Column: De bouw leert meer van transparantie!

De bouw wordt steeds transparanter, dat blijkt ook uit onze audits. Uitvoerders delen steeds vaker de voorvallen die zich op het gebied van veiligheid en/of milieu voordoen en hoe zij deze oplossen, ervan leren en verbeteringen doorvoeren.

De bouwsector heeft hierin een enorme groei doorgemaakt vergeleken met een aantal jaren geleden. Toen van alles onder de pet werd gehouden en we er niet beter van werden. En dezelfde fouten en ongevallen zich vervolgens bleven herhalen. Complimenten aan eenieder die inmiddels zo transparant durft te zijn, mogelijk mede te danken aan de extra aandacht die in het algemeen aan veiligheid wordt gegeven, bijvoorbeeld met de Governance Code Veiligheid.

Het is opvallend dat de bouwsector zich nog steeds bescheiden opstelt in het benoemen van wat wel goed gaat of waar we goed in zijn, zoals het steeds opener worden over voorvallen waar we gezamenlijk van kunnen leren. In dat opzicht is de sector goed te vergelijken met het menselijk individu. Als ik naar mijn eigen gedrag of dat van mensen om mij heen kijk, zie ik hetzelfde gebeuren. Op de een of andere manier vinden we het lastig om ergens trots op te zijn en te benoemen wat we goed gedaan hebben of waar we goed in zijn. Hoe komt dat toch, dat we last hebben van deze valse bescheidenheid?

Delen is vermenigvuldigen

Ik herken het vanuit mijn coachingstraject, waarbij ik het lastig vond om door de groep op de voorgrond geplaatst te worden. Samen met de coach kwam ik tot ontdekking dat het helemaal niet erg is als je opvalt in iets waar je goed in bent. Sterker nog, een orkest heeft een dirigent nodig en een bouwplaats heeft een uitvoerder nodig. En zo heeft veiligheid transparantie nodig. Zo voorkomen we dat hetzelfde voorval nog een keer gebeurt. En successen horen op het podium, zodat de hele sector er beter van wordt. Het is niet voor niets dat je de slogan ‘delen is vermenigvuldigen’ de laatste jaren steeds vaker tegenkomt. 

Het heeft zoveel mooie bijvangst als we delen waar we van geleerd hebben, waar we trots op zijn en wat we bereikt hebben in onze bouwsector. Want zeg nu zelf, waar zou jij willen werken, in een sector waarvan je enkel te horen krijgt wat er misgaat of in een sector die een duidelijke cultuur van leren en verbeteren laat zien en waar mooie ontwikkelingen plaatsvinden? Een opBOUWende sector. Nou, die keuze is wat mij betreft snel gemaakt. DE BOUW MAAKT HET!

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer