Best Practice voor de BIMprinter bij project ORC De Hazelaar

In opdracht van de Gemeente Rotterdam realiseert BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West het Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum (ROeR) voor stichting BOOR en Rijndam Revalidatie. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met een vloeroppervlak van ca. 13.500 m2. De 6 vleugels zijn verbonden aan een centrale corridor en bieden ruimte aan de volgende functies: onderwijs, revalidatiezorg, sportzalen en een therapiebad. Het is een multifunctioneel gebouw voor drie gebruikers: Mytylschool De Brug, Tyltylschool Rotterdam en Rijndam Revalidatie.

Een uniek project met een bijzondere doelgroep

Na jaren van bouwen aan kantoren, theaters, banken, high secret projecten was het voor het team van BAM Bouw en Techniek een welkome uitdaging om eens een school te bouwen. André Hartkoorn (bouwplaatsmanager) vertelt: “Het is een project met heel specifieke eisen aan indelingen, toegankelijkheid en functionaliteit. Ik kan hier al mijn kennis en kunde op een effectieve manier inzetten en mag dat doen met een fantastische groep collega’s. Het unieke aan dit project is de doelgroep van leerlingen die hier straks onderwijs gaan volgen. Mytylschool De Brug en Tyltylschool Rotterdam bieden onderwijs aan kinderen met een fysieke en/of meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Rijndam Revalidatie biedt gespecialiseerde revalidatie aan kinderen met voornamelijk motorische, maar daarnaast ook andere beperkingen. Een bijzondere doelgroep dus!”

Op hoog detailniveau een plattegrond printen

Op de bouwplaats wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en welzijn van medewerkers. Daarnaast wordt continu geïnnoveerd om efficiënter te werken. BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West heeft eerder een business case opgesteld betreft robotisering op de bouwplaats. Samen met de leverancier van de zogenaamde “BIMprinter” is een pilotfase doorlopen. De pilotfase bleek succesvol, waarna BAM recent is overgegaan tot aanschaf en inzet van de BIMprinter. Zo ook op het project ORC De Hazelaar. De BIMprinter wordt door Bewuste Bouwers aangemerkt als Best Practice.

Hartkoorn ligt de BIMprinter toe: “De BIMprinter is een robot die op hoog detailniveau een plattegrond kan printen op de vloer. Maatvoeren tijdens de bouw is uiteraard gemeengoed, maar een efficiëntere samenwerking tussen verschillende partijen en daarmee een verhoging van kwaliteit leveren, is essentieel. Eén van de grote voordelen is dat de nauwkeurigheid van de robot vrij hoog is; 1 tot 2 mm nauwkeurigheid. Daarmee worden risico’s op afwijkende posities geminimaliseerd en kwaliteit in de uitvoering verhoogd. Bovendien hoeft de maatvoerder niet meer constant fysiek werk te verrichten en dat levert Arbo technische voordelen op.”

Het projectteam stopt momenteel tijd en energie in onderzoek, ontwikkeling en het samenstellen van een gefundeerde business case. Op basis van deze aanpak wordt een succesvolle implementatie op projecten verwacht.

Goede Voorbeelden

Het project ORC De Hazelaar sleept, naast een Best Practice, ook twee Goede Voorbeelden in de wacht.

Project ORC de Hazelaar wordt gerealiseerd in een woonomgeving met veel spelende kinderen, daarom is gezocht naar een middel om de omgeving te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de bouwplaats. Dit heeft onder andere geresulteerd in de bebording ‘kinderen op bouwterrein’. Hartkoorn: “Een bouwplaats blijft altijd een aantrekkingskracht houden bij jongeren en zij zijn zich vaak niet bewust van de mogelijke gevaren. Het extra informeren van die doelgroep leek ons daarom gepast. De reacties uit de omgeving zijn erg positief. Het bord is inmiddels een standaard verkrijgbaar product in de webshop van de BAM materieeldienst.”

Binnen BAM worden ook veel initiatieven genomen op gebied van verantwoordelijk en duurzaam bouwen. Hartkoorn: “Om dit binnen onze organisatie en bij opdrachtgevers in beeld te brengen, is een A3-poster ontwikkeld. Hierop wordt visueel weergegeven waar wij als BAM voor staan en worden onze ambities inzichtelijk gemaakt.”

Wat is voor jullie de meerwaarde van Bewuste Bouwers?

Het project is door Bewuste Bouwers erkent en presteert op alle pijlers ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode. Wij zijn trots op BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West die zo bewust omgaat met de gedragscode en goed gebruikmaakt van de handvatten die wij aanbieden. Hartkoorn benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “Als grote aannemer zijn we verantwoordelijk voor een duurzame toekomst. Bij BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten West zijn kreten als ‘Ik werk veilig, of ik werk niet’ en ‘Ik werk aan relaties’ heel gewoon. Bewuste Bouwers geeft met de gedragscode inclusief de normkaarten mooie handvatten om hier invulling aan te geven. Omdat wij ons gedragen als een Bewuste Bouwer zien klanten ons als een betrouwbare partner en ziet de buurt ons als een onderdeel van de omgeving. Als je vroegtijdig aangeeft wat er aan bouwwerkzaamheden staat te gebeuren, helpt dat enorm tijdens het project. Dit zorgt echt voor rust op het werk. Bovendien is het fijn om tijdens een audit complimenten te krijgen over dingen die je goed doet en tips over de dingen die beter kunnen.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer