Best Practice voor de projectintroductiefilm (‘weten waarvoor we bouwen’) bij project Bouwdeel ZUID, St. Jansdal Harderwijk

Goossen Te Pas realiseert, in opdracht van ziekenhuis St. Jansdal, de nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het ziekenhuis in Harderwijk. Het ontwerp van de uitbreiding is gemaakt door IAA Architecten uit Enschede. Samen met St. Jansdal en Unica zetten zij de volgende stap in de modernisering van het ziekenhuis.

De nieuwe vleugel behuist verschillende verpleegafdelingen, een ambulancehal en ondersteunende kantoorvoorzieningen. Het gaat hier om een grotere intensive care, een nieuwe verpleegafdeling voor kinderen en tieners en een afdeling voor de behandeling van oncologiepatiënten. Op de begane grond komt een acute opnameafdeling, die in de avond en nacht voor meer rust op de andere verpleegafdelingen zorgt.

Het belang van de zorg is nu nog duidelijker

“Door de coronatijd zien we nog meer hoe belangrijk het is dat er te allen tijde zorg verleend kan worden. Om dit te doen moeten de ziekenhuizen in Nederland op een goed niveau zijn.” Het belang van een goed functionerend ziekenhuis is dus in de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. Goossen Te Pas is daarom trots en blij dat zij met dit project bij kunnen dragen aan het goed functioneren van de zorg.

Laten zien waar en vooral voor wie je bouwt is enorm belangrijk

En dat Goossen Te Pas zich volledig bewust is van de omgeving waarin zij te werk gaan, blijkt wel uit de Best Practice die Bewuste Bouwers aan het project heeft toegekend. Een Bewuste Bouwer houdt in alle communicatie-uitingen rekening met de verschillende doelgroepen, zowel op de bouwplaats als naar de omgeving. Goossen Te Pas geeft hier goed vorm aan met hun projectinformatiefilm, die iedere medewerker te zien krijgt bij het introductiegesprek met de uitvoerder. En dan vooral het onderdeel waarin bewustwording van de doelgroep en de werkomgeving wordt gecreëerd: ‘weten waarvoor we bouwen’. De medewerker krijgt hierin te zien voor wie ze werken, wat er aan de andere kant van de bouwplaats kan gebeuren en wie de medewerkers, bezoekers en patiënten van het ziekenhuis zijn. “We vinden het enorm belangrijk dat onze medewerkers weten waar en vooral voor wie ze bouwen. Zeker nu we ook tegen het bestaande ziekenhuis aanbouwen en we, hoezeer we het ook willen voorkomen, toch overlast veroorzaken. Door een goed beeld te schetsen van de omgeving en de mensen die zich hierin bevinden, creëren wij meer begrip voor de werksituatie bij onze medewerkers en wordt ook meer rekening gehouden met de omgeving.”

Wat is voor jullie de meerwaarde van Bewuste Bouwers?

Wij, van Bewuste Bouwers, zijn trots op Goossen Te Pas. De bouwplaats presteert boven de norm van de Bewuste Bouwers gedragscode, met extra aandacht voor de omgeving. “De gedragscode geeft ons handvaten en middelen om meer aandacht te hebben voor onder anderen de omgeving waarin wij werken.”

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het St. Jansdal.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer