Bewuste Bouwers verwelkomt VORM 2050 als nieuwe bedrijfsdeelnemer

Het aantal bedrijfsdeelnemers van Bewuste Bouwers blijft groeien! Sinds begin dit jaar hebben wij VORM 2050 aan het rijtje mogen toevoegen. We stellen het bouwbedrijf graag aan je voor.

‘Er moeten 900.000 woningen komen tot 2030’, zei minister Hugo De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorig jaar. Dit betekent dat wij de komende jaren een tsunami aan betaalbare woningen moeten bouwen tegen de laagst mogelijke kosten. De hele sector moet daarvoor overstag. Om aan de enorme vraag naar betaalbare, duurzame woningen te kunnen voldoen en deze woningen zo snel mogelijk te bouwen is VORM 2050 opgericht. VORM 2050 is een van de productiebedrijven van bouwende ontwikkelaar VORM en richt zich op het slimmer, sneller, duurzamer en betaalbaarder bouwen van woningen. En dit alles met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteit.

20% betaalbaarder, 50% sneller én duurzaam

VORM 2050 zet in op samen in vertrouwen bouwen en dat op de slimste manier met de beste hulpmiddelen. Dit sluit aan op de belofte dat vastgoedontwikkeling 20% betaalbaarder, 50% sneller én duurzamer kan. VORM 2050 bouwt samen met de overige productiebedrijven van VORM aan de gezamenlijke ambitie om 5.000 betaalbare, duurzame en unieke woningen per jaar te realiseren.

Productie naar een ondenkbaar niveau tillen

VORM wil de bouwsector hervormen als het gaat om betaalbaar wonen; door het hele ontwikkel- en bouwproces op de schop te gooien, overbodige schakels eruit te halen en slim te organiseren. Met als doel de productie van betaalbare en duurzame woningen naar een nu nog ondenkbaar niveau te tillen. Dat doet VORM met VORM 2050 door de volgende uitgangspunten aan te houden:

  • Het aantal maakpartners terugbrengen van +100 naar circa 20;
  • 100% prefab-gericht denken om 100% te assembleren.
  • Partners betrekken vanaf het idee tot en met gebruik.
  • Gebruik van slimme digitale toepassingen (zoals OpenSpace).

Hierin onderscheidt VORM 2050 zich van andere bouwbedrijven.

Werken op een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze

Met de bedrijfsdeelname committeert VORM 2050 zich bij alle projecten aan de gedragscode van Bewuste Bouwers. Bij VORM 2050 realiseren zij zich dat veiligheid, duurzaamheid en een goede relatie met de omgeving van groot belang zijn voor het slagen van een project. Bij al hun projecten zetten zij daarom de gedragscode van Bewuste Bouwers in en werken zij op een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze. Ieder project, iedere locatie en iedere omgeving is anders. Dat vraagt maatwerk per project. Met de ‘handvaten’ van Bewuste Bouwers kan VORM 2050 werkzaamheden naar een hoger niveau tillen.

Meer informatie

VORM 2050 is momenteel bezig met de bouw van meerdere betaalbare en duurzame woningen, zoals het project Fibonacci met 243 middeldure en sociale huurwoningen in Amsterdam, High Five in Utrecht met 921 studentenwoningen en Houtrak kavel 11G en 11H op Oostenburg in Amsterdam, met 36 appartementen. Meer informatie over de projecten en de organisatie vind je op de website.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer