Convenant veilig werken in de bouw met ingehuurd personeel

Brancheorganisaties slaan handen ineen

Den Haag, 13 december 2023 - Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw
(GCVB)
en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU
om werk in de bouwsector veiliger te maken. Vandaag ondertekenen zij het Convenant veilig
werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Partijen willen o.a. een verbetering van
de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp'ers realiseren. Dat moet
binnen drie jaar het geval zijn. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant
vandaag in ontvangst.

Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de bouw. De praktijk is echter weerbarstig.
Een aantal partners in en buiten de bouw neemt stappen om de veiligheid in de gehele keten verder te
verbeteren. Meer kennis van veilig werken en voldoende basiscompetenties bij ingeleend personeel
zijn twee van de verbeterpunten. Ook wordt de hele keten van betrokkenen in kaart gebracht om van
elkaar te leren en kennis over te dragen. Leden van de ABU en NBBU leiden mensen op voordat zij
op de bouwplaats aan het werk gaan. De kennis en ervaringen die zij daarmee hebben, gaan mee in
de aanpak.

Minister Van Gennip: “De bouwsector laat met dit convenant zien dat werkgevers en uitzendbureaus
niet afhankelijk hoeven zijn van wetten en regels om op een fatsoenlijke manier om te gaan met
werknemers, in het bijzonder ingehuurd personeel. In Nederland wordt soms op een erbarmelijke
manier met arbeidsmigranten omgegaan. Het is mooi dat verschillende partijen in de bouwsector de
handen ineenslaan om hen te beschermen.”

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden op de bouwplaats relatief vaak arbeidsongevallen
plaats waarbij ingehuurd personeel en zzp’ers betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk om deze
mensen pas in te zetten na goede training en instructie. De brancheorganisaties willen met elkaar
samenwerken aan het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd
personeel. Ook moeten leiding en toezicht op de bouwplaats verbeteren.

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden
en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede
voorbeelden uit andere sectoren meegenomen. Zowel inleners als uitleners brengen werkelijke
belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen
en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het -besluit.
Immers, zowel inleners als uitleners hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken.
De ondertekenaars willen ook leren van eerdere ervaringen in de glastuinbouw en starten met vijf leerprojecten. De geleerde lessen gaan mee in bestuurlijke afspraken en komen terecht in een handboek voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.

Het volledige convenant is binnenkort vindbaar op gc-veiligheid.nl.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer