Nieuw bestuurslid: maak kennis met Dop van Ulzen

Het bestuur van Bewuste Bouwers heeft een nieuw gezicht: Dop van Ulzen. Deze doorgewinterde professional brengt niet alleen een schat aan expertise, maar ook een bevlogenheid voor bewust bouwen. In dit artikel maak je kennis met haar. We duiken in haar achtergrond, ontdekken haar motivatie om bestuurslid te zijn en zij heeft een belangrijke boodschap aan de bouwsector.

Betrokkenheid in bouwprocessen

Dop van Ulzen betreedt vol enthousiasme het toneel van Bewuste Bouwers. Haar achtergrond vormt de kern van haar betrokkenheid bij het bouwproces. “Ik werk al bijna vijftien jaar bij ProRail als manager van de ProRail-omgevingsmanagers. Zelf ben ik ook lang omgevingsmanager geweest en in die rol heb ik veel gewerkt in ruimtelijke projecten, ook buiten in de uitvoering”, vertelt Dop. In contact met de aannemers en in het schrijven van delen van de contracten, alsook in de voorfase buiten, heeft het team veel te maken met de omgeving van de bouwers. “Wij halen op welke specifieke situaties buiten zijn, waar later gebouwd gaat worden, en waar men rekening mee moet houden. Past de bouwweg? Kan het veilig? Is er genoeg ruimte voor opslag en worden materialen zorgvuldig afgevoerd? Dat soort vragen. En als eenmaal gebouwd, gegraven of geheid wordt, staat ProRail ook paraat om hierover te communiceren en mee te kijken met de aannemer”, licht Dop toe.

Bouwen aan omgevingsbewustzijn

Op de vraag wat haar er vanuit haar rol toe heeft doen besluiten bestuurslid te worden bij Bewuste Bouwers, hoeft zij niet lang na te denken. “Het is goed dat er vanuit ProRail, een grote opdrachtgever in de sector, wordt meegedacht over dit mooie concept”, merkt Dop op. Haar keuze om bestuurslid te worden komt voort uit een verlangen naar voortgang. “Hoewel er al prachtige resultaten zijn gecreëerd, is er nog veel te doen; daar houd ik van! Omgeving is steeds belangrijker in Nederland, waar veel wordt gebouwd. Naast veiligheid zijn onder andere milieubewustzijn en duurzaamheid uitdagende componenten bij het bouwen. Maar ook het verminderen van hinder bij de buren! Gezamenlijk kunnen we daar nog mooie stappen in zetten.” 

De brede betekenis van bewust bouwen

Wat is dan voor Dop de kern van ‘bewust bouwen’? “In een druk land als Nederland is het echt urgent om alles te kunnen bouwen dat ons land nodig heeft. Of het nu sporen, wegen of gebouwen zijn. En daarbij moeten we steeds rekening houden met elkaar en de maatschappij. Dat bewustzijn is een breed begrip”, stelt Dop. “We moeten ons bewust zijn van de werknemers, de bouwers, de buren en de mensen die straks gebruik maken van alles dat gebouwd wordt.” Dat betekent voor haar dat alle perspectieven meegenomen worden als er gebouwd wordt. Zoals veiligheid voor werknemers, minder hinder voor de omgeving, betere materialen om mee te werken en om duurzaam te zijn voor de toekomst, minder uitstoot op de bouwplaats en zorg voor een schone leefomgeving.

Bewuste samenwerking

“Ik denk dat de bouwsector veel bijdraagt aan een nog betere en mooiere samenleving”, zegt Dop wanneer ze reflecteert op de huidige uitdagingen in de sector. “Dat is zeker uitdagend met de stikstofcrisis als voorbeeld, maar ook de economische en politieke schommelingen. Maar dat kunnen we en Nederland heeft het nodig.” Haar pragmatische benadering komt hierin naar voren. “Voor mij is het veelal de vraag hoe we dat bewust in goede samenwerking met de markt, de bouwsector en de omgeving kunnen doen.”

GO omzetten naar WIN

Als bestuurslid van Bewuste Bouwers, brengt Dop het spoorse perspectief mee, samen met omgevingssensitiviteit en politiek bewustzijn. “Hiermee hoop ik het aspect ‘bewust’ van Bewuste Bouwers wat breder te maken dan veiligheid en te kijken naar kruisbestuivingen met andere gebieden waar we ons van bewust willen zijn.” Wat Dop tot slot heel graag wil zeggen tegen de bouwsector: “De BV Nederland heeft het hard nodig dat er gebouwd wordt, zodat onze kinderen kunnen wonen, nieuwe kernen bereikbaar worden en oude bereikbaar blijven en de leefbaarheid nog verder toeneemt in dit mooie land. Dus ik zeg: ‘GO GO GO’, maar wel met het bewustzijn van alles en iedereen om ons heen. Dan creëren we de win-win. En dat doen we samen.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer