Column: Kom naar de Dag van de Bouw en vergroot je bewustzijn

Met enige regelmaat ontvang ik trots meldingen en appjes als men onze Bewuste Bouwers-banner tegenkomt. “Weer een mooie Bewuste Bouwer”, krijg ik dan vaak terug. Ook in de verslagen van onze auditors is vaak te lezen dat de medewerkers zich als een ware Bewuste Bouwer gedragen, getuige de beeldende posters die in de keet zijn opgehangen. En zo wordt ook vaak onze bouw beschouwd, vanaf buiten. Men ziet een bouwbord, een bericht op sociale media of een nieuwsitem op de televisie of in de krant. Of bezoekt een eerste inloopavond, alvorens de bouw echt is begonnen. Vreemd genoeg is er dan vaak al gelijk een beeld van de bouw gevormd, al dan niet positief.

Beelvorming

Maar klopt het beeld? En wat zegt het beeld nu werkelijk? Ook zonder de banner of posters in de keet zou de omgeving een Bewuste Bouwers-bouwplaats moeten herkennen. Door de wijze van communiceren, het betrekken van de directe omgeving van een bouwplaats en aan de medewerkers die zich netjes kleden en rekening houden met hun ‘werkomgeving’. Of de niet-bouw gerelateerde geluiden (zoals een radio) die binnen de perken worden gehouden.

Verzorgde bouwplaats

Het bouwbedrijf zou ook zonder enige uiting van logo’s of beeldmateriaal direct herkenbaar moeten zijn, vanuit een zeer verzorgde en gestructureerde bouwplaats. Juist door de omgeving actief te betrekken en omwonenden te informeren over wat je doet, hoe je dat doet en waarom op die manier (methodes), creëer je bewustzijn. Bewustzijn voor jezelf, zodat je snapt wat de impact van het bouwen op een ander is, maar zeker ook bij de ander. Zodat hij beter begrijpt waarom een activiteit zo lang moet duren of zo veel geluid maakt. En op die manier wordt overlast teruggebracht tot aanvaardbare hinder.

Bewustwording

En hoe mooi is het dan dat binnenkort weer de Dag van de Bouw wordt georganiseerd, waarbij iedereen de kans krijgt om voorbij het bouwhek en bouwbord met mooie plaatjes te kijken. Ook bij jou in de buurt zijn er ongetwijfeld bouwplaatsen die hieraan deelnemen. Neem de moeite en kijk zelf eens voor welke uitdagingen de bouwer staat. Kijk eens van binnen naar buiten en ervaar wat de bouwer allemaal doet om overlast te beperken. Vraag waarom ze bouwen zoals daar gebouwd wordt. De uitleg kan soms zeer verhelderend zijn. Op die manier kan bewustwording twee kanten op werken!

Bouwen doen we samen; niet enkel met collega-bouwers, maar juist ook met de omgeving. Laat je niet misleiden door een beeld gebaseerd op onvolledige informatie, maar vorm je eigen verhaal met een open blik en meer kennis.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer