Best Practice voor olifantsgras bij project Gemaal Waardsedijk

De Gemeente Dijk en Waard werkt aan de (her)ontwikkeling van het stationsgebied. Vanwege deze ontwikkeling en het toenemende verkeer dat gebruikmaakt van de spoorwegovergang op de Zuidtangent, heeft de gemeente het voornemen de spoorwegovergang te vervangen door een tunnel. Naast het spoor loopt een belangrijke watergang. Als geen maatregelen worden genomen, wordt met de bouw van de tunnel deze watergang volledig afgesloten. Om het watersysteem ook in de toekomst goed te laten werken, wordt in opdracht van gemeente Dijk en Waard i.s.m. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een gemaal gebouwd door Beentjes GWW. De bouw van het gemaal zorgt in samenhang met andere maatregelen aan watergangen, stuwen en duikers voor een robuuste en klimaatbestendige polder Heerhugowaard. We spreken Dave Schigt, werkvoorbereider, over dit mooie project én de Best Practice.

Een waterdicht samenspel

Voor het team vormt dit project een bron van enthousiasme. Dave vertelt: “Het is een heel leuk project om aan te werken. Door een goede klik met de opdrachtgever, waarbij beide partijen elkaar goed aanvoelen, ontstaat een leuke werksfeer in het hele projectteam. Van ontwerp – welke in samenwerking met architect tot stand komt – tot aan uitvoering: er mag echt iets moois van gemaakt worden. Als vakman is een dergelijk project natuurlijk veel leuker dan een ‘recht-toe-recht-aan ontwerp’, waardoor ook op de werkvloer vanzelf een goede werksfeer ontstaat. Persoonlijk vind ik het ook erg leuk om samen met de opdrachtgever opzoek te gaan naar innovatieve toepassingen.”

Duurzaam bouwmateriaal

Beentjes GWW benadrukt hun inzet voor duurzaamheid door de materiaalkeuze voor betonmortel waar olifantsgras als vulmiddel is toegepast. Olifantsgras is een prima vulmiddel voor beton, aangezien het namelijk in vergelijking met andere gewassen vier keer zoveel CO2 opneemt, die je daarmee vastlegt. Naast het milieuvoordeel is ‘biobeton’ ook nog eens lichter en geven de vezels een mooi effect. “Beentjes GWW staat op niveau 5 van de CO2-prestatieladder en daarom zoeken we altijd mogelijkheden om de CO2-uitstoot op onze projecten te verminderen. Samen met onze opdrachtgever hebben we in de ontwerpfase gekeken met welke materialen wij dit in het project Gemaal Waardse Dijk konden bereiken. In overleg met de architect hebben we gekozen om de biobased elementenverharding en betonnen straatmeubilair met olifantsgras toe te passen”, licht Dave toe.

Met het gebruik van olifantsgras is het bouwbedrijf niet alleen bezig met het reduceren van CO2-uitstoot, maar ook heel bewust bezig met de toekomst. Voor de hele bouwsector is deze toepassing van beton interessant. En daarom kenmerkt Bewuste Bouwers dit als een Best Practice op de pijler Milieu.

Verhoogde veiligheid en positieve uitstraling met Bewuste Bouwers

Dave benoemt namens het team van Beentjes wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “Door het gedachtegoed van Bewuste Bouwers toe te passen, wordt het veiligheidsniveau op en om de bouwplaats verhoogd. Ook de uitstraling naar zowel stakeholders in de omgeving als onze opdrachtgever, wordt zo automatisch naar een hoger niveau gebracht. Voor een groot deel wordt dit al in ons bedrijfsbeleid toegepast, wat terug te zien is in ons V&G- en BLVC-plan.”

Meer informatie

De verwachting is dat het project op 28 november 2023 klaar is. Meer informatie over het project vind je hier: https://www.hhnk.nl/bouw-gemaal-waardse-dijk.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer