Deelnemer in Beeld: Hegeman

Wij zetten onze bedrijfsdeelnemers graag in het zonnetje. Om te laten zien dat zij met veel mooie innovaties en ontwikkelingen bezig zijn en om anderen hiermee te inspireren. Deze keer spreken we algemeen directeur Willem van der Linde en KAM-coordinator/veiligheidskundige Bas Blokhuis. We hebben het over het werk van Hegeman, hun speerpunten en expertise, de invloed van Bewuste Bouwers en ambities voor de toekomst.

Bas en Willem zijn beiden al lange tijd verbonden aan Hegeman. Bas al zeventien jaar en houdt zich, samen met twee collega’s, bezig met alle soorten certificeringen bij Hegeman. “Ik ben met name operationeel bezig, loop veel buiten en ondersteun projectteams. Specifiek in de richting van veiligheidskunde. Ik controleer werkplannen en ben betrokken bij audits en werkplekinspecties. Intern neem ik de coördinatie voor Bewuste Bouwers voor mijn rekening”, vertelt Bas. Willem is zo’n twintig jaar geleden begonnen op de bouwplaats als assistent uitvoerder en nu bijna 7,5 jaar als algemeen directeur werkzaam. “Een mooie ontwikkeling die helemaal past bij Hegeman, omdat we als bedrijf ook altijd in ontwikkeling zijn”, zegt Willem.

Duurzaam en daadkrachtig

Hegeman Bouw & Infra is een compacte organisatie met mooie, complexe projecten. Hegeman bouwt, waar andere bouwbedrijven de uitdaging uit de weg gaan. Sinds de komst van diverse contracten in het aardbevingsgebied en daarmee een vestiging in Groningen, heeft Hegeman vier vestigingen in Nederland. “Maar onze bouwplaatsen zijn de belangrijkste werklocaties. Dáár gebeurt het”, vertelt Willem. De missie van het bouwbedrijf is helder: duurzaam bouwen. “We willen niet alleen goed voor onze toekomstige generaties zorgen, maar ook samen met onze opdrachtgevers (zoals ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies) streven naar een planetproof toekomst”, legt Willem uit. “De wereld van de bouw veranderen wij door duurzaam te bouwen en de belangen van onze klanten centraal te stellen.”

Bouwen en onderhouden

Al het werk dat Hegeman doet, wordt ondersteund door vier pijlers. “Veiligheid staat altijd op de eerste plaats. Het is onze belangrijkste prioriteit om iedereen – in de hele keten – weer veilig thuis te hebben”, vertelt Willem. “Daarnaast willen we graag het leukste bouwbedrijf én de duurzaamste bouwer van Nederland zijn. De laatste pijler vorm de technische kennis. Wij vinden het heel belangrijk om niet geheel te focussen op het proces, maar juist ook de technische kennis te blijven borgen. Een mooie ontwikkeling van de laatste jaren is dat waar we vroeger bouwden, opleverden en weer weggingen, wij nu staan voor bouwen én onderhouden. Wij hebben immers de kennis van wat we hebben gebouwd.”

Uitdagingen omarmen: bouwen in dynamische omgevingen

“Wij werken daar waar de omgeving aandacht vraagt. Een project moet voor ons uitdagend zijn”, geeft Willem aan. Met bouwlocaties omringd door woningen, winkels die open blijven, stations waar treinen blijven rijden of een ziekenhuis waar dag en nacht mensen zijn, is die uitdaging gegarandeerd. Willem illustreert dit met een mooi voorbeeld: “Dit jaar renoveren we het Nationaal Archief in hartje Den Haag. Met recht een uitdagend project. Heerlijk. Een station met treinen en metro’s, de Tweede Kamer op steenworp afstand, terrassen, winkelend publiek: alles komt hier samen. Reken maar dat er goed rekening moet worden gehouden met de omgeving.”

We kiezen bewust voor projecten waarin we ons als Hegeman kunnen onderscheiden. Niet alleen op prijs, maar vooral op complexiteit. “Bij zulke projecten scannen we de omgeving grondig en schrijven we al in de tenderfase een BLVC-plan”, vertelt Bas. “Zo houden we onder andere rekening met aan- en afvoertijden van materialen, maar ook met parkeergelegenheid, scholen en verkeer. Voordat we beginnen met de uitvoering weten we echt wat zich allemaal in de omgeving afspeelt. Samen met de opdrachtgever en omgevingsdiensten creëren we een gevoel voor de omgeving, zodat deze zo min mogelijk hinder ervaart.”

En mochten er toch klachten, tips of andere opmerkingen leven bij de omgeving, dan kan daar altijd melding van gemaakt worden. “De meldingen die via verbeterdebouw.nl worden gedaan komen direct bij mij binnen”, vertelt Bas. “Met het projectteam bekijken we hoe we dit oplossen. We hebben er als Hegeman niet altijd grip op en spelen soms iets door naar de gemeente of handhaving. Wel geven we in ieder geval terugkoppeling aan de melder. Een reactie zorgt altijd voor een stukje tevredenheid.”

Prachtige prestaties

Met projecten in infra, woningbouw en utiliteitsbouw heeft Hegeman een indrukwekkend portfolio. Maar wat zijn nu de mooiste recente projecten? “We hebben diverse mooie projecten, elk op hun eigen manier bijzonder zijn,” legt Willem uit. “Naast het Nationaal Archief, waar we op een postzegel zorgen voor een goede, veilige werkplek, is Rijkskantoor Mandemaat ook het vermelden waard. Het ontwerp zorgt ervoor dat elementen grotendeels losmaakbaar zijn, die bij een andere functie van het gebouw hergebruikt kunnen worden. Het Prisma College is een uniek project waar de eindgebruiker centraal staat. Deze school is speciaal voor gehandicapte kinderen en is in nauwe samenspraak met leerlingen en directie gerealiseerd. Tijdens de bouw hebben we diverse rondleidingen gegeven en zelf meegedraaid op hun vorige school om te begrijpen waar de kinderen behoefte aan hebben.” In Apeldoorn verving Hegeman de overweg aan de Laan van Osseveld door een nieuwe onderdoorgang, waardoor het verkeer nu veilig onder het spoor door kan. Het bouwteam maakte de tunnel op het werkterrein naast het spoor en reed deze in één keer op zijn plaats. Zo hoefde het treinverkeer niet langer dan nodig stilgelegd te worden en bleef de overlast voor reizigers beperkt.

Samensmelting van bouw en infra

En welke expertises er nodig zijn die tijdens dit soort projecten in praktijk worden gebracht? “We heten niet voor niets Hegeman Bouw & Infra”, legt Willem uit. “Onze kracht ligt juist in de combinatie van deze disciplines. Een goed voorbeeld hiervan zijn de stralingsbunkers voor een ziekenhuis in Apeldoorn. De bunkers zijn gebouwd en nu onzichtbaar; door onze expertise in utiliteitsbouw naadloos geïntegreerd. Dit samenspel zie je ook terug op stations, waar infra- en utiliteitsbouw hand in hand gaan. Onze kennis zetten we nu ook in Groningen in, in het aardbevingsgebied. Hier versterken we panden die nog niet beschadigd zijn door trillingen en herstellen we bestaande schade. Dit is een actueel project waar onze gecombineerde kennis essentieel is.”

Cultuur van bewust bouwen met gezond boerenverstand

Hegeman is sinds 2012 aangesloten als bedrijfsdeelnemer bij Bewuste Bouwers. Voornamelijk vanwege het feit dat het bedrijf voor 95% aan projecten voor ProRail werkte, wat de stimuleringsregeling met zich meebracht. “Deze stap heeft zich echter verder ontwikkeld; al snel meldden wij ook andere projecten aan”, vertelt Bas. “Wij zien het belang van Bewuste Bouwers op meerdere vlakken. Het vergroot niet alleen het bewustzijn op het gebied van veiligheid en milieu, maar biedt ook waardevolle leermogelijkheden en stelt ons als bedrijf in staat om ons nog beter aan te passen aan de behoeften van de omgeving. Bewuste Bouwers fungeert als middel voor het vergroten van bewustzijn en het bevorderen van een cultuur van veiligheid. Ook het integreren van flora, fauna en milieukundige aspecten in het bouwproces, zorgt voor een verschuiving in denkwijze en gedragsverandering. Voor ons is het naleven van de gedragscode geen extra inspanning, het zit in ons proces ingebakken. Een integraal onderdeel van het proces, dat voortvloeit uit gezond boerenverstand en intrinsieke motivatie.”

Samen sterker: betrekken van de hele keten

Bij Hegeman staat continu verbeteren hoog in het vaandel en dat geldt niet voor één specifieke pijler van de gedragscode. Zoals Bas benadrukt: “Hoewel veiligheid altijd prioriteit heeft en altijd beter kan.” Hij legt ook de nadruk op het belang van het betrekken van onderaannemers bij het veiligheidsproces. Willem vult aan dat er ruimte is voor verbetering op alle pijlers. “Het betrekken van de hele keten is essentieel; hoe zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen meegaan in ons bouwproces en dezelfde normen en waarden hanteren? Wij werken nauw samen met vaste ketenpartners, waardoor we hen dezelfde bewustwording bijbrengen als onze eigen medewerkers.”

Op weg naar duurzaam vakmanschap

In de toekomst streeft Hegeman ernaar de duurzaamste bouwer van Nederland te zijn. Willem licht toe dat het streven naar duurzaamheid niet alleen gaat om het verminderen van milieubelasting, maar ook om het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers. “De individuele ontwikkeling van medewerkers staat centraal, waarbij Hegeman zich richt op het aantrekken, behouden en stimuleren van vakmensen in de bouwsector. De uitdaging zit hem in de ontwikkeling en het behoud van vakmanschap binnen de sector. Hoe stimuleer je jongeren om te kiezen voor een carrière in de bouw, zowel op hbo- als mbo-niveau? Dat is een vraag waar we met de hele sector antwoord op zouden moeten krijgen.”

    

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer