Blog: Samen met experts brengen we relevante kennis naar de bouwplaats

Geschreven door: Remco Westerbroek (Business Development Rockpit)

We staan als sector voor een enorme opgave. En dan met name in de beschikbaarheid en de nieuwe aanwas van vakbekwame mensen. De tijdsdruk in de aangenomen opdrachten biedt echter weinig ruimte om bij te leren op het gebied van nieuwe technologieën of het bijhouden van vaardigheden. De bekende fondsen voor opleiding bestaan niet meer (behalve die in de installatietechniek) en de ruimte om medewerkers naar een opleidingsdag te sturen, wordt ook schaars.

Model

ISSO en Rockpit hebben daarom de handen ineen geslagen en met elkaar een nieuw leermodel gecreeërd, waarbij je leert tijdens dagelijkse werkzaamheden. In het huidige model (rule based ) gaat leren vaak over kennis tot je nemen en middels een toets laten blijken dat je de kennis voldoende beheerst voor een diploma of certificaat. Rockpit en ISSO richten zich op het principle based leren, waarbij de focus ligt op de onderliggende principes die je wilt borgen. We kijken op een nieuwe manier naar kennisuitwisseling en delen de kennis op in ‘kennis-korrels’ (micro learnings). Deze sluiten aan op de persoonlijke leervoorkeur, plaats, situatie en het kennisniveau van de persoon.

Iedere micro learning draagt bij aan een leerdoel. De realisatie van deze leerdoelen leidt tot het verwerven van competenties, die zichtbaar gemaakt worden op het persoonlijk profiel. Maar niet alleen kennis, ook vaardigheden en ervaring worden in dit model meegenomen. We sluiten aan bij wat een persoon in de praktijk doet om competenties te verwerven, te onderhouden en verder te ontwikkelen. In het profiel wordt de individuele voortgang opgeslagen en bevestigd met badges. Op die manier draagt iedere activiteit bij aan het verfijnen en opbouwen van het persoonlijk profiel en zijn wij in staat om leerpaden aan te bieden, afgestemd op de leerbehoefte van de verschillende deelnemers.

Methodiek

Binnen de methodiek nemen we ieder persoon in eigen tempo mee in verschillende leerpaden met daaraan gekoppelde leerdoelen. Er is nagedacht over hoe we de kennis aanbieden, hoe we het leuk maken om te leren en hoe we de leertijd zo kort mogelijk maken. Dit kan met onze BattleQuiz game, online Q&A-sessies met experts, maar ook door interactieve toolboxen op de bouwplaats. We streven naar het leveren van kennis met een hoge relevantie voor de ontvanger of deelnemers in een groep.

Kennis van experts

Om de juiste en relevante kennis zo snel mogelijk bij de ontvanger te krijgen, nodigen wij specialisten uit. ISSO biedt ondersteuning bij de creatie, structurering en organisatie van de content en Rockpit maakt kennis voor iedere bouwplaats toegankelijk. Iedereen kan een expert zijn of worden. Een docent, een toeleverancier, ZZP-er, maar ook een bouwplaats medewerker. Iedereen die content deelt die door ontvangers als relevant wordt ervaren, is een expert. Deze experts krijgen van Rockpit een ‘train de trainer’-opleiding om goed uit de voeten te kunnen met de agile learning methodiek; minder zenden en meer nadruk op de groepsinteractie. Zo leert de groep van de expert en leert de expert van de groep.

Waar staan we nu?

Rockpit heeft de Safety Score geïntroduceerd; een BattleQuiz voor bouwplaats medewerkers die van veiligheidskennis parate kennis maakt. Door onderling korte battles te spelen en herhaaldelijk vragen uit diverse veiligheidscategorieën te beantwoorden, vergroot het kennisbehoud (kennisretentie) en spreken we van parate kennis. Op basis van algoritmen bieden we spelers de kennis aan die ze het minst goed beheersen. Door iedere dag 1 of 2 battles op de mobiel te spelen, is een bouwplaats medewerker in principe iedere dag klaar voor het VCA-examen. Naast VCA zijn ook vragen over BHV en Werken op Hoogte aan de Safety Score toegevoegd.

Hier vind je meer informatie over de Safety Score.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer