Best Practice voor het Man Down-systeem bij project WP Emmen Pottendijk

VolkerWind realiseert de bouw en plaatsing van veertien windturbines in Emmen. In december 2020 nam Shell Global Solutions International B.V. de ontwikkeling van Energiepark Pottendijk over van de voormalige eigenaar Jeroen Deddens. Na het sluiten van de contracten met de hoofdaannemers is afgelopen zomer definitief besloten om het Energiepark te bouwen. Daarmee begint een nieuwe fase van het project: de bouwfase. De voorbereidingen zijn in volle gang. Als alles volgens plan verloopt, is het Energiepark in het voorjaar van 2023 operationeel.

Een gezamenlijke veiligheidsstandaard

Op het project werken drie disciplines samen om tot een goed eindresultaat te komen; kabels en leidingen (VSHanab), GWW (KWS) en civiel (VHB). Dat vergt veel afstemming, maar met een goed stappenplan leidt dat tot een goede samenwerking, aldus Robert Dozeman, medewerker Veiligheid: “De samenwerking ervaar ik als zeer prettig. Ook de samenwerking met opdrachtgever Shell is positief, ze zetten ons als aannemer in onze kracht als het gaat om, in mijn geval, veiligheid. Samen met Shell is gekozen om de waarden en regels van VolkerWind en Shell samen te brengen tot een praktische veiligheidsstandaard om het project te ondersteunen op veiligheidsgebied. Hiervoor hebben we Shell in het eerste kwartaal ook beloond.”

Man Down-systeem: altijd in contact met een BHV-er op de bouwplaats

Het project is door Bewuste Bouwers erkent en presteert op alle pijlers ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode. Daarnaast is een Best Practice en een Goed Voorbeeld aangemerkt.

Veiligheid op een bouwplaats heeft de hoogste prioriteit en het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om risico’s weg te nemen bij de bron of zo veel mogelijk te minimaliseren. Op de bouwplaats zijn dan ook diverse fysieke voorzieningen toegepast. Een bijzondere voorziening is het Man Down-systeem, dat is erkend als een Best Practice op de pijler Veilig. Door het Man Down-systeem staat een medewerker altijd in contact met een BHV-er op het project. Wanneer de medewerker alleen in het veld is en zich een calamiteit voordoet wordt de BHV-er via dit systeem gewaarschuwd. De BHV-er krijgt een bericht op zijn mobiel en kan de coördinaten uitlezen waar de medewerker zich bevindt. Robert Dozeman, medewerker Veiligheid: ”We hebben voor dit systeem gekozen, omdat we meerdere medewerkers hebben die alleen in het veld werken, buiten het zicht van andere medewerkers. Je moet er toch niet aan denken dat je je collega alleen in het veld vindt na een calamiteit en er geen collega heeft kunnen helpen. In de basis is de regel dat men niet alleen werkt, maar als het echt niet anders kan biedt het Man Down-systeem een goede uitkomst.”

Op en rond de bouwplaats zijn nog andere passende veiligheidsvoorzieningen getroffen. Er is bijvoorbeeld een eis gesteld dat al het rijdend materieel (hydraulische graafmachines, veegzuigwagens, vacuümwagens, knikdumpers/-trekkers met aanhanger, vrachtwagens, shovels en verreikers) is uitgevoerd met '360 graden zicht'. Naast het gebruik van de waarschuwingssticker 'Zie je mij, zie ik jou', betekent dit dat voertuigen zijn uitgevoerd met spiegels, camera's en akoestische signalen om rondom goed zicht te hebben op de naaste omgeving en andere medewerkers. Dit ziet Bewuste Bouwers als een Goed Voorbeeld.

Een andere kijk op veiligheid

Bewuste Bouwers is trots op VolkerWind. De bouwplaats laat zien dat er extra aandacht is voor de veiligheid van haar eigen bouwplaatsmedewerkers. Robert Dozeman, medewerker Veiligheid: “De externe kijk op het project is een meerwaarde voor ons. Het kan een andere kijk geven op veiligheid. Als VolkerWind zetten we ons in voor veiligheid voor onze eigen mensen maar ook zeker die van de omgeving. Het is dan super fijn dat een externe partij als Bewuste Bouwers ons hierin helpt om dit te optimaliseren.”

Meer informatie over het project

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het project WP Emmen Pottendijk.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer