aan de binnenzijde. Zo worden bouwplaats medewerkers op een andere manier op eigen veiligheid gewezen. 

  De Gebroeders
  Ten Brinke Zuid

 • Houtafval hergebruiken

  BAM Bouw en Techniek Grote Projecten heeft met afvalverwerker Beelen samen gezeten om uit houtafval kozijnen te maken. Hier is uiteindelijk een losse onderaanneming uit gekomen, waarbij de kozijnen daadwerkelijk worden gefabriceerd. 

  De Zalmhaven
  BAM Bouw en Techniek Grote Projecten

 • Het hijsen van prefab gevelpanelen

  Tijdens het hijsen van prefab gevelpanelen is hekwerk geplaatst met grotere openingen, dat tijdens het plaatsen kon blijven staan. De veiligheid van de mensen die de elementen vanuit binnen begeleiden/plaatsen wordt hiermee vergroot.

  ASML gebouw 3
  Stam + De Koning Bouw B.V.

 • Storten van beton

  Het storten van beton gebeurt op een speciaal afgesloten gebied, waar betonwagens kunnen lossen. Via een speciale pijp onder de grond gaat het natte beton naar het project. 

  De Entree
  Max Bögl Nederland B.V.

 • Elektrische golfkarretjes, scooters en/of elektrische fietsen

  Medewerkers van de gemeente en KWS Infra B.V. rijden samen vanaf een bepaalde locatie per elektrische golfkarretjes, scooters en/of elektrische fietsen naar de locatie van het project. Gemeente Amsterdam streeft naar vermindering van hinder en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit vraagt om schoner en efficiënter transport op en rond het project. KWS Infra B.V. heeft hier dus een mooie oplossing voor gevonden.

  Maaiveld inrichting en kadeconstructies Houthaven
  Stam + De Koning Bouw B.V.

 • Speciaal spel

  Om beter bewust te zijn van de veiligheidsnormen is een spel ontwikkeld, waaraan de medewerkers via een app kunnen deelnemen.

  Maaiveld inrichting en kadeconstructies Houthaven
  Stam + De Koning Bouw B.V.

 • PBM-boxen

  Aan het bouwhek hangen PBM-boxen. Bezoekers zonder eigen PBM-s kunnen zich voorzien van PBM-s, voordat zij de bouwplaats betreden. 

  Nieuwbouw Uiver te Oudewater
  F5 Projectengroep B.V.

 • AED met buitenkast

  Strukton Civiel Noord en Oost B.V. heeft bij een naastgelegen restaurant een AED met buitenkast opgehangen. Na afloop van het project wordt de buitenkast geschonken en hoeft de restauranteigenaar alleen nog een AED aan te schaffen. 

  Ombouw kruispunt Ganzenweg-Knardijk
  Strukton Civiel Noord & Oost B.V.

 • Opslagcontainer met zonnepanelen

  De opslagcontainer voor elektrisch gereedschap is voorzien van zonnepanelen. 

  Parkeergarage stadhuis Purmerend
  K_Dekker bouw & infra b.v.

 • Speeddaten en open dag voor een opleiding in de bouw

  Bouwbedrijf Vrolijk B.V. heeft recent een Stadion Open dag georganiseerd in het Rat Verlegh Stadion in Breda, recht tegenover het kantoor van Bouwbedrijf Vrolijk B.V. In de vorm van 'speeddaten' werden open sollicitaties gehouden voor werken bij Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Daarnaast is een Open dag georganiseerd op kantoor, waarbij de bouwschool (tegenover kantoor) aanwezig was. Deze studenten hebben op verschillende functies binnen Bouwbedrijf Vrolijk B.V. een dag meegedraaid om kennis te maken met alle facetten van en binnen het bouwbedrijf. 

  20-0081 ALC Cityhub
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Zelf ontworpen container

  Het bouwbedrijf maakt gebruik van een zelf ontworpen container om stroom te verdelen.

  20-0081 ALC Cityhub
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Verschillende doeken met aanduiding

  Er wordt bij dit project verschillende doeken gebruikt met daarop de aanduiding, welk afval waar gestort moet worden. 

  Centrumplan De Draai
  Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

 • Voorraadbeheer wordt door Isero bijgehouden

  Naast verzorgd, ook ontzorgd: het voorraadbeheer wordt door Isero (groothandel voor bouwbeslag, gereedschap, bevestigingsmiddelen, klein materiaal, werkkleding en PBM) bijgehouden en als de minimale voorraad in zicht komt, wordt het aangevuld door de medewerker van Isero. Hiervoor is een container geplaatst, aanvoer met elektrisch vervoer. 

  Kavel A Bajeskwartier Hotel Jansen
  Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

 • Circulaire aanbouw

  De doelstelling van dit project is om zo min mogelijk afval te produceren en zo min mogelijk nieuwe materialen toe te passen. De circulaire aanbouw is ontwikkeld als onderdeel van het ‘REHAB’-project samen met TU Delft, AMS Institute, ERA Contour en Eigen Haard. De circulaire aanbouw is geproduceerd uit teruggewonnen en gerecyclede materialen, onder andere uit de woningen zelf. Zo is de buitenbekleding van de uitbouw gemaakt van hout dat tijdens de renovatie vrijkwam. Een aantal materialen, zoals de deuren, komen uit een ander project en de isolatie bestaat uit verwerkte oude kleding. De aanbouwen zijn demontabel, zodat modules in de toekomst elders opnieuw te gebruiken zijn. Het modulaire systeem maakt het ook mogelijk om losse onderdelen eenvoudig te repareren. Aan het einde van hun levensduur zijn de materialen weer opnieuw te gebruiken voor andere doeleinden.

  Kuilsenhofweg Amsterdam
  ERA Contour

 • Bord 'Wijnen Contactpersonen'

  Met het bord 'Wijnen Contactpersonen' bij de toegang van de bouwplaats zijn de contactmogelijkheden laagdrempelig gemaakt. Alle contactpersonen zijn hierop benoemd, aangevuld met hun mobiele nummers. 

  DC Belfeld
  Wijnen Bouwgroep B.V.

 • Bouwplaats toegevoegd aan Google Maps

  Om te zorgen dat niet onnodig (en onveilig) verkeer op de campus rijdt, is de bouwplaats toegevoegd aan Google Maps. De hele campus is namelijk één adres en als op het adres genavigeerd wordt, komt men aan de verkeerde kant van de bouwplaats uit. De goede rijroute is natuurlijk ook in de routebeschrijving toegevoegd, maar doordat de MFO II-bouwplaats ook gewoon vindbaar is in Google Maps, wordt verkeerd rijden nog verder voorkomen.

  Multifunctioneel Onderwijsgebouw MFO-2
  BAM Bouw en Techniek Projecten

 • Sprinklerinstallatie

  Aan de keet zelf zit een sprinklerinstallatie vast. Deze is bedoeld om te sproeien bij heel droog weer. 

  Multifunctioneel Onderwijsgebouw MFO-2
  BAM Bouw en Techniek Projecten

 • Afvalcontainers bebord

  De diverse afvalcontainers zijn bebord. Met tekst (NE-EN-DU) en plaatje weet iedereen in welke container het betreffende afval moet. 

  Nieuwbouw Gemini College
  Slokker Bouwgroep B.V.

 • Poster met boodschap

  Door middel van een poster worden chauffeurs gevraagd om hun motor uit te zetten. 

  88 woningen Kolkakkerbuurt
  Koopmans Bouw B.V.

 • Masterclass Metselen

  Omdat Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. veel renovatiewerk doet, zijn er vaak specifieke werkzaamheden aan deze oude gebouwen die medewerkers onder de knie moeten hebben. Nico de Bont heeft een 'Masterclass Metselen georganiseerd. Bij een oud gebouw met een moeilijke metselstructuur hebben ze niet alleen al hun eigen metselaars langs laten komen, maar ook andere (onder)aannemers die in deze branche zitten. 

  Breda Botanique
  Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

 • Speciale containers met chip

  Met behulp van speciale containers wordt materiaal en grijpvoorraad opgeslagen. De containers zijn voorzien van een chip, zodat de toegang en voorraadbeheer goed georganiseerd is. 

  19-0041 DC Treeport-Hazeldonk
  Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

 • Hergebruik restmaterialen

  Restmateriaal wordt hergebruikt op een hoog niveau: veel delen van het oude pand zijn gedemonteerd en worden of elders weer gebruikt of zelfs in het huidige gebouw toegepast. Denk hierbij aan de industriële lift. Deze wordt op dit moment nog gebruikt in het kantoorgedeelte van het oude gebouw, maar wordt straks gedemonteerd en elders in de garage geïnstalleerd. Isolatiepanelen worden gedemonteerd en weer gebruikt in de tussen wanden om de isolatiewaarde van het gebouw te verhogen. Sommige wanden en vloeren zijn blijven staan om deel uit te maken van het nieuwe pand. Ook verschillende betondelen worden niet verschroot maar verkocht en hergebruikt. De wanden die wel tot puin zijn gemaakt, zijn gemalen en gebruikt om de vloeren aan te vullen voordat deze worden gestort. De bestaande hal is verkocht en wordt elders weer opgebouwd.

  Nijwa 'P&K locatie' Rijssen
  Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

 • Vragenuurtje voor belangstellenden

  Wekelijks organiseert Roelofs Groep B.V. een vragenuurtje voor belangstellenden. Dit wordt georganiseerd vanuit een speciaal en goed herkenbaar marktkraampje direct naast de bouwlocatie.

  Stadsstrand - Brouwerspoort
  Roelofs Groep B.V.

 • Workshop op het gebied van veiligheid

  BAM Infra Projecten is een workshop gestart, waarbij de senior veiligheidskundige, de opdrachtgever, onderaannemers en andere contracten binnen HOV in ’t Gooi de deelnemers leren, hoe zij een onveilige situatie kunnen herkennen, hoe zij medewerkers op de werkvloer moeten benaderen om het gesprek aan te gaan en hoe men hier binnen BAM verder mee omgaat. Dit is om medewerkers in het team proactief te kunnen laten zijn op het gebied van veiligheid. 

  HOV in 't Gooi
  BAM Infra Projecten

 • ERA bekeuring/waarschuwing

  Medewerkers die hun auto verkeerd parkeren, krijgen een 'ERA bekeuring'/waarschuwing onder hun ruitenwissers. Hierop staat dat de auto verkeerd geparkeerd is, met een plattegrond waar wel en niet geparkeerd kan worden. Ook staan parkeer- en laad- en losinstructies op de bekeuring. 

  Groot Onderhoud 318 woningen Diepenbrockstraat e.o. te Delft
  ERA Contour

 • Entree verfraaid met resthout

  Door SROI-medewerkers is de entree van de rustunits verfraaid met resthout van een ander project van ERA Contour. 

  Groot Onderhoud 318 woningen Diepenbrockstraat e.o. te Delft
  ERA Contour

 • Bord 'Melden bij uitvoerder'

  Bij de ingang van de bouw staat een bord “Melden bij uitvoerder”. Dit bord is voorzien van een nummer en foto van de uitvoerder.

  Nieuwbouw Winterwarm Winterswijk
  WBC Bouw B.V.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer