Bouwcombinatie Wonderwoods grossiert in Goede Voorbeelden en Best Practices bij project Wonderwoods

Bouwcombinatie Wonderwoods (Boele & van Eesteren | Kondor Wessels Amsterdam) realiseert het project Wonderwoods in het Utrechtse stationsgebied. Wonderwoods omvat twee spraakmakende torens, waarvan één bijna zo hoog als de domtoren, die met elkaar verbonden worden door een ondergrondse eenlaagse parkeergarage. De torens huisvesten onder andere huur- en koopwoningen, kantoren, retail, horeca, educatie, cultuur en een semipublieke daktuin. Bij de realisatie van Wonderwoods wordt uitgegaan van hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid. Om duurzaamheid in alle lagen door te voeren wordt voor gebouwdeel ‘kantoren’ een BREEAM Excellent certificaat nagestreefd. De hoogste toren krijgt een verticaal bos, aan de gevels en balkons komt beplanting geïnspireerd op soorten van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In de toekomst kan je hier midden in de natuur wonen en werken, over groene daken wandelen en genieten van een wijds uitzicht over de stad.

Bouwen in de binnenstad is niet nieuw, maar brengt uitdagingen met zich mee

Bouwen in een binnenstedelijk gebied zorgt voor veel uitdagingen. Dit geldt ook voor het project Wonderwoods. Bouwplaatsmanager van Bouwcombinatie Wonderwoods, Henk-Jan Hopman, deelt zijn ervaringen en de oplossingen die voor de uitdagingen zijn gevonden: “We hebben een enthousiast team en we werken proactief. Dat is maar goed ook, want bij de start van het project waren al de eerste hobbels te overwinnen. Bouwen in de binnenstad is niet nieuw, maar brengt iedere keer weer uitdagingen met zich mee, zowel op als om de bouwplaats. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte ruimte op de bouwplaats, logistieke vraagstukken en omgevingsmanagement. We zijn hier niet op bezoek, we zijn onderdeel van onze omgeving. Daarom zijn we het gesprek aangegaan en hebben we de verbinding gezocht. In samenspraak met de naastgelegen cafés hebben we het terras verplaatst naar het dak, dat via een door ons gebouwde pallettrap te bereiken is. Het terras zit nu op de eerste rang en heeft een prachtig uitzicht op onze bouwplaats. Daarnaast is het ons, na intensief overleg met de gemeente, gelukt om een soepele en veilige aanrijroute te creëren”.

“Wayfinding” op de bouwplaats: opgezet door Mijksenaar en verwerkt door Level-Vijf

Op de bouwplaats wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en welzijn van medewerkers. De bouwplaats is om door een ringetje te halen. Het project grossiert in Goede Voorbeelden en Best Practices, met maar liefst zes aansprekende Goede Voorbeelden en twee Best Practices.

De logistiek op de bouwplaats is al geruime tijd een aandachtspunt voor de projectleider van Bouwcombinatie Wonderwoods, George van Scheijndel. Gecharmeerd van de bebording op Schiphol, heeft hij op een dag contact gezocht met Mijksenaar, het ontwerp- en adviesbureau achter deze wayfinding. Van Scheijndel vertelt: “Op de vraag of ze met ons de uitdaging aan wilden gaan om een circulatieplan voor onze bouwplaats op te zetten werd enthousiast gereageerd. Het fundamentele verschil is dat de bebording op de bouwplaats modulair moet zijn en moet kunnen meebewegen in de verschillende fases van het bouwproces. Het uitgewerkte plan levert iedere dag een goed overzichtelijke bouwlogistiek op!”.

De stickers voor de bewegwijzering op de bouwplaats zijn door Level-Vijf op de TalentHub van VolkerWessels verwerkt op gerecycled materiaal. Op de TalentHub  krijgen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te leren en om zich te ontwikkelen. Duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijke impact staan bij Level-Vijf en de TalentHub voorop. Van Scheijndel: “We zijn trots dat wij als bouwcombinatie hier ons steentje aan bij kunnen dragen.”

De wayfinding, in de vorm van duidelijke bebording, belijning op de weg, pictogrammen, routebeschrijvingen en aanvullende informatie, zorgt dat het bouwverkeer precies weet welke toegangspoort en (toegekende) losplaats gebruikt moet worden. Een logistiek hoogstandje dat Bewuste Bouwers nog niet eerder heeft gezien op een bouwplaats en daarom beloond wordt als Best Practice.

Torenkranen op een portaal voor een continue doorstroom

Op de complexe binnenstedelijke bouwplaats is de ruimte voor opslag van materialen en afvalcontainers beperkt. Hier heeft Bouwcombinatie Wonderwoods een slimme oplossing voor bedacht. Van Scheijndel licht toe: “Om de ruimte op de bouwplaats zo optimaal mogelijk te benutten is ervoor gekozen om de torenkranen op een portaal te zetten. Dit zorgt ervoor dat er een continue stroom van vrachtwagens mogelijk is. Zo voorkomen we opstoppingen buiten de bouwplaats”. De oplossing blijkt in de praktijk perfect te werken en verdient de waardering van een Best Practice.

Zes Goede Voorbeelden, van slagbomen met waarschuwingslichten tot rondleidingen

Het project Wonderwoods sleept, naast twee Best Practices, ook nog zes Goede Voorbeelden in de wacht. Op en rond de bouwplaats is extra aandacht voor kwetsbare mensen. Bij de toegangspoort aan de Croeselaan staan slagbomen met waarschuwingslichten, voor goede zichtbaarheid in het donker, om het fietspad tijdelijk af te kunnen sluiten bij grote transporten. Ook is gebruikgemaakt van een speedgate, dat niet alleen ruimtebesparend is, maar ook sneller opent en sluit waardoor bouwverkeer snel op en af kan rijden.

Een vrijwilligersorganisatie organiseert 2x per week rondleidingen rondom diverse bouwplaatsen in het centrum van Utrecht, waaronder Wonderwoods. De deelnemers horen verhalen over de bouw, de toekomstige bouwwerken en ontwikkelingen in de stad. Een goede manier om de omgeving bij de bouw te betrekken en hen hierover te informeren.

De aandacht voor de omgeving wordt ook besteed aan de eigen medewerkers. Het bouwbedrijf heeft zichtbare aandacht voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. QR-codes in de projectinstructie linken naar 35 korte animatiefilmpjes, met ondertiteling voor anderstaligen, die gericht zijn op veiligheid en gedrag. De WAVE-UP Call!-poster, voor het hervatten van de werkzaamheden na de vakantie, is opgehangen als extra herinnering aan het belang van veilig werken.

Tot slot wordt ook het milieu in acht genomen tijdens de bouwwerkzaamheden. Het project maakt gebruik van duurzaam en/of emissieloos materieel, zo is de schutting rondom de bouwplaats gemaakt van restmateriaal en restbeton.

Bewuste Bouwers is een denktank die met ons meekijkt en ons scherp houdt

Het project is door Bewuste Bouwers erkent en presteert op alle pijlers ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode, met een gemiddelde van een 9,5. Wij zijn trots op Bouwcombinatie Wonderwoods die zo bewust omgaat met de gedragscode en goed gebruikmaakt van de handvatten die wij aanbieden. Hopman benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “Het idee dat je als bouwer alleen binnen je eigen bouwhekken bezig bent is achterhaald. We zijn bewust onderdeel van onze omgeving en kiezen ervoor om verbinding te maken. Dat verbreedt de blik op het bouwen en inspireert ons. Bewuste Bouwers is daarbij een denktank die met ons meekijkt en ons scherp houdt.”

Meer informatie over het project

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Wonderwoods Development en is onderdeel van de herontwikkeling van het beurskwartier. De bouw van Wonderwoods wordt naar verwachting medio 2024 afgerond. Meer informatie over en impressies van het project vindt je op de website van Bouwcombinatie Wonderwoods.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer