Column: Met een frisse blik

Het jaar loopt op zijn einde, en met de naderende jaarwisseling komt de tijd van overpeinzingen en terugblikken. Wat hebben we meegemaakt, waar kijken we (trots) op terug, waar zijn we minder tevreden over en wat doen we zeker nooit weer (denken we)? Veelal komen dan ook gelijk de goede voornemens om de hoek. Iets waar ik mee gestopt ben, want hoe nobel of gezond ook; al gauw hobbel ik mee in de waan van de dag en doe ik weer wat ik deed.

Maar ach, zoals het gezegde luidt: als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen. Maar loop ik dan niet het risico de boot te missen met alle boeiende ontwikkelingen en mogelijkheden die ook in onze bouwsector gaande zijn? Zo zijn we momenteel bezig, samen met collega-bedrijven, om een evenement in maart te organiseren en wordt gesproken over de inzet van een podcast. En nu hoor ik je denken: dat is toch niet nieuw meer? Iedereen doet het. Sterker nog: als je dat nog niet inzet, loop je achter. Wel denk ik dat ik in dit geval dus achterloop. Voor mij is het nog best nieuw. En een kleine blik op de diverse podcastuitzendingen, doet mij realiseren dat ik nog veel te beluisteren heb om weer bij te zijn. Om maar niet te spreken over de inzet van AI of andere nieuwe technieken, gereedschappen en/of methodes die ons ook kunnen helpen.

Uit de comfortzone

Het doet mij denken aan mijn stageperiode van de HTS, waar ik bij een leverancier van CAD-software actief was. Ik was zogenaamd een bibliotheek aan het optuigen en daaruit klanten aan het trainen in het ‘nieuwe tekenen’. Waarbij medewerkers, die toen zo oud waren als ik nu, vertelden dat het tekenschot niet zou verdwijnen. Op zo’n klein computerschermpje kun je nooit het volledige overzicht hebben, werd beweerd. Kortom ze stonden niet echt open voor deze vernieuwing. En achteraf heb ik vaak gehoord dat ze het graag eerder hadden geweten. Dan zou het ze veel hebben gebracht.  

En het fenomeen is niet raar. Immers, veranderen betekent vaak ook dat je uit je comfortzone moet stappen. En blijkbaar geldt ook dat hoe langer je in je comfortzone zit (gaat vaak gepaard met leeftijd), des te lastiger het is om eruit te stappen.

Nieuwe ontdekkingen

Wellicht is het juist daarom  zo waardevol om op een vast moment in ‘tijd’ je uit te dagen om dat toch te doen. En waarom zouden we het niet doen op het moment dat we toch al in een bepaalde mood zijn, zo rondom de feestdagen en oud en nieuw. Juist met een frisse blik naar het nieuwe jaar kijken en onszelf voornemen dat we één of twee nieuwe ontdekkingen in techniek, materialen, middelen of methodes ons eigen maken.

En dit geldt niet alleen omdat het noodzakelijk is, met de invoering van enkele nieuwe wetten zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen of de wet op Duurzaamheidsrapportage (CSRD). Maar juist omdat het leuk is. Nieuwe dingen kunnen ons zoveel brengen en om niet achteraf te denken, ‘had ik maar…’

Met een tevreden gevoel en dankbaarheid kijk ik terug op 2023 en dank ik iedereen die ons weer heeft bijgestaan. Maar bovenal daag ik mezelf uit om vanaf nu jaarlijks met een frisse blik of vanuit een ander perspectief naar het nieuwe jaar te kijken. Doe je mee?

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer