Deelnemer in Beeld: UBA

Wij zetten onze bedrijfsdeelnemers graag in het zonnetje. Om te laten zien dat zij met veel mooie innovaties en ontwikkelingen bezig zijn en om anderen hiermee te inspireren. Deze keer spreken we Jurgen de Reus (directeur), Edwin Martens (hoofd voorbereiding) en Angela Hogen ((Omgevings‑) Communicatie & PR) over het werk van UBA, hun speerpunten, de invloed van Bewuste Bouwers hun plannen voor de toekomst.

De mensen achter UBA

UBA is een vooraanstaand bouwbedrijf met een rijke geschiedenis en een bewuste visie op de bouwsector. Tijdens het interview spraken we drie collega’s van het UBA-team. Jurgen is één van de drie directeuren van het bouwbedrijf en houdt zich bezig met projectontwikkeling, acquisitie en algemene zaken. “Vanaf dag één ben ik al een warm voorstander van Bewuste Bouwers. Ik dacht gelijk ‘dát willen we en dat zou ons ook goed passen’. Dat beeld is altijd blijven hangen”, vertelt Jurgen. Edwin werkt als hoofd voorbereiding en is na een uitstapje van enkele jaren bij VolkerWessels, zeven jaar geleden weer teruggekeerd bij UBA. “Vanuit VolkerWessels had ik al een directe link met Bewuste Bouwers en dat is niet meer weggegaan”, vertelt Edwin. Hij benadrukt het aantrekkelijke aspect van de voorfase in bouwprojecten en de rol die hij speelt bij het begeleiden van contracten. Angela is inmiddels veertien jaar verbonden aan UBA en verantwoordelijk voor zowel omgevings- als externe communicatie & PR. Daarnaast zet zij marketing in voor projectontwikkeling. “Met het project PULSE in Amsterdam zijn wij voor het eerst in aanraking gekomen met Bewuste Bouwers. Destijds waren we projectdeelnemer en zijn we zoetjes aan begonnen met het toepassen van de gedragscode. Hoogtepunt was onze bedrijfscertificering in 2020, waarmee Bewuste Bouwers en de gedragscode voor de hele organisatie nog meer betekenis kreeg”, licht Angela toe. Na deze introductie krijgen we inzicht in de essentie van UBA en waar het bedrijf voor staat.

Bouwen met mensen

UBA is een allround bouwbedrijf, met een sterke focus op woningbouw. Met tussen de 130 en 140 collega’s en een werkgebied in Midden-Nederland, waarbij de nadruk ligt op de Noordelijke Randstad, is UBA een vertrouwde naam in de regio. “Ons kernpunt is dat we het gehele proces beheersen en dus ook bewust kiezen voor eigen UBA-mensen op de bouwplaats”, vertelt Jurgen. “Door medewerkers in vaste dienst te hebben, kunnen we onze eigen kwaliteit en cultuur op de bouwplaats waarborgen. We vormen met elkaar een hecht team. Dat wordt ook gewaardeerd door onze onderaannemers en leveranciers.” Angela vult aan dat ze waarde hechten aan langdurige relaties. “Zowel met medewerkers als met opdrachtgevers en onderaannemers. We kunnen met elkaar lezen en schrijven, waardoor we precies weten wat we aan elkaar hebben. Vaste aanspreekpunten, korte lijnen; dat is enorm waardevol.”

Wapen voor de toekomst

De kracht van UBA ligt in haar vermogen om zich aan te passen aan verschillende bouwuitdagingen en om een breed scala aan disciplines te beheersen. Edwin legt uit: “De afgelopen jaren zie je dat bouwbedrijven zich bijvoorbeeld richten op systeemhuizen of een bepaalde manier van bouwen. Wij zeggen juist: ‘We zijn een bouwbedrijf en kunnen alles aan’. Met interne expertises, variërend van tekenkamer en calculatieafdeling tot bedrijfsbureau en uitvoeringsteams, staat UBA klaar om elke opdracht met succes aan te gaan. We schakelen efficiënt en hebben alles in huis om iedereen te bedienen. Zo kunnen we meebewegen met de markt. Dat is onze kracht om ons te wapenen voor de toekomst.”

Omgevingsbewust bouwen

De projecten van UBA belichamen niet alleen vakmanschap, maar ook een mooi streven naar harmonie met de omgeving. “We bouwen steeds meer binnenstedelijk en dus hebben we te maken met meer buren. We hebben de ambitie een goede buur te zijn”, vertelt Jurgen. “Voor ons betekent dit meer dan alleen bouwen; het betekent actieve betrokkenheid bij en respect voor de omgeving. Alle aspecten van Bewuste Bouwers komen hiermee naar voren. Het is dan ook geen verrassing dat we op elk project actief de gedragscode van Bewuste Bouwers hanteren.” Angela benadrukt ook het belang van een vroegtijdige kennismaking met de communicatie contactpersoon bij gemeentes en het delen van informatie met de buurt. Het opstellen van de eerste brief aan de omwonenden, waarin transparantie over het project en de planning centraal staat, illustreert UBA’s toewijding aan openheid en communicatie. “In het kader van het milieu letten we er wel op papierverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan. We verspreiden daarom bij voorkeur digitale nieuwsbrieven en we verwijzen naar VerbeterDeBouw.nl.”

Edwin licht toe dat het bouwteam nauw betrokken is bij de inrichting van het proces. “Het is van groot belang om aan de voorkant van het project, dus op het moment dat het project binnenkomt, met een andere bril te kijken. Dus niet alleen hoe we het zo goedkoop mogelijk kunnen realiseren en hoe we bouwen volgens tekening, maar vooral: met wie moeten we aan tafel? Welke omgevingsfactoren spelen een rol?” Een mooi voorbeeld is het project KARSP! in Amsterdam Zuidoost, waar zorgvuldig werd gekeken naar de impact ervan op de omgeving. De bereikbaarheid kon alleen gegarandeerd worden door het fietspad te benutten als bouwplaats en het project aan de voorkant goed in te richten. Dit resulteerde in een zorgvuldig opgesteld BLVC-plan en constructieve gesprekken met de gemeente, waarbij de invloed van het project op de omgeving nauwlettend in de gaten werd gehouden. “Voor een project in Alphen aan den Rijn, hebben we in het visiedocument (om in het bouwteam te komen red.) ingezet op de omgeving, niet zozeer op de techniek. Achteraf hoorden wij dat dat de doorslaggevende factor was; de opdrachtgever was gecharmeerd van Bewuste Bouwers in het plan.”

Veiligheid en kwaliteit: de hoekstenen van het proces

Bij UBA is alles gericht op productie, maar wel met een sterke focus op goede kwaliteit en veiligheid. Jurgen vertelt dat ze daar aparte deskundigen voor hebben aangewezen. “Veiligheid is echt prioriteit. Om die reden zijn de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen apart bij één persoon gelegd. Wanneer je honderd procent van je tijd hieraan kunt besteden, heb je de juiste focus. Datzelfde geldt ook voor de kwaliteit die we willen waarborgen. Bovendien zijn we binnen UBA groot genoeg om van omgevingscommunicatie en -participatie een eigen specialisme te maken. En daar zijn we trots op.”

Een norm zonder rigide te zijn

UBA heeft zich als bedrijfsdeelnemer aangesloten bij Bewuste Bouwers vanwege de perfecte match tussen de pijlers van de gedragscode en de kernwaarden van het bedrijf. “Vijf pijlers en het past ons als een handschoen”, aldus Jurgen. Een metafoor die de nauwe aansluiting benadrukt. “Deze overtuiging wordt breed gedragen binnen UBA, waarbij onze deelname aan Bewuste Bouwers wordt gezien als een ruggensteun om ons werk nog beter te doen. Waarom het ons dan zo goed past? Andere labels die bestaan in de sector zijn strak en rigide. Maar de bouw wijkt per project juist af. De situatie is anders, de buren zijn anders. Daarom zijn de adviezen en Best Practices van collega-deelnemers zo waardevol. We kunnen er echt iets mee. Juist omdat het geen verplichting is, is de motivatie zo groot. Dat vind ik het meest waardevolle deel van de normkaarten. Het zijn normen zonder rigide te zijn.” Angela onderstreept de waarde van de feedback in de auditrapporten van Bewuste Bouwers. “De verslagen worden zorgvuldig bekeken en besproken met het team. De praktische suggesties en tips die hieruit voortkomen, nemen we serieus en voeren we bedrijfsbreed door indien toepasbaar voor ons.”

Ruimte voor verbetering

Is er een pijler van de gedragscode waar UBA nog ruimte ziet voor verbetering? “Zoals eerder aangegeven staat veiligheid bij UBA op nummer één. De dagelijkse scherpte moet er altijd zijn. We zijn ons constant bewust van veiligheid”, vertelt Edwin. “Elke dag willen we weer iedereen weer veilig thuis hebben. En elk project is uniek. Dus dat vraagt veel van onze focus, maar ook van onze cultuur. De aandacht voor deze pijler blijft dan ook belangrijk. Maar veiligheid kan ook betekenen: met welke producten werken we, ook als het gaat om duurzaamheid?” Jurgen voegt daaraan toe dat er nog stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van milieu. “Sommige dingen moeten we gewoon doen, dan scoren we ‘op de norm’. ‘Boven de norm’ scoren is gaat ons tot op heden goed af. Ik zie nog wel een uitdaging op het gebied van MVO. Dat is nog niet overal de standaard. Want wat op het ene project lukt, wil niet zeggen dat het overal zo lukt.”

Duurzaamheidsmissie

Angela vult aan dat een klein team binnen de organisatie onderzoekt hoe duurzaamheid en milieubesparing naar een hoger niveau getild kunnen worden. Twee projecten die nu al een icoon zijn van duurzaamheid licht zij graag uit. “The Mayor in Amstelveen is absoluut het vermelden waard. Het gebouw an sich is in tact gebleven. We hebben er een nieuwe gevel omheen gezet, maar het gebouw en de parkeergarage onder het complex  als zodanig zijn niet eerst gesloopt om er een nieuw pand te realiseren. Hetzelfde geldt voor de voormalige Rabobank (project De Wende) in Uithoorn. Super duurzaam. Daarnaast hebben we een eigen ontwikkelingstraject in Uithoorn, waar we met het sloopbedrijf hebben afgesproken zoveel mogelijk materiaal, zoals puin, metalen en hout  te hergebruiken. We vinden het belangrijk om milieumaatregelen ook met onderaannemers en leveranciers op te pakken. Je moet de hele keten meekrijgen, alleen krijg je het niet voor elkaar.”

UBA is trots op het feit dat zij een Bewuste Bouwer is. “We zien het als een kans om niet alleen ons eigen werk te verbeteren, maar ook van anderen te leren. De Best Practices geven volop inspiratie. Nu we het er zo over hebben, denk ik dat het heel waardevol is om de beste ideeën mee te nemen in onze uitvoerdersvergadering. Op die manier kunnen we een nog grotere impact bewerkstelligen; zowel in ons team als in de sector”, sluit Jurgen af.

 

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer