Best Practice voor Open Space bij project High Five

Op het Utrecht Science Park realiseert VORM 2050 in opdracht van Jebber het gebouw ‘High Five’. Een woonblok met 921 studio’s/kamers voor studenten, gecombineerd met diverse gemeenschappelijke en sociale voorzieningen. VORM 2050 heeft de opdracht via een aanbesteding gegund gekregen. We spreken Vincent de Wit, assemblagemanager op dit project, over High Five én de Best Practice die op dit project is erkend.

Efficiëntie in beperkte ruimte

Sinds vorig jaar april vinden de werkzaamheden plaats op het bouwterrein. Bij het bouwen is werken met prefab het uitgangspunt. Op de bouwplaats gaat het met name om het assembleren. De oplevering staat in oktober 2025 gepland. Dan staan er op het Science Park twee nieuwe torens, met elk 21 verdiepingen waar studenten hun intrek kunnen nemen. Dit kan in zelfstandige studio’s met eigen keuken en sanitair of in onzelfstandige kamers met eigen sanitair en gedeelde woonkeuken in een woongroep van tien studenten. Verder is er een gebouwplint met commerciële en gemeenschappelijke ruimtes en onder het gebouw komt een half verdiepte fietskelder met plek voor ruim 1250 fietsen, voor zowel bewoners als bezoekers. Een prachtig project om op te werken, maar ook uitdagend volgens Vincent: “Het is een uitdaging om op een ‘postzegel’ een gebouw van dit formaat -inclusief voorzieningen - neer te zetten en daarbij ook de overlast naar de omgeving tot een minimum te beperken. Maar dit doen we door just-in-time de materialen te leveren en te assembleren.”

Innovatief bouwproces

VORM 2050 werkt, als één van de eerste bedrijven in Nederland met Open Space op dit project. Middels een camera op een bouwhelm (veilig, via een magneet) kan over de te bouwen verdiepingen worden gelopen. De beelden kunnen zo direct vergeleken worden met het BIM-model. Eventuele fouten kunnen zo vroeg opgespoord worden. Op deze manier wordt eenvoudiger volgens ontwerp gebouwd. Op moment van de audit werd Open Space al gebruikt, maar wanneer High Five de lucht in gaat wordt Open Space nog effectiever ingezet. Hoewel dit niet direct precies onder een pijler van Bewuste Bouwers valt, vinden wij dit zeker een mooi innovatief voorbeeld en kenmerken we dit dan ook als een Best Practice. Vincent: “De Open Space is tot stand gekomen om ervoor te zorgen de faalkosten te minimaliseren, het project vast te leggen, de voortgang bewaakt kan worden, risico’s te verminderen en problemen op te lossen. De snellere communicatie en het reduceren van faalkosten zijn absolute pluspunten van deze werkwijze.”

Waarde voor het team

Vincent benadrukt de meerwaarde van Bewuste Bouwers voor het team. “Als deelnemer van Bewuste Bouwers ervaren we een enorm positief effect op zowel de bouwplaats als de omgeving. De gedragscode helpt ons om eventuele overlast richting onze omgeving te beperken en, indien hinder toch niet helemaal voorkomen kan worden, dan hebben we daar vanuit Bewuste Bouwers goede communicatiemiddelen voor.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer