Column: Van het gas af, hoe dan?

Dat is de uitdaging. En wat komt er dan voor in de plaats? Wel, we gaan vol gas over op elektrisch. We gaan elektrisch onze gebouwen verwarmen, onze auto’s opladen, koken en natuurlijk gaan we ook met elektrisch materieel en gereedschappen bouwen. Dat doen we allemaal met windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Tenminste… als er voldoende elektriciteit voorhanden is.

De bronnen

Wat hebben we allemaal al? Windmolenparken zijn volop in ontwikkeling. In de Noordzee, maar ook op het land. Ook zonnepanelen, voornamelijk afkomstig uit China, worden volop toegepast. Zeker in een tijd dat energieprijzen enorm onder druk staan, ontstaat een behoefte aan snel en meer alternatieve bronnen. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. En welke hebben we nu tot onze beschikking? Nou, niet zo veel meer als wat nu wordt toegepast. Althans, voor zover het gaat om ‘proven technology’ en de politieke kaders. Toch is er meer, veel meer mogelijk dan we nu benutten.

Alternatieven

Onbekend maakt vaak onbemind. En als we ons nu echt bewust zijn van de opgave waar we voor staan, dan doen we een rondje om te zien wat er zoal is. Naast energie uit wind, zon en aardwarmte kun je ook energie verkrijgen uit damwanden bijvoorbeeld, of uit stroomgeneratoren van 3 tot 120 kVA, die ook nog eens 100% CO2 en stikstof besparen. Mobiele zonnepanelen inzetten is ook mogelijk. Duurzame energie uit water opwekken, geothermische energie of waterstof. Ook zijn er ontwikkelingen zoals de ‘Kas als Energiebron’. Alle hebben voordelen, maar ook nog een aantal nadelen die we nader met elkaar kunnen onderzoeken en wellicht verminderen.

Belemmering

Een grote belemmering voor de voortgang van de transitie om van gas naar elektrisch om te schakelen is de huidige capaciteit van de infrastructuur. Deze is op meerdere locaties in ons land te krap. Daardoor kan onvoldoende energie benut worden uit de alternatieve bronnen die nu volop in aanschaf en aanbouw zijn. Daar ligt een belangrijke taak voor de kabelproducenten, netbeheerders en de overheden die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening. Dáár moeten de handen ineengeslagen worden en een gezamenlijke planning gepresenteerd, zodat voor alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van de energietransitie inzichtelijk wordt wat te doen en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Als we ons daar nu allemaal bewust van zijn, komen we vast wel verder met elkaar!

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer