Best Practice en twee Goede Voorbeelden bij project ‘Maaiveld inrichting en kadeconstructies Houthaven’

KWS Infra Amsterdam bouwt in opdracht van gemeente Amsterdam aan het duurzaam herinrichten van het maaiveld in de Houthaven. Inmiddels is de ontwikkeling van een nieuwe duurzame woonwijk in volle gang. Al meer dan 1.000 woningen zijn opgeleverd en vele honderden woningen zijn in aanbouw. De wijk wordt voorzien van steeds meer voorzieningen, van een gezondheidscentrum tot verschillende horeca en een asielzoekerscentrum. Momenteel worden plannen ontwikkeld en ontwerpen gemaakt voor de nog te bebouwen eilanden. Tot slot worden grachten gegraven en wordt de rest van de openbare ruimtes ingericht.

Regels naleven wordt automatisme

De activiteiten van KWS Infra Amsterdam bij project ‘Maaiveld inrichting en kadeconstructies Houthaven’ bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van de woonpercelen, kadeconstructies en diverse andere onderhoudswerkzaamheden. Deze diversiteit aan werkzaamheden maakt werken op dit project volgens uitvoerder Nick Leenstra extra leuk. Hij vertelt: “Op dit project zijn veel regels met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Onder de vaste ploeg met vakmensen op dit project zijn al deze regels automatisme geworden. Er wordt met plezier aan meegewerkt, zodat het BLVC-niveau op een hoog niveau blijft. Op dit project werken wij zo veel mogelijk emissieloos, door gebruik te maken van elektrisch materieel en gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)-brandstof. Dit geeft een andere manier van werken en dat maakt het interessant.” Casper Guit, werkvoorbereider, beaamt dit en voegt toe: “Als werkvoorbereider is dit project een zeer interessant project om aan te werken. Je werkt veel samen met de opdrachtgever die het waardeert dat nieuwe dingen uitgeprobeerd worden om steeds veiliger en schoner te werken.”

Wattsun: elektrisch werken zonder het gebruik van een aggregaat

KWS Infra Amsterdam heeft zichtbaar extra aandacht voor de omgeving, de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de bouwplaats. Deze aandacht heeft geresulteerd in maar liefst twee Goede Voorbeelden en een Best Practice op deze pijlers van de gedragscode.

Bouwhinder voor de omgeving wordt zo veel mogelijk (extra) beperkt. Er is geen overlast van af- en aanrijdende bouwplaats-medewerkers en -bezoekers door de slimme inzet van elektrische golfkarretjes, scooters en elektrische fietsen. Nick Leenstra: “Vanuit de aanbesteding van dit project is gevraagd naar een plan van aanpak om slim en schoon te werken op het project. In dit plan hebben wij beschreven dat we met fietsen en golfkarren emissieloos naar het werk rijden vanaf onze bouwhub. Dit is ons zo goed bevallen dat wij verder zijn gaan uitbreiden in de vervoersmiddelen, met scooters en zelfs een elektische vrachtauto, de Goupil en 4×4 karretjes/golfkarren.”

Het blijft op deze bouwplaats niet bij het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. KWS Infra Amsterdam zet op locatie een multi-inzetbaar stroompunten in, de Wattsun en Instagrid, om ongestoord en emissieloos de werkzaamheden uit te voeren. Een oplossing die Bewuste Bouwers nog niet eerder heeft gezien en daarom beloond wordt als Best Practice. Nick Leenstra licht het idee toe: “In het plan van aanpak hebben wij beloofd dat al het handmaterieel elektrisch werd. Om deze belofte waar te maken hebben we geïnvesteerd in veel elektrisch materieel met accu. Op een gegeven moment is de Wattsun en Instagrid ontwikkeld. Dit is een accu waarmee elektrisch gewerkt kan worden, zonder het gebruik van een aggregaat.”

Naast de ambitie om zo emissieloos mogelijk te werken, heeft KWS Infra Amsterdam ook de ambitie om nul ongevallen op haar projecten voor te laten komen. Met dit doel in het achterhoofd heeft de partij de Veiligheidsladder Trede 3-certificering behaald. De Veiligheidsdag, die twee keer per jaar georganiseerd wordt, heeft hieraan bijgedragen. Ook heeft KWS een quiz ontwikkeld, waaraan de medewerkers via een app kunnen deelnemen. Volgens Nick Leenstra draagt de quiz bij aan de bewustwording rondom de veiligheidsnormen, omdat ze er op interactieve wijze mee bezig zijn. “Recent stonden we stil bij het onderwerp ‘vallen, struikelen en verstappen’. Door middel van de quiz werd iedereen op een actieve manier weer bewust gemaakt van de gevaren op de bouwplaats en hoe ongevallen kunnen worden voorkomen. Bij zo’n quiz wil natuurlijk ieder team winnen en doet iedereen extra zijn best.”

Een externe blik bevestigt dat we goed bezig zijn

Het is duidelijk dat de bouwplaats-verantwoordelijken en -medewerkers goede aandacht hebben voor de omgeving, veiligheid, vakmensen, milieuvriendelijkheid en de verzorgdheid van de bouwplaats. Daar zijn wij als Bewuste Bouwers erg trots op en hebben wij ze beloond met twee Goede Voorbeelden en een Best Practice.

Nick Leenstra: “De gedragscode van Bewuste Bouwers heeft ons bewuster gemaakt van onderwerpen en verbeterpunten waar je niet dagelijks bij stilstaat. We zijn blij dat we waardering krijgen voor activiteiten en oplossingen die wij vanaf de start van het project al waarborgen. Intern wordt altijd al op deze punten gelet, maar een externe blik op het project bevestigt toch weer dat we goed bezig zijn.”

Meer informatie over het project

Meer informatie over het project is te vinden op de website van KWS Infra Amsterdam.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer