Best Practice voor de VR Veiligheidstraining bij project Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A

Heijmans bouwt de tweede fase van het Gorlaeus Gebouw, onderdeel van de Science Campus van de Universiteit Leiden. Hierbij wordt het gebouw uitgebreid tot een duurzame, toekomstbestendige en moderne werkomgeving voor studenten en medewerkers. De acht instituten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen zijn momenteel gehuisvest in diverse gebouwen op het Leiden Bio Science Park. Met de bouw van het Gorlaeus Gebouw is een groot deel van de instituten en facultaire diensten van de faculteit straks gehuisvest onder één dak. Het gebouw vormt dan een plek waar studenten, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten en ook buiten onderwijsuren willen blijven.

Een intensieve samenwerking met opdrachtgever én gebruiker

Het project ligt centraal op de campus van Universiteit Leiden. De buren zijn dan ook verschillende campusgebouwen van de universiteit. “De complexiteit van de locatie en het gebouw, zowel constructief en bouwkundig als installatietechnisch, maakt het een uitdagend project. Het beoogde gebruik van het Gorlaeus Gebouw vereist een intensieve samenwerking met opdrachtgever en gebruiker. Dat geeft een extra dimensie aan de organisatie van het project. Uiteraard hebben ook de ontwerpende en adviserende partijen daar een belangrijke rol in. Het is een mooie uitdaging voor onze medewerkers om dit alles tot een goed einde te brengen.”

Bewust op zoek naar mogelijk onveilige situaties

Op de bouwplaats wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en welzijn van medewerkers. Heijmans voert een actief beleid om de arbeidsomstandigheden in de bouw en vooral het veilig werken te verbeteren. Vanuit die ambitie is gekeken naar de mogelijkheden om bouwwerkinformatiemodellen (BIM) in te zetten. “Wij willen op een interactieve manier laten zien waar werknemers tegenaan kunnen lopen. Bij de uitwerking van het casco is BIM ingezet om niet alleen definitieve, maar ook tijdelijke constructies en veiligheidsvoorzieningen te modelleren. Gedurende dat proces is het idee ontstaan om een Virtual Reality (VR) te maken en daarin bewust op zoek te gaan naar veilige en mogelijk onveilige situaties en werkmethodes.” Met behulp van een VR-bril kunnen medewerkers zichzelf op verschillende posities in het project plaatsen en daarbij ervaren hoe het is om langs vloerranden en schachten te staan en lopen, op hoogwerkers en trappen te staan en in de torenkraan te zitten. Zo is veiligheid ook toegankelijk zonder taalbarrière. De VR Veiligheidstraining is door Bewuste Bouwers aangemerkt als een Best Practice en dient als goed voorbeeld voor collega-projecten en -bouwers.

De meerwaarde van BB

Het project presteert op alle pijlers ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode. Wij zijn trots op Heijmans die zo bewust omgaat met de gedragscode en goed gebruikmaakt van de handvatten die wij aanbieden.

Het team van Heijmans benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “De normeringen van Bewuste Bouwers hebben voor ons vooral veel nut bij het inrichten van de bouwplaats en in de communicatie met de omgeving. In het geval van de Science Campus is de overlast voor de omgeving beperkt, doordat wij op relatief grote afstand werken van de omgeving. Toch heb je met veel omgevingsfactoren te maken. Onze belangrijkste gesprekspartner op dat gebied zijn de gebruikers van de eerste fase van het project. Daar hebben wij intensief contact mee.”

Meer informatie over het project

De bouw van het Gorlaeus Gebouw wordt naar verwachting medio 2026 afgerond. Meer informatie over en impressies van het project vindt je op de websites van Universiteit Leiden en Heijmans.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer