Best Practice voor tijdelijke ontruimingsinstallatie bij project Justus in de Amsterdamse Sluisbuurt

J.P. van Eesteren ontwikkelt en bouwt woontoren Justus in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. Het gaat om 289 nieuwe energiezuinige middenhuur woningen. Op de begane grond van de woontoren is circa 900 vierkante meter ruimte gereserveerd voor commerciële invulling, zoals horeca, fitness en maatschappelijke functies. Onder de laagbouw komt een kleine parkeergarage voor 38 auto’s, passend bij de autoluwe invulling van de Sluisbuurt, waar straks alles op loop- of fietsafstand van elkaar ligt.

Een speciaal project in zijn soort

Een groot bouwproject als dit brengt een speciaal soort dynamiek die voor bouwers heel normaal is, maar voor buitenstaanders of omgeving eerder uniek is. Er gebeurt heel veel tegelijk en in hele korte tijd. Op project Justus doen meer dan 100 bedrijven in een afgestemde volgorde hun eigen specialistisch werk. Het team vertelt: “We bouwen 289 appartementen voor 289 gezinnen, die hier een thuis willen vinden. Dat we in dit project ook nog middenhuur als doelgroep hebben en de eerste hoogbouw woontoren maken in die doelgroep, maakt dit project speciaal in zijn soort. Justus zal straks ook nog als eerste gebouw binnen Sluisbuurt betrokken worden door bewoners, die het hart gaan vormen van een compleet nieuwe wijk in Amsterdam. Al met al is het voor ons iets moois om hier elke dag aan bij te dragen.”

Alle medewerkers waarschuwen, op 100 meter hoog en 33 verdiepingen tegelijk

Het calamiteitenplan op project Justus trekt de aandacht. Het project beschikt over een tijdelijke ontruimingsinstallatie, zodat in het geval van calamiteiten de bouwplaatsmedewerkers tijdig gewaarschuwd worden. “Elk woongebouw dat in Nederland in gebruik is heeft een ontruimingsinstallatie om in geval van brand of rookvorming bewoners te waarschuwen en het gebouw te ontruimen, maar dat is pas een verplichting na de oplevering van een project. Terwijl tijdens de uitvoering van het project ook tientallen bouwplaatsmedewerkers aanwezig zijn.” Daarom sloegen J.P. van Eesteren en elektrotechnisch bedrijf Rijndorp de handen ineen en werd besloten tot een tijdelijke ontruimingsinstallatie tijdens de bouw. “Het is het beste en snelste communicatiemiddel om bij de wens om te ontruimen direct alle medewerkers te waarschuwen, op 100 meter hoog en 33 verdiepingen tegelijk.” De installatie wordt handmatig geactiveerd door de portier of daarvoor bevoegde BHV'ers middels een speciale app. De installatie getuigd van extra aandacht voor de veiligheid van het bouwpersoneel en is daarom door Bewuste Bouwers aangemerkt als Best Practice.

Zo blijft het hele team scherp

Het team van J.P. van Eesteren benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “J.P. van Eesteren realiseert complexe gebouwen. Dit doen wij vaak in binnenstedelijke locaties met veel direct omwonenden en betrokkenen. Dat vraagt veel inspanningen van het team. Op het gebied van techniek en bouwen, maar omgevingsmanagement is net zo belangrijk. De gedragscode van Bewuste Bouwers helpt ons hierbij. Het geeft praktische handvatten en de audits zijn een mooie extra stok achter de deur. Het principe van ‘bewuste bouwer’ passen wij ook toe in onze technische en logistieke vraagstukken. Zo blijft het hele team scherp, van projectmanager tot timmerman en van uitvoerder tot onderaannemer.”

Meer informatie over het project

Meer informatie over en impressies van het project vind je op de website van J.P. van Eesteren.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer