Column: Vakmensen, je moet er voor doorleren!

Nu het nieuwe schoolseizoen weer is begonnen, maken talloze jongeren de overstap van de lagere school naar het voortgezet onderwijs. Zelf kreeg ik destijds het advies om naar de LTS te gaan. Ik weet nog dat ze zeiden: “Word timmerman, meer zit er niet in”. Toch is het anders gelopen. Dit kwam mede door de overtuiging waarmee mijn generatie is opgegroeid: ‘doorleren’ naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. 

En natuurlijk zou ik mijn huidige positie niet hebben gehad zonder de juiste papieren. Papieren die een denkniveau aantonen, waarmee we nog steeds ons functiehuis inrichten.

Waardering voor vakonderwijs

Maar wat is denkniveau? Als ik in gesprek ben met een vakman, dan kan ik ze soms echt niet volgen. Vanuit hun ruimtelijk inzicht en specifieke kennis zien zij mogelijkheden om iets te realiseren/maken, waar ik nog tegen problemen aankijk. Het spreekwoord is ook niet voor niks: ‘Wat hun ogen zien, kunnen hun handen maken’.

Ik ben dan ook blij dat we met elkaar steeds beter tot het inzicht komen dat er geen ‘hogere’ of ‘lagere’ opleidingen bestaan. Het is ook mooi om te zien dat onze ‘vak-scholen’ steeds meer in de schijnwerpers staan. En dat we er steeds meer van doordrongen zijn dat we elkaar allemaal nodig hebben. Zo ook in de bouw. Immers, bouwen doen we samen. Samen in optimale zin: elkaar aanvullen vanuit je eigen kracht. Juist daarmee maakt de bouw het!

Levenslang proces

Want laten we eerlijk zijn, het wordt steeds moeilijker om goed vakmanschap te vinden. En wat is nu eigenlijk ‘doorleren’? Is het alles in één keer absorberen tijdens je tienerjaren of je door de jaren heen steeds bijscholen omdat nieuwe machines, materialen en technieken zich aandienen, waarvoor je vaardigheden opnieuw eigen moet maken? Het antwoord ligt in de erkenning dat leren een levenslang proces is, een voortdurende ontdekkingsreis in je vakgebied.

Ik denk dat we het met elkaar wel eens kunnen zijn dat doorleren ook in de breedte kan en niet enkel in de hoogte. ‘Goed vakmanschap is meesterschap’, was jaren geleden een mooie slogan. Laten we die ombouwen naar ‘Goed vakmanschap in samenwerking met theoretische kennis is meesterschap’.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer