Blog: Laat geen waardevolle grondstoffen verloren gaan bij de sloop van gebouwen!

Geschreven door Cor Wittekoek (Directeur Vlakglas Recycling Nederland)

Om het energieverbruik van gebouwen terug te dringen, worden steeds meer gebouwen beter geïsoleerd. En de snelste manier om dit te doen? Door oud glas te vervangen door hoogwaardig (gerecycled) isolatieglas. Het is heel eenvoudig. De glaszetter levert het oude glas in op een inzamelpunt van Vlakglas Recycling Nederland, waarna het verwerkt wordt tot bijvoorbeeld nieuw isolatieglas, flessen of glaswol. En omdat bij vervanging van glas het oude glas toch eerst verwijderd moet worden, is het een kleine moeite om het oude glas te scheiden.

Helaas komt het bij de sloop van gebouwen toch nog vaak voor dat bouw- en sloopafval niet gescheiden worden ingezameld. Met uitzondering van afvalstromen die waarde hebben, zoals metaal en PVC. Ook glas wordt nog vaak vermengd met bouw- en sloopafval. De reden hiervoor is simpel: het is sneller en goedkoper om het hele gebouw te slopen met een sloopkogel dan eerst het glas zorgvuldig te verwijderen.

Het belang van gescheiden inzameling

Om glas als grondstof voor nieuw glas te gebruiken, mag het niet vervuild zijn met andere materialen. Vervuilingen die aan het glas zitten, zoals kit, plastic strips (douchecabines), aluminium afstandhouders (isolatieglas) en dergelijke, kunnen tijdens het recycleproces nog verwijderd worden. Maar bij vervuilingen als steen, zand en porselein (toiletpotten) en lampen kan dat niet. Het gevolg: grondstoffen gaan verloren. Terwijl dit voorkomen had kunnen worden door het glas eerder te scheiden.

In het Bouwbesluit staat sinds 2014 opgenomen dat bij de sloop- en renovatie van gebouwen vlakglas gescheiden moet worden ingezameld. De gemeente moet hierop toezien en door hen hier actief over te informeren, gebeurt dit ook steeds meer. Ook bij opdrachtgevers en slopers zien wij een steeds grotere bewustwording van het gescheiden inzamelen van bouw- en sloopafval. En toch gaat er naar schatting jaarlijks nog steeds zo’n 10.000kg glas verloren. Daarom benadrukken wij continu het belang van gescheiden inzameling van glas: 1.000kg gescheiden ingezameld vlakglas levert een besparing op van wel 116kg CO2-uitstoot.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer