Deelnemer in beeld: Bouwbedrijf Vrolijk

Wij zetten onze bedrijfsdeelnemers graag in het zonnetje. Om te laten zien dat zij met veel mooie innovaties en ontwikkelingen bezig zijn en om anderen hiermee te inspireren. Deze keer spreken we Marco Waarts (KAM Manager) en Dennis Borsten (BREEAM-Expert) over het werk van Bouwbedrijf Vrolijk, onderdeel van de Vrolijk Groep, de invloed van Bewuste Bouwers en leren we ook een andere kant van dit bouwbedrijf kennen.

Van logistieke werken tot unieke woonprojecten

We kennen Bouwbedrijf Vrolijk waarschijnlijk allemaal van de grote distributiecentra, fabriekshallen, bedrijfsunits of misschien wel een bioscoop. Maar Bouwbedrijf Vrolijk omarmt een breed spectrum van bouwactiviteiten. Marco licht toe: “Onze focus ligt op het bouwen van logistieke en utilitaire werken. In de Vrolijk Groep valt niet alleen Bouwbedrijf Vrolijk, maar ook Vrolijk Staalconcepten en Vrolijk Leven. Met Vrolijk Leven betreden we ook de woningbouwmarkt, waar we ons richten op zowel de ontwikkeling als de bouw van unieke woonprojecten.” Bouwbedrijf Vrolijk is gespecialiseerd in het uitwerken van logistieke gebouwen (op planologisch, bouwkundig en constructief vlak) en het realiseren hiervan. Dit specialisme uit zich in een platte maar brede organisatiestructuur, waaronder een uitgebreid team van engineers en technisch specialisten, om zowel de uitwerking als de bouw tot een succes te maken. Deze keuze van Bouwbedrijf Vrolijk om zich te specialiseren in logistieke bouw, blijkt strategisch gemotiveerd. “Het is een zeer competitieve markt. Om een prominente speler te zijn, moeten we ons specialiseren. Door ook waarde toe te voegen aan de voorkant van het bouwproces, creëren we een soepeler proces dat resulteert in een sneller en beter eindresultaat”, licht Marco toe.

Efficiëntie in actie

Wat Bouwbedrijf Vrolijk onderscheidt van andere bouwbedrijven, is haar platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. Marco: “Met alle disciplines in huis, kunnen we snel schakelen. Zowel in de engineeringfase als tijdens de realisatie. Dit vertaalt zich in een voordeel aan de voorkant en maakt de overgang van ontwerp naar realisatie naadloos.” Een recente toevoeging aan de bedrijfsactiviteiten is Vrolijk Staalconcepten; de eigen staalfabriek van het bedrijf. Marco benadrukt de voordelen: “Met onze staalfabriek kunnen we het proces en product nog beter afstemmen op de wensen van de klant, waardoor we een nog hoogwaardiger resultaat kunnen leveren.”

Opvallende projecten en expertises

Ze kunnen bij Bouwbedrijf Vrolijk trots zijn op alle projecten. “Natuurlijk zijn al onze projecten mooi en hebben ze allemaal unieke kenmerken. Toch wil ik graag de volgende specifiek benoemen”, vertelt Marco. “Amsterdam Logistiek Cityhub is uniek in zijn soort en omvang, Lidl Almere is een koel-/vries warehouse met grote omvang, Nobelaer Etten-Leur is een cultureel centrum en nieuw binnen ons portfolio en DHG Middenweg Moerdijk verdient een waardering voor langdurige samenwerking. Ook de Bossche Hoeve, een woningbouwproject, verdient zeker vermelding.”

Tijdens deze en andere projecten komen diverse expertises tot uiting. Een centrale focus ligt op de controle over het gehele proces, van engineering tot en met de uitvoering en nazorg. De focus op (mede) ontwikkeling zorgt voor toegevoegde waarde, wat resulteert in een meer gestroomlijnde realisatiefase met verfijnder eindproduct. Een even cruciaal aspect is de doordachte organisatie van bouwplaatsen, waar slimme en efficiënte methoden worden toegepast om de voortgang van de realisatie soepel te laten verlopen. Natuurlijk heeft ook projectmanagement, dat staat voor gezamenlijke inspanningen met partners, een prominent rol met als doel het project zo spoedig mogelijk en conform afspraak aan de klant op te leveren.

Betekenisvolle banden met Bewuste Bouwers

Bouwbedrijf Vrolijk manifesteert zich niet enkel als bouwer van fysieke bouwwerken, maar ook als smeder van duurzame relaties en leverancier van mooie resultaten. Met een continue drive naar innovatie en een oog voor efficiëntie, blijft Bouwbedrijf Vrolijk de lat hoog leggen in de bouwsector. Deze toewijding weerspiegelt zich niet alleen in projecten, maar ook in de verbintenis als bedrijfsdeelnemer bij Bewuste Bouwers. Op de vraag waarom Bouwbedrijf Vrolijk (na een aantal jaar projectdeelnemer te zijn geweest) bedrijfsdeelnemer is, hoeft Dennis dan ook niet lang na te denken: “Het antwoord heeft te maken met ons besef van het belang om respect te hebben en te tonen voor de omgeving waarin we bouwen. Bewuste Bouwers geeft ons de mogelijkheid om volgens vastgestelde richtlijnen te werken en geeft ook de omgeving de mogelijkheid op een laagdrempelige manier met ons in contact te komen. Bovendien beschouwen we Bewuste Bouwers als een waardevol platform voor de gehele Nederlandse bouwsector, waardoor het overzichtelijk en toegankelijk blijft voor de omgeving.”

Verder kijken dan de bouwplaatsgrenzen

Terwijl Bouwbedrijf Vrolijk lekker aan de weg timmert, erkent Dennis de ruimte voor verbetering op de pijler ‘Omgeving’. In het bijzonder bij woningbouwprojecten, maar ook de directe omgeving van DC-projecten (distributiecentra red.) is belangrijk. Denk hierbij aan de waterhuishouding met het oog op BREEAM-certificering. “Bewuste Bouwers is een eerste stap, maar het reikt naar het bredere spectrum van BREEAM en zelfs verder. Bij DC-projecten, vaak in afgelegen gebieden, is de omgeving anders, maar nog steeds van belang. Je moet dus verder kijken dan alleen de gedragscode”, merkt Dennis op. Voorbeelden van deze bredere blik op de omgeving zijn onder meer ecologische overwegingen. Lichtvervuiling is een zorg. ’s Nachts mag het licht niet aanstaan voor onder andere de vleermuizen. Dennis legt uit dat Bouwbedrijf Vrolijk zich inspant om verantwoordelijk met verlichting om te gaan. “Ik denk dat Bewuste Bouwers een laagdrempelig communicatiemiddel biedt om verder te kijken dan het eigen perceel”, zegt Dennis. Het biedt niet alleen de mogelijkheid om te voldoen aan gestelde eisen, maar fungeert ook als een katalysator voor gesprekken met de buren.”

Vakmanschap als brug naar BREEAM

In het streven naar duurzaamheid en BREEAM-certificeringen, erkent Bouwbedrijf Vrolijk  dat de pijler ‘Vakmensen’ ook een continu focuspunt is. De uitdagingen strekken zich verder uit dan de gebruikelijke vakmensen op de bouwplaats; ze reiken tot onderaannemers en leveranciers, die essentiële schakels vormen in het bouwproces. Dennis benadrukt de complexiteit van BREEAM-gerelateerde vraagstukken, zoals de verantwoordelijkheid voor ‘GroenBeton’. “Het is niet simpelweg een kwestie van vragen naar bewijslast, maar vergt eerder een samenwerking tussen verschillende partijen. De samenwerking vraagt niet alleen kennis van ons eigen personeel, maar ook van omliggende partijen.” Dennis legt uit dat Bouwbedrijf Vrolijk zich intensief inzet om met onderaannemers en leveranciers samen te werken en wijst op het belang van vroegtijdige communicatie en betrokkenheid van alle betrokken partijen. “De normkaart Vakmensen van Bewuste Bouwers reikt ook hier verder. Het gaat om meer dan alleen je eigen personeel. Bouwbedrijf Vrolijk betrekt alle betrokken partijen, waardoor de juiste kennis en expertise op tafel komen.”

Balans en bloei met het vitaliteitsprogramma

Dat vakmensen niet onopgemerkt blijven, blijkt ook uit de menselijke touch waar Marco en Dennis enthousiast over vertellen. Want de Vrolijk Groep laat zien dat er meer is dan alleen beton en staal in de bouwwereld. Het wordt duidelijk dat vakmensen niet alleen onmisbaar zijn, maar ook dat hun welzijn van groot belang is. Zo investeert het bedrijf actief in het welzijn van haar medewerkers. Dit gebeurt o.a. door middel van het Vrolijk Vitaal-programma, inclusief een vitaliteitscoache. “De gehele groep, maar met name het bouwbedrijf, is in korte tijd snel gegroeid en het behoud van een gezonde balans tussen werk en privé is dan ook zeker van belang”, legt Marco uit. Dat proberen we niet alleen te controleren door de hoeveelheid en manier van werken. We proberen vooral onze mensen op nummer één te zetten. Enquêteresultaten gaven aan wat medewerkers drijft en waar ze energie van krijgen en bood inzicht in de behoeften van het personeel. “Naast dat je regelmatig met de vitaliteitscoaches kunt praten, biedt Vrolijk Vitaal een kalender met diverse workshops en activiteiten. Allemaal gericht op het verbeteren van de algehele gezondheid en het bevorderen van een goede werksfeer. Van workshops over gezonde voeding, slaapverbetering en yoga, tot actieve bezigheden zoals een golfclinic, drumsessie en zelfs de uitdagende ijsbad-challenge”, vertelt Dennis enthousiast. Deze activiteiten vinden niet alleen plaats tijdens werktijd, maar worden deels ook gegeven door medewerkers zelf, waardoor een unieke verbinding ontstaat tussen collega’s op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Het welzijnsprogramma gaat verder dan kantoor en probeert het vitale gedachtegoed zelfs te koppelen aan bouwplaatsen. “Zo vinden er bijvoorbeeld hardloopsessies plaats rond de bouwplaats”, legt Dennis uit. We besteden ook aandacht aan het welzijn, door te kijken naar talenten en drijfveren. Het streven is niet alleen om iedereen op de juiste plek te hebben,  maar ook begrip voor elkaar en inzichten te krijgen in elkaars krachten binnen een team.

Spelenderwijs naar veiligheid en kwaliteit

In een innovatieve benadering van bewustwording en teambuilding heeft Bouwbedrijf Vrolijk de serious game ‘Heroes Squad’ geïntroduceerd, dat zich richt op de betrokkenheid van vakmensen. Deze game fungeert als krachtig instrument om veiligheid en kwaliteit te versterken. Marco vertelt: “Heroes Squad speelt zich af in drie verschillende omgevingen: kantoor, bouwplaats en staalfabriek. Het doel van het spel gaat verder dan winnen; het gaat om het vergroten van bewustzijn met betrekking tot de risico’s die inherent zijn aan ons werk en het bevorderen van een cultuur waarin je nooit concessies mag doen op veiligheid en kwaliteit. Deze kernwaarden zijn geïntegreerd in een spel, dat fanatiek wordt gespeeld door onze medewerkers.” HERO staat voor onze helden op de bouwplaats. De essentie van het spel kan ook uitgelegd worden door waar de letters Hero voor staan: (H) Zie de gevaren – Hazard, (E) Wees deskundig – Expertise, (R) Beoordeel het risico – Rescue en (O) Wees proactief en alert – Operations.

Ook Vrolijk

Terwijl we nu een heel groot deel van de wereld van Bouwbedrijf Vrolijk hebben ontdekt, gaan we nog een klein stapje verder. Want wist je dat ….:

  • Bouwbedrijf Vrolijk een eigen podcast heeft, genaamd Podje Vrolijk? Over ontwikkelingen die Vrolijk Vooruit helpen.
  • De drie V’s in het eigen Veiligheidsprogramma (VVV) van Vrolijk staan voor: Veilig, Vrolijk en Voorop?
  • Het bouwbedrijf een eigen Werkgroep Veiligheid heeft?
  • Bouwbedrijf Vrolijk ernaar streeft om altijd slimmer te bouwen dan de rest?

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer