Blog: Technologie voor een veiligere toekomst

Geschreven door: Marcel Brands van B-Aware

Ieder ongeval is er één te veel. Daarom is de missie van B-Aware om bij te dragen aan de veiligheid tijdens werkzaamheden. Maar hoe creëer je meer bewustwording omtrent veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden? En kan software bijdragen aan een veiligere werkplek? Samen met onze partners BFM beheer en bouwbedrijf Aan de Stegge Twello zijn we aan de slag gegaan met het beantwoorden van deze vragen.

Het initiatief ontstond uit een behoefte van BFM beheer. Zij waren op zoek naar een interactieve tool die een bijdrage levert aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden binnen de panden die zij beheren. Bas de Jong, algemeen manager bij BFM beheer licht dit toe: “De verantwoordelijkheid voor veilig werken ligt bij alle betrokken partijen; de beheerder, de gebouweigenaar/opdrachtgever en de werkgever van de uitvoerende. Het is aan ons om samen met onze opdrachtgevers een situatie te creëren waarin veilig gewerkt kan worden.” En daar komt B-Aware om de hoek kijken. B-Aware is een slimme software tool die inzicht geeft in de veiligheidseisen die van toepassing zijn bij het betreden van een specifiek object of bouwplaats. B-Aware geeft te allen tijde inzage wie op de locatie aanwezig is en of diegene akkoord is gegaan met de betreffende veiligheidsregels. Het uiteindelijke doel is bewustwording creëren omtrent veilig werken. Dit wordt vanuit wederkerigheid tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bewerkstelligd. Zo dragen wij in gezamenlijkheid en proactief bij aan de veiligheid in bestaande vastgoedobjecten en op bouwplaatsen.

Maar hoe werkt dat dan?

Uitvoerende partijen doorlopen via B-Aware locatie-specifieke veiligheidsregels in een aantal stappen. De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is hier een vast onderdeel van. Deze stappen verhogen de bewustwording van de persoon die de zone betreedt. Daarnaast is het mogelijk om onveilige situaties of bijna-ongevallen meteen op een eenvoudige en interactieve manier te melden. Het is dan ook een goede tool om als deelnemer van Bewuste Bouwers in te zetten om meer grip te krijgen op de pijler Veilig van de gedragscode. Tevens is B-Aware generiek in gebruik; de eindgebruiker kan met één unieke inlogcode bij verschillende opdrachtgevers aan het werk.

Continu in ontwikkeling

Na diverse test- en pilotfases is B-Aware inmiddels geruime tijd actief binnen diverse vastgoedobjecten en bouwplaatsen. In samenwerking met onze partners werken wij continu aan de doorontwikkeling. Op deze wijze draagt B-Aware actief bij aan het bewust veilig werken.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer