Best Practice voor Darklicht armaturen bij project MORE Leiden

Heddes Bouw & Ontwikkeling BV realiseert in project MORE het nieuwe levendige middelpunt van Leiden Bio Science Park; een internationale campus waar sociale interactie en kennisuitwisseling worden gestimuleerd. De ontwikkeling van dit entreegebied betekent een grote kwaliteitsslag voor het Leiden Bio Science Park. In het gebied tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg komen 1.100 huurwoningen, een hotel, winkels, horeca en andere collectieve voorzieningen. Het ontwerp bestaat uit twee gebouwen van in totaal circa 23.000 m². De bouwrijpe grond wordt in samenwerking met het team van Yisheng More A B.V. ontwikkeld en bebouwd.

‘Met elkaar maken we MORE’

De samenwerking tussen bouwer, ontwikkelaar en belegger is cruciaal voor een soepel verloop van het proces. Zo ook voor het project MORE in Leiden, vertelt het team. “Zoals wij zelf zeggen: ‘Met elkaar maken we MORE’. Deze goede samenwerking is tijdens de uitvoering zichtbaar. Er wordt met veel plezier gewerkt aan dit mooie project. De twee gebouwen, MORE 1 en 2, hebben een divers uitvoeringsteam, waarin men elkaar aanvult en tegenwicht biedt. Het doel is duidelijk en iedereen draagt zijn eigen steentje bij.”

Darklicht armaturen; minder overlast voor de omgeving

Het project is door Bewuste Bouwers erkend en presteert op alle pijlers ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode. Daarnaast is een Best Practice aangemerkt en zijn drie inspirerende Goede Voorbeelden gezien.

Er is bijzonder veel aandacht voor de omgeving op project MORE. Dat blijkt onder andere uit de verlichting van de torenkranen die is vervangen voor zogenaamde Darklicht armaturen. Het team van MORE Leiden vertelt: “De Darklicht verlichting is aangekocht door Ballast Nedam Materieel en Heddes Bouw & Ontwikkeling BV huurt de torenkraan, inclusief Darklicht armaturen. De lampen zijn kleiner waardoor er vier in plaats van drie stuks aan de torenkraan kunnen hangen. Bovendien kunnen de lampen ingesteld worden tot een bepaalde plek, waardoor het licht alleen op de bouwplaats schijnt en geen overlast voor de omgeving veroorzaakt.” Prettig voor direct omwonenden, de omgeving en beter voor de natuur. Verder gaat het project van 2 kilowatt- naar led-armaturen, waarmee maar liefst 73% energie bespaard wordt.

Drie Goede Voorbeelden, van een groene brievenbus tot functioneel gebruik van overschotten

Project MORE Leiden sleept, naast een Best Practice, ook nog drie Goede Voorbeelden in de wacht. Op de bouwplaats hangt een groene brievenbus, waarin de leverancier van het beton zijn leveringsbonnen kan deponeren; droog en beschermt tegen verwaaien. Zo hoeft de leverancier niet na iedere levering naar de bouwkeet te lopen om de bonnen af te geven. De brievenbus is het resultaat van een goede samenwerking en praktisch denken: “Wij vinden goed contact met onze onderaannemers belangrijk. Door de lijntjes kort te houden en met elkaar in gesprek te gaan, komen mooie innovaties tot stand.”

Een ander voorbeeld van praktisch en creatief denken is het hergebruik van materialen. Het project maakt daarnaast gebruik van duurzame materialen, zoals FSC hout. Bekistingshout wordt hergebruikt, evenals houten balken voor ondersteuning. Als na een betonstort beton over is, worden daar wandelpaden van gemaakt. Zo heeft het overschot aan beton eerst een functie, voordat het na de bouw alsnog afgevoerd wordt. Want waar de één afval ziet, ziet de ander een product.

Tot slot stimuleert Heddes Bouw & Ontwikkeling BV jongeren voor de studiekeuze techniek. Een echte bouwopleiding is er niet meer en bouwbedrijven moeten zelf investeren in opleidingen. Daarom heeft Heddes Bouw & Ontwikkeling BV een 'speciale' medewerker aangesteld die alle leerlingen, stagiairs en trainees begeleidt. Deze persoon komt soms ook thuis bij de leerlingen, zeker bij problemen. Het team licht deze keuze toe: “De Heddes-teamgeest staat voor ‘samen’. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen houden wij rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en de maatschappij. Om zo nu en in de toekomst samen te blijven ondernemen. We zien dat het creëren van kansen voor nieuw en divers talent én het faciliteren van productiviteit en duurzame inzetbaarheid van het huidige personeelsbestand cruciaal is voor het blijvende succes van ons bedrijf.”

Ieder project is uniek en heeft een eigen aanpak, Bewuste Bouwers begrijpt dit en denkt mee

Deze Bewuste Bouwer laat zien dat er naast het feitelijke bouwen ook goede aandacht is voor omgeving, veiligheid, bouwplaats medewerkers, milieu, verzorgdheid en in deze tijd coronamaatregelen. En dat is zeker geconstateerd tijdens het auditbezoek! Het project maakt een verzorgde en nette indruk. Goed om te zien hoe er op alle mogelijke manieren rekening wordt gehouden met de omgeving, zoals met de stelconplaten, aparte inritten, eigen opstelplaats op de Ehrenfestweg en de darklights om hinder zo veel mogelijk te beperken. Het team benoemt wat voor hen de meerwaarde van Bewuste Bouwers is: “Bewuste Bouwers werkt motiverend en inspirerend. Voor de uitvoering is het handboek met de gedragscodes doorgelezen en zijn de Goede Voorbeelden bekeken. Vervolgens zijn de eisen om ‘boven de norm’ te scoren in kaart gebracht en is er met het team gekeken hoe we op dit project de eisen kunnen behalen. Ieder project is uniek en heeft zijn eigen aanpak nodig, Bewuste Bouwers begrijpt dit en denkt mee.”

Meer informatie over het project

In opdracht van ontwikkelaar Yisheng bouwt Heddes Bouw & Ontwikkeling BV 703 zelfstandige studentenwoningen op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het ontwerp bestaat uit twee gebouwen van in totaal circa 23.000 m². Naast de zelfstandige studentenwoningen komen er verschillende gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten in de nieuwbouw, zoals studieruimtes, eetkamers, wasruimtes en daktuinen. Meer informatie over en impressies van het project vind je hier.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer