Deelnemer in beeld: DIJKHAM bouw

Wij zetten onze bedrijfsdeelnemers graag in het zonnetje. Om te laten zien dat zij met veel mooie innovaties en ontwikkelingen bezig zijn en om anderen hierdoor te inspireren. Deze keer spreken we Marcel Huveneers over het werk van DIJKHAM bouw, de invloed van Bewuste Bouwers en de betrokkenheid van het personeel.

DIJKHAM bouw is een bedrijfshuisvester in hart en nieren. Met ruim zestig collega’s geven zij iedere dag weer vorm aan duurzame en toekomstbestendige bedrijfshuisvesting in Nederland. Hun jarenlange ervaring maakt dat ze zichzelf met recht en trots een specialist mogen noemen op het gebied van huisvesting voor de sectoren logistiek, food, koel & vries, automotive, horeca en zorg. Deze specialisatie in bedrijfshuisvesting kwam heel organisch, zo vertelt Huveneers. “In onze standplaats Nijkerk zijn we omgeven door logistieke en voedselverwerkende bedrijven. Het was dus een logische keuze om ons hierin te specialiseren.” Er is dan ook geen ambitie om uit te breiden naar andere segmenten. Bovendien is DIJKHAM bouw onderdeel van de Trebbe Holding, waarin ook andere specialistische bedrijven zijn vertegenwoordigd. “Dan ga je niet in elkaars vaarwater zitten. We blijven doen waar we goed en sterk in zijn en dat werpt zijn vruchten af”.

Opdrachtgevers weten DIJKHAM bouw steeds te vinden

En dat de huidige werkwijze zijn vruchten afwerpt, blijkt ook uit de aanhoudende stroom van mooie en diverse projecten. Door de schat aan specialistische kennis weten opdrachtgevers DIJKHAM bouw steeds weer te vinden. Onlangs realiseerden ze nog twee logistieke centra voor Schiphol Trade Park en Scotch & Soda, een Food Innovatiecentrum voor Jan Zandbergen en een unit voor de artsen en piloten van de ambulancehelikopters van het Amsterdam UMC. Vooral het laatste project vindt Huveneers extra bijzonder. In de unit, gebouwd in het havengebied in Amsterdam-Noord, verblijven piloten en artsen van het Amsterdam UMC tot het moment dat ze opgeroepen worden. Ze hebben er een eigen hotelkamer en er is een centrale ruimte, een keuken en een ambulancepost.

Beter en meer contact met de omgeving

Alweer 3,5 jaar geleden werd DIJKHAM bouw bedrijfsdeelnemer van Bewuste Bouwers. De economische crisis, een generatie aan uitvoerders die met pensioen ging en een grote groep nieuwe mensen op de bouwplaats, zorgden voor de behoefte aan wat extra aandacht voor de bouwplaatsen. “Voor die tijd kregen we heel lang altijd complimenten over onze bouwplaatsinrichting, maar dat werd op een gegeven moment iets minder. We zijn toen gaan kijken hoe we dit konden verbeteren en kwamen bij Bewuste Bouwers uit.”, aldus Huveneers. En dit bevalt hem goed. De bouwplaatsen staan er sinds de aansluiting bij Bewuste Bouwers weer extra goed bij. “De bouwplaatsen zijn het visitekaartje van onze organisatie. Een verzorgde bouwplaats resulteert weer in nieuwe klanten. Bovendien hebben we nu beter en meer contact met de omgeving. Als er iets aan de hand is, weet de buurt ons ook gemakkelijker te vinden.”

De ‘Bewuste Bouwers-kennisbank’

Intern zijn de nodige maatregelen genomen om aan de normen van Bewuste Bouwers te voldoen. Een speciaal aangewezen collega heeft als taak erop toe te zien dat de bouwplaatsen de normen naleven. Zij heeft na aansluiting bij Bewuste Bouwers de bouwplaatsen geanalyseerd, bekeken aan welke normen voldaan moet worden en dit vervolgens intern geregeld. Huveneers ligt toe: “Op het moment dat een project start, neemt zij contact op met de uitvoerder en projectleider en gaat ze met hen om tafel. Ze deelt dan de kennis uit voorgaande projecten en neemt de bouwplaatsinrichting en de pijlers van Bewuste Bouwers met hen door. Ze is als het ware de ‘kennisbank’ als het gaat om Bewuste Bouwers en zorgt dus ook dat het binnen DIJKHAM bouw op een goede manier wordt uitgelegd én uitgevoerd.” En om de bouwprojecten nog een extra aanmoediging te geven, is een wedstrijdbokaal in het leven geroepen voor het project met het hoogste cijfer van Bewuste Bouwers. De bokaal is nu driemaal op rij uitgereikt. En Huveneers merkt dat de projectteams steeds meer betrokken raken.

Mooie resultaten van LEAN-traject

Huveneers is dus dik tevreden met de huidige staat van de bouwplaatsen van DIJKHAM bouw. Toch weet hij ook dat het altijd beter kan. Hij constateert dat voornamelijk milieu en duurzaamheid nog extra aandacht verdienen. Niet alleen hij, maar ook het personeel ziet verbeterpunten voor de organisatie. En daar speelt DIJKHAM bouw op in. Het bouwbedrijf is daarom gestart met een LEAN-traject, waarbij het personeel is gevraagd om te delen wat beter of anders kan. Uit de hele breedte van de organisatie zijn punten naar voren gekomen. “We zien dat het leeft in de organisatie en dat het personeel heel betrokken raakt. Collega’s zijn enthousiast over het traject en blij als ze hun eigen verbeterpunten terugzien, zowel op kantoor als op de bouwplaats.”

Een mooi idee uit het LEAN-traject is het basispakket aan materieel voor timmerlieden. “We hebben een centrale materieeldienst die zorgt voor de uitgave van klein materieel. Een aantal collega’s heeft, als gevolg van het traject, gevraagd om een eigen basispakket van snoerloos materieel, waarvoor zij dan zelf verantwoordelijk zijn en dat op naam uitgegeven wordt. Ik ben daar zelf een groot voorstander van, dus we kijken nu hoe we dat kunnen regelen.”

De klant staat centraal

DIJKHAM bouw doet veel voor hun eigen mensen, maar ook zeker voor de klant. Ze denken mee in het voortraject, geven advies over de inrichting van de logistieke en machinale omgeving en proberen tijdens de bouw in alle fronten service-verlenend te zijn. “We zijn totaalaannemer en behartigen het hele traject van voor naar achter. We werken veel in bouwteams, waarin vooral het samenwerken met de klant centraal staat. En ik denk dat wij daarin meer doen dan de gemiddelde bouwer in Nederland. En daar zijn we trots op.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer