Best Practice voor ECO Railrunner bij project PHS Rijswijk-Delft Campus

Om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam, pakt ProRail het spoor in Rijswijk aan. Het spoor tussen Rijswijk en Delft Campus (voorheen station Delft Zuid) wordt door Strukton Civiel Projecten B.V. en Strukton Rail B.V. over een lengte van 5,8 kilometer verdubbeld van twee naar vier sporen. De sporen komen aan weerszijde van de bestaande sporen te liggen. De aanpassingen zijn onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Door dit project kunnen er straks meer treinen rijden op dit traject. Als reiziger hoef je dan niet meer op de klok te kijken, want de volgende trein komt binnen een paar minuten voorrijden. We spreken Lukas Schottert (hoofduitvoerder) over dit grote, veelzijdige project.

Efficiëntie en teamgevoel

Alles komt voorbij op dit project, van rail tot aan civiel. Deze twee afdelingen staan in het project niet los van elkaar. Er is veel onderlinge samenhang en afstemming. “Dat maakt het ingewikkeld, uitdagend en natuurlijk heel leuk”, vertelt Lukas. Het project loopt al vanaf 2019 en zal nog tot eind 2024 duren. Het bestaat dan ook uit meerdere contracten. “Ieder contract heeft zijn eigen uitdaging. We hebben het project vanaf de start tot nu met nagenoeg hetzelfde team kunnen aanvliegen. Dat geeft een enorm sterk teamgevoel. De vele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in korte periodes waarin geen treinen rijden, geven planningstechnisch enorme uitdagingen, maar deze hebben we overwonnen. We hebben een tevreden opdrachtgever, dat is ook fijn voor ons als team. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn. In beperkte ruimte en tijd hebben we al mooie prestaties geleverd. Na vier jaar bouwen zitten we nog steeds op planning. Mijn motto is dan ook ‘Plan je werk, werk je plan’.”

Duurzaamheid in verstedelijkt gebied

De projectwerkzaamheden vinden plaats in een sterk verstedelijkt gebied. In Delft is de ruimte bovengronds zeer beperkt om werkterrein en bouwketen voor zo’n lange periode neer te zetten. “We wilden de overlast naar de reizigers en de bewoners zo klein mogelijk houden. Daarom wilden we alles doen vanuit ons werkterrein in Rijswijk. Probleem hierbij was dat dit op twee kilometer afstand ligt van station Delft. Ons personeel zou hier naartoe moeten lopen met gereedschap; daar wilden we niet zomaar aan voorbij gaan. Het kost veel tijd, energie maar ook de veiligheid moet niet in het geding komen. Veilig en duurzaam werken hebben geleid tot het kopen van de ECO Railrunner”, licht Lukas toe. Aan- en afvoer van materiaal vond al plaats via elektrisch vervoer over het spoor. Voor het vervoer van bouwplaatsmedewerkers wordt nu de volledig elektrisch aangedreven ECO Railrunner gebruikt. Deze kan zowel over de weg als over het spoor rijden. Dit wordt door Bewuste Bouwers gekenmerkt als een Best Practice op de pijler Milieu. Doordat het project zo lang duurt, is de aanschaf en inzet van de ECO Railrunner ook echt waardevol gebleken. Naast het feit dat eigen personeel hiermee vervoerd wordt, zijn ook verschillende gasten die het project bezocht hebben hiermee vervoerd. Hierdoor konden zij veilig en comfortabel het project bezoeken.

Bouwen met bewustzijn

Lukas benoemt namens het team wat voor hen de meerwaarde is van Bewuste Bouwers. “Bewuste Bouwers, de naam zegt het al: het zorgt ervoor dat we continu bewust zijn van wat voor impact onze manier van werken heeft op de omgeving. We beoordelen met alles wat we doen of deze optie het minst overlast geeft. Soms kun je niet anders dan overlast veroorzaken. Het is dan goed dat Bewuste Bouwers meekijkt en meedenkt en dat je als buitenstaander laagdrempelig een melding kan maken van een situatie. Fijn om te zien dat de inzet van de ECO Railrunner als een Best Practice wordt gekenmerkt. Dit spoort ons aan om altijd kritisch naar processen te blijven kijken. Hoe kunnen we de overlast zo klein mogelijk houden? Hoe kunnen we door het inzetten van slimmigheden het werk optimaliseren? Door Bewuste Bouwers en de gedragscode zijn wij ons hier bewust van.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer