Column: Een goede verbinding met de buurt levert een bouwer veel op

Bouwen lijkt steeds complexer te worden; compactere werkterreinen, kwetsbare natuur en het moet ook nog eens sneller, beter en minder milieubelastend. Tegelijkertijd wordt de “buurt” mondiger, met de inzet van sociale media zijn buurtbewoners sneller gegroepeerd en stellen ze zaken, al dan niet terecht, eerder ter discussie. Het belang van een goede verbinding met de omgeving van je bouwplaats wordt steeds belangrijker. En het lijkt zo eenvoudig, een startbrief sturen en wat borden ophangen, maar een goede verbinding bewerkstelligen is niet zo eenvoudig. Dat kost tijd! Gelukkig kan een echte vakman als geen ander een sterke verbinding maken.

Goede verbinding

Op de Lagere Technische School leerde ik verschillende houtverbindingen te maken, bijvoorbeeld de halfhoutverbinding, de pen-en-gatverbinding en de verborgen pen-en-gatverbindingen. En vergeet de liplas en zwaluwstaarten niet. Destijds maakte mijn leraar duidelijk: hoe sterker de verbinding, hoe sterker het geheel. Omdat er meer samenhang is en de constructie echt wel tegen een stootje kan. Het maken van een zwaluwstaartverbinding kost bijvoorbeeld meer tijd dan een halfhoutverbinding, maar het levert zoveel meer op in gebruik (ook qua tijd). Het loont dus om te investeren in een goede verbinding.

Bouwen doe je samen

Dit bleek ook maar weer toen ik mijn vader, die hoofdopzichter in de bouw was, vroeger laat in de avond nog zag schetsen bij ons thuis. Hij was altijd op zoek naar een oplossing waar alle uitvoerende partijen achter konden staan. Hij nam de tijd om de juiste verbinding te vinden. Niet alleen in samenwerking, maar ook om onderdelen beter op elkaar te laten aansluiten, de (natte) knopen te verbinden. Dat kostte hem meer tijd, maar de winst was ook vele malen groter.

Bouwen doe je samen in en met de buurt waar je te gast bent. En hoe verleidelijk het ook is om een quick win (halfhoutverbinding) toe te passen, zou ik je willen uitdagen om hier zorg, aandacht en tijd aan te besteden (zwaluwstaart). Met een sterke verbinding met je omgeving kan je beter een tegenslag opvangen met elkaar. Het eindresultaat zal gedragen worden door eenieder, en bij een volgende klus herinnert men zich die “vakman” die niet alleen zijn vak verstaat, maar ook oog heeft voor de zaken eromheen.

Betrokkenheid bij de buurt

De betere Bewuste Bouwer kent het belang van goede verbinding met zijn stakeholders en de omgeving waarin hij “tijdelijk” te gast is. Door te investeren in goede communicatie en betrokkenheid bij de buurt, ontstaat een betere verbinding met de buurt. Dat zien wij ook steeds vaker terug in de meldingen op www.verbeterdebouw.nl. Naast het meedenken en waarschuwen voor mogelijke problemen, worden ook meer complimenten uitgedeeld. Laatst ontvingen wij er één over de uitstekende informatievoorziening naar de omgeving. Dan blijkt maar weer wat een goede verbinding oplevert.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer