Best Practice voor Grout-recycling installatie bij project Berghaus

Vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter en internationaal investeerder, ontwikkelaar en asset manager Round Hill Capital hebben een overeenkomst gesloten met aannemer BAM Wonen voor de realisatie van Berghaus, nabij het World Fashion Centre in Amsterdam-West. Berghaus Plaza stamt uit 1964 en wordt momenteel volledig gesloopt, waarna het in de oorspronkelijke stijl wordt herbouwd en hernoemd wordt naar Berghaus. Het voormalige kantoorgebouw waar vroeger vooral modebedrijven zaten, wordt herontwikkeld tot een gecombineerd kantoor-, woon- en werkconcept. Twee woontorens bovenop het nieuw gebouw creëren ruimte voor 288 nieuwe woningen, een derde toren zorgt voor 21.600 vierkante meter extra kantoorruimte.

Het kantoorgebouw wordt gerealiseerd onder het BREEAM Excellent Certificaat, wat betekent dat alle maatregelen worden genomen in het kader van een duurzame, milieuvriendelijke, veilige en materieel- en afvalbewuste bouwplaats. De 288 woningen vallen buiten de BREEAM-scope, maar vanzelfsprekend zijn de criteria van MAN2 en MAN3 van toepassing op de gehele bouwplaats.

Waardering op een andere manier laten blijken

Er lopen werknemers uit allerlei Europese landen op de bouwplaats. Dit maakt de communicatie vaak wat lastiger, zeker als er een compliment gemaakt moet worden over de prestatie die de werknemer levert. Om hun waardering op een andere manier te laten blijken, heeft BAM nu drie keer een patatwagen laten komen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de eetgewoonten van de verschillende culturen van de medewerkers, zo kon iedereen van de traktatie meegenieten. Dit werd zo gewaardeerd door zowel werknemers als onderaannemers, dat het initiatief nu wordt overgenomen door onderaannemers.

Besparing aan materiaal, minder transportbeweging en meer milieuwinst

Op de bouwplaats wordt veel aandacht besteed aan de omgeving, veiligheid en ook zeker het milieu. De grout recycling-installatie die op de bouwplaats wordt ingezet is dan ook door Bewuste Bouwers aangemerkt als een Best Practice en dient als goed voorbeeld voor collega-projecten en -bouwers. Bij het trillingvrij aanbrengen van funderingspalen (DPA palen) voor het gebouw komt tussen de 3 en 5m3 grout vermengd met zand vrij. Het grout werd in het verleden afgevoerd naar de afvalverwerker. Dit is kostbaar en levert bovendien veel onnodige milieubelasting op, want 800 palen betekent al snel 3000m3/4500 ton afval. Om dit te voorkomen voert onderaannemer Bonneveld een pilot uit met een speciaal ontwikkelde grout recycling-installatie. Met deze speciaal opgebouwde spoelunit wordt het grout van het zand gescheiden, waardoor het zand op de bouwplaats kan worden hergebruikt en er minder hoeft worden afgevoerd. De uitkomsten zijn tot dusver erg gunstig, wat leidt tot een grote besparing aan materiaal en transportbewegingen en milieuwinst oplevert. Momenteel is alweer de volgende stap gezet, waarbij het grout uit de recycling-installatie door de funderingsmachine kan worden hergebruikt. Deze proef is gelukt en wordt nu nog verder uitgewerkt.

Bewuste Bouwers helpt ons een goede buur te zijn

BAM toont zich met recht een echte Bewuste Bouwer met twee Goede Voorbeelden en een Best Practice. Het team van BAM Bouw en Techniek Grote Projecten benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “De gedragscode van Bewuste Bouwers helpt ons, samen met het BLVC-plan en de BAM Bouwt App, beter rekening te houden met de omgeving en een goede buur te zijn.”

Meer informatie over het project

De oplevering van Berghaus staat gepland op 24 januari 2025. Meer informatie over het project vindt je hier.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer