Column: Stoppen met oplossingen die nieuwe problemen creëren

Welke rol speelt de bouwsector bij het ‘crisis paraat’ maken van BV Nederland, terwijl we na corona nu weer worden overspoeld met andere uitdagingen, zoals de stroom vluchtelingen uit Oekraïne? Mensen die na de eerste opvang ook gehuisvest moeten worden in een land waar vastgoed onbetaalbaar dreigt te worden en er al sprake is van een schrijnend tekort aan woningen. Zou de situatie waar we ons nu maatschappelijk in bevinden wellicht als versneller gaan werken? Worden vergunningen sneller afgegeven, bestemmingsplannen aangepast en innovaties en ideeën sneller toegelaten?

De rekening is voor de burger

Dat zou geweldig zijn, ware het niet dat we in de bouw nog meer uitdagingen hebben. Om er eens een te noemen: het doorstijgen van de grondstoffenprijzen. Het gebruik van dieselaggregaten leidt tot meer kosten, evenals de reiskosten van de medewerkers met de huidige brandstofprijzen. En wie gaat het betalen? De rekening komt uiteindelijk bij de burger terecht, maar kan hij zijn verplichtingen nog nakomen met de verwachte inflatiecijfers? Hergebruiken / circulariteit is dan ook een belangrijke sleutel om nog enigszins betaalbaar te kunnen bouwen. Dichter bij een oplossing, maar we zijn er nog niet. Als we echt meters willen maken, moet het anders, slimmer en sneller.

En dan is het ‘ineens’ urgent…

Een voorbeeld dan, om het te duiden, is natuurinclusief bouwen. Er is om gevraagd, geroepen, geschreeuwd. Maar de urgentie werd niet gevoeld. En nu? Nu is het zelfs zo urgent, dat we vanuit de bouw bezig moeten met zelfvoorzieningen als het om voedsel gaat. Dat betekent kweekkastjes op balkons, wellicht als nieuwe standaard. Daktuinen waarop gezaaid en geoogst kan worden. Eetbare muren, het kan allemaal al. Wat we nu leren, is dat we geen tijd meer hebben om langdurige procedures te bewandelen. Dat we nú moeten schakelen en zorgen dat we aan integrale oplossingen voor de lange termijn werken.

Oplossing zit ‘m in samenhang en… gewoon starten

Doen we dat niet, creëren we met elke oplossing een nieuw probleem. Terwijl de winst valt te behalen uit de samenhang der dingen. En door ergens mee te beginnen. Starten dus, zowel opdrachtgevers als marktpartijen. Misschien meteen maar de normen die onze overheid heeft gesteld voor stikstof herzien? Harmoniseren met de ons omringende landen en niet vromer dan de Paus zijn hier in Nederland. Zodra iedereen zich bewust is van zijn of haar (belemmerende) rol in het proces, kan het balletje gaan rollen en gaan we als bouwsector een turbulente, maar mooie en waardevolle tijd tegemoet. Samen.

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer