Gedragscode Bewuste Bouwers

De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het bewustzijn te vergroten van de impact die zij hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren.

Nut en noodzaak

Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector, zet de gedragscode in op haar bouwplaatsen en werkt op een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze.

De 5 pijlers

De gedragscode bestaat uit 5 pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De pijlers zijn uitgewerkt in normkaarten, die de handvatten geven om aan de norm te voldoen.

Toetsing

De mate waarop de gedragscode op de bouwplaats functioneert, wordt getoetst in een drietrapsraket: audits, mysteriebezoeken en feedback van de omgeving via verbeterdebouw.nl.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer