Best Practice voor de hijsbok bij project ASML Gebouw 3

ASML Gebouw 3 is onderdeel van het Campus 2.0-project. Met dit omvangrijke project beoogt ASML om alle circa 15.000 werknemers uit de regio Eindhoven en Veldhoven bijeen te krijgen om de onderlinge samenwerking nog beter te stimuleren. Gebouw 3 zal circa 2.400 medewerkers gaan huisvesten in een gezonde, open en flexibele werkomgeving die de cultuur van samenwerking van ASML optimaal weerspiegelt.

Best Practice voor de hijsbok: op een simpele manier veilig werken

Stam + De Koning Bouw B.V. maakt tijdens de bouw van ASML Gebouw 3 gebruik van een hijsbok. De ontwikkeling van deze specifieke hijsbok is tweeledig; het vergemakkelijkt het hijsen van gevelelementen én zorgt ervoor dat de monteurs het proces veilig en gecontroleerd kunnen begeleiden. Marcel Hendrikx (TGM Technisch Gevel Management) licht dit toe:

“De hijsbok is een hulpmiddel om de gevelelementen veilig, maar vooral ook onbeschadigd, uit de verpakking te hijsen. Door de hijsbok draai je het element niet aan de onderzijde op de werkvloer, waardoor je beschadigingen voorkomt. De hijsbok die we bij ASML gebruiken is doorontwikkeld naar aanleiding van de montage van de gevelelementen van ‘De Rotterdam’, dik tien jaar geleden. Omdat binnen ASML Gebouw 3 gebruik wordt gemaakt van gevelelementen van 5,5 x 2,4 meter, met een gewicht van 685 kg per stuk, hebben we de hijsbok verder ontwikkeld. Een nog groter voordeel van de hijsbok is dat de monteur zijn handen vrij heeft tijdens het ophijsen, waardoor hij gecontroleerd het element uit de bok kan hijsen. In de praktijk heeft deze hijsbok bewezen dat je op een simpele manier veilig kunt werken en daar gaan we als bouwplaats voor.”

Veiligheid bij de bron aanpakken

De Best Practice behelst volgens Marcel Hendrikx niet alleen de hijsbok, maar voornamelijk ook het veilig werken tijdens de montage van de gevelelementen:

 “Op veel bouwplaatsen wordt tijdens de montage van de gevelelementen de permanente valbeveiliging ter plaatse weggenomen en wordt aangelijnd gewerkt op de rand van de werkvloer. Wij als TGM willen dit te allen tijde voorkomen en veiligheid bij de bron aanpakken. Daarom hebben we een werkwijze ontwikkeld om de gevelelementen veilig te kunnen monteren mét het intact houden van de permanente valbeveiliging. De reden dat wij de permanente valbeveiliging laten staan is een ongeval dat plaats heeft gevonden op een eerdere bouwplaats, drie jaar geleden. Toen is een monteur van de vijfde etage omlaag gevallen, omdat hij zichzelf niet goed had aangelijnd (menselijk falen) en de permanente valbeveiliging weg was gehaald, zoals dat helaas nog op de meeste bouwplaatsen gebeurt. De monteur heeft het gelukkig overleefd en het heeft ervoor gezorgd dat wij een manier hebben ontwikkeld om de permanente valbeveiliging te kunnen laten staan tijdens de gevelmontage. Zo wordt onder andere gebruikgemaakt van combisafe hekken met grotere openingen, om zo door het combisafe hek de gevelelementen te kunnen monteren. Indien men met hoofd en schouder door de hekken moet om werkzaamheden te verrichten, hebben wij een veiligheidslijn gespannen en wordt er aangelijnd gewerkt.”

De omgeving wil niet dagelijks van Slam FM of 100% NL genieten

Wij, van Bewuste Bouwers, zijn trots op Stam + De Koning Bouw B.V. De bouwplaats presteert boven de norm van de Bewuste Bouwers-gedragscode, met bijzonder uitgebreide aandacht voor de veiligheid van haar medewerkers. Het is goed om te zien dat de gedragscode ook zorgt voor meer aandacht voor de omgeving. Nico Bogaard (hoofduitvoerder) bevestigt dit:

“De Bewuste Bouwers-gedragscode zorgt bij ons voor bewustwording dat niet alleen belangrijk is wat er binnen je hekken gerealiseerd wordt, maar dat je ook oog houdt voor de omgeving. Zo zijn we extra alert geworden op het zwerfvuil dat van ons terrein in de openbare ruimte terechtkomt. Maar ook dat de bouwplaats het visitekaartje vormt voor ons bedrijf en dat de radio wel onze werkvreugde bevordert, maar dat niet de hele omgeving dagelijks van Slam FM of 100% NL wil genieten.”

Meer informatie over het project

Centraal in ASML Gebouw 3 komt een aantrekkelijke ruimtelijke Plaza, die toegankelijk is voor alle ASML-medewerkers. Dit gebouw past bij de duurzame toekomstambitie van ASML. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het vooruitstrevende gebouwontwerp, van maar liefst 30.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing, maar ook om het creëren van een optimale gezondheid in het pand. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Stam + De Koning Bouw B.V.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer