Innovatie spotlight: elektrische boring op basis van waterstof

Innovaties van bedrijfsdeelnemers zetten wij graag in de spotlight. Puur omdat zij een podium verdienen én inspiratie bieden aan anderen. Deze keer schijnen we de lichten op A.Hak. Onlangs had deze aannemer samen met TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, een primeur met een boring op waterstof voor een hoogspanningskabel. De kabel van elektriciteitsstation Woensdrecht naar Bergen op Zoom versterkt het elektriciteitsnet in de regio. Met deze pilot is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van bouwprojecten, ook in gebieden met de nodige stikstofuitdagingen.

Groene waterstof als basis voor innovatie

A.Hak realiseert ondergrondse infrastructuur oplossingen voor elektriciteit, water, gas en warmtenetten. Zij draagt bij aan de infrastructuur die huishoudens en bedrijven beter, sneller, duurzamer en veiliger van water en energie voorziet. Bij A.Hak staan ze open voor wat speelt in de omgeving en maken ze beslissingen voor een duurzame toekomst. En dat blijkt onder andere uit de pilot met boring op waterstof bij het elektriciteitsstation.

Voor deze boring is gebruik gemaakt van groene waterstof. Dit soort waterstof wordt gemaakt uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind. Daarnaast worden de vrachtauto’s die betrokken zijn bij het project aangedreven door ‘HVO100’, een bijna geheel CO2-vrije brandstof.

Een stap richting duurzaamheid

Omdat dit project zich in de buurt bevindt van Natura2000 gebieden, leek de stikstofuitstoot ervoor te zorgen dat de werkzaamheden stil kwamen te liggen. Door voortdurende inspanningen om de stikstofuitstoot te verminderen, kon dit deel van het project echter toch doorgaan. A.Hak en TenneT hebben samen onderzocht wat mogelijk is om deze ‘stikstofimpasse’ te doorbreken. Richard van Beers (Business unit directeur Electron bij A.Hak): “Bij A.Hak zijn we altijd op zoek naar innovatieve manieren om duurzame verbindingen aan te leggen. Belangrijk hierbij is zo min mogelijk belasting van het milieu en de omgeving. Met deze pilot zetten we een belangrijk stap in die richting.”

De pilot in Bergen op Zoom draagt bij aan het leerproces over emissieloos en emissiearm werken. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in het verduurzamen van bouwprojecten. Iets waar we als Bewuste Bouwers ontzettend trots op zijn.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer