Best Practice voor looproosters bij project 14 woningen Groenrijck, Haaksbergen

Goossen Te Pas Bouw B.V. is een ontwikkelende aannemer en realiseert op een locatie in Haaksbergen, waar tot voor kort Tuincentrum Groenrijk stond, de groene en organische woonwijk Groenrijck. Kenmerkend voor het project is, dat veel aandacht is besteed aan de woonbeleving in de wijk en de aansluiting op de omliggende woonwijk. Groenrijck heeft een ruime opzet, met veel groen en een grote waterpartij. De woningen worden opgetrokken uit kalkzandsteen. Het project vordert gestaag, waarbij van de meeste woningen de benedenverdieping nu staat.

De betrokkenen gaan er maximaal voor

Het project is in samenwerking vormgegeven. Projectleider Bart van der Most is hier trots op: “Het is een prachtig project om aan mee te mogen werken. Waarom? Het gehele plan is goed doordacht en afgestemd vanaf de ontwikkeling tot aan het uitvoeringsteam en alles wat ertussen zit of eraan mee werkt. Iedereen deelt zijn kwaliteiten en ervaringen in het gehele bouwproces. De kracht van samenwerken heeft geleid tot een goed lopend project. De Best Practice is een voorbeeld van deze samenwerking.”

Best Practice voor looproosters: voorkom val- en struikelgevaar

Het borgen van de veiligheid voor de omgeving pakt Goossen Te Pas Bouw B.V. planmatig aan, ondersteund door het veiligheidsprogramma WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!). Op en rond de bouwplaats zijn vele veiligheidsmaatregelen getroffen. Wat opvalt is het speciale looprooster dat in- en uitgeschoven kan worden en op de drempel van de opening tussen de steiger en de woning kan worden gelegd. Het looprooster is geïntegreerd in het steigerwerk, waarmee medewerkers goed en veilig de woning of de steiger kunnen betreden. Daarnaast voorkomt het val- en struikelgevaar op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden.

Bart van der Most licht de totstandkoming van het looprooster toe: “Het uitvoerend team heeft geconstateerd dat er onveilige situaties ontstaan bij het betreden van de woning vanaf de steiger. In overleg hebben zij, samen met de VolkerWessels Materieeldienst, als oplossing de looproosters aangebracht. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de veiligheid voor dit project en de vele projecten die nog volgen.”

Bewuster van verantwoordelijkheid

Wij, van Bewuste Bouwers, zijn trots op Goossen Te Pas Bouw B.V. De bouwplaats laat zien dat er extra aandacht is voor de veiligheid van haar eigen bouwplaats medewerkers. Het project is goed op orde, met een goede sfeer en grote beschikbaarheid van informatie.

Bart van der Most: “Door Bewuste Bouwers zijn wij ons veel bewuster van onze verantwoordelijkheid voor onze bouwplaats medewerkers, bezoekers en de omgeving. De gedragscode stimuleert Goossen Te Pas Bouw B.V. om in de processen mee te gaan en dit uit te stralen.”

Meer informatie over het project

De 14 woningen binnen het project Groenrijck, Haaksbergen zijn duurzaam. De meeste woningen hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,0. Dit is duurzamer dan de huidige geldende eisen (EPC 0,4). Dit wordt gerealiseerd door het toepassen van energiezuinige installaties, zoals een luchtwarmtepomp, PV-panelen en een warmteterugwinningsysteem (WTW).

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Goossen Te Pas Bouw B.V.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer