Column: Veilig gedrag in de bouw: bewustwording is de sleutel

Veiligheid in de bouw is een onderwerp dat altijd hoog op de agenda moet staan. Het is helaas geen geheim dat bouwers, of het nu uitvoerders, projectleiders of bouwplaatsmedewerkers zijn, nog steeds afwegingen maken tussen iets wel of niet doen. Er is een zekere mate van bewustzijn dat de situatie niet echt veilig is, anders zouden deze afwegingen niet plaatsvinden.

Er wordt te vaak gekozen voor de ‘waan van de dag’, snelheid of het vermijden van zwakte. We handelen met het idee dat de kans dat het fout gaat (zeer) klein is. Zowel voor onszelf als wanneer anderen voor potentieel gevaarlijke keuzes staan, overwegen we of we iets zullen zeggen. Zelfs dan maken we afwegingen die vaak persoonlijk gedreven zijn en kunnen voortkomen uit angst voor een negatieve reactie of het idee dat de ander ons wellicht toch niet zal begrijpen.

Helaas is het zo dat er vaak niet wordt ingegrepen en er niet wordt nagedacht over de mogelijke gevolgen – hoe klein de kans ook is. Zelfs bij een kleine kans kan de impact groot zijn, zo niet levensverwoestend. Het is essentieel om te begrijpen wat nodig is om andere keuzes te maken en anders te reageren.

Verantwoordelijkheid voor elkaar

Om te beginnen moeten we elkaar bewust maken van de mogelijke gevolgen van onveilig gedrag. We moeten inzien dat hoewel de kans op een ongeluk klein lijkt, de impact hiervan verwoestend kan zijn. Het gaat niet alleen om onze eigen veiligheid, maar ook om die van anderen om ons heen. We moeten ons realiseren dat we een verantwoordelijkheid hebben om voor elkaar te zorgen en elkaar te beschermen.

Daarnaast is het van belang elkaar te motiveren om veiliger te werken. Dit kan door middel van trainingen en educatie, waarbij de nadruk ligt op het belang van veiligheid op de bouwplaats. Door bewustwording te creëren en kennis te delen, kunnen we ervoor zorgen dat veiligheid een integraal onderdeel wordt van het bouwproces.

Bovendien is het essentieel om een cultuur van openheid en vertrouwen te creëren, waarin iedereen zich vrij voelt om onveilige situaties aan te kaarten. Dit betekent dat er geen angst moet zijn voor represailles of negatieve reacties wanneer iemand benoemt dat iets niet veilig is. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen om de situatie te verbeteren.

Continue proces

Tot slot moeten we erkennen dat veiligheid in de bouw een continu proces is. Het gaat niet alleen om het nemen van de juiste maatregelen, maar ook om het monitoren en bijsturen waar nodig. Hierbij dienen zowel de werkgevers als de werknemers betrokken te zijn.

Laten we vanaf vandaag streven naar verandering. Laten we ervoor zorgen dat de bouw- en infrastructuursector bekendstaat als de sector die voorop loopt op het gebied van veilig werken. Maar om dit te bereiken, moeten we beginnen met onszelf bewust te maken van de mogelijke gevolgen en de verantwoordelijkheid die we hebben. Laten we elkaar motiveren om veiligheid altijd op de eerste plaats te zetten, zodat we een positieve verandering kunnen bewerkstelligen in de bouwsector.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer