Blog: Data en vertrouwen als basis voor schadeloos bouwen

Geschreven door: Paul Bun (CEO Quattro Expertise)

‘Het is niet beschaafd om schade te veroorzaken aan eigendommen van derden’, zo luidt al jarenlang mijn credo. Ons bureau, Quattro Expertise, is gespecialiseerd in schadeloos bouwen en sluit aan bij Bewuste Bouwers. De doelstelling is even helder als ambitieus: omgevingsschade bij bouw- en infraprojecten terugbrengen naar nul euro.

Toen ik in 2006 met drie kompanen ons bedrijf oprichtte, werden vooropnames nog gedaan met een memorecorder en een camera. Na afloop typte de secretaresse alles uit. In mijn ogen moest dat beter en sneller. Inmiddels zetten we ons al zestien jaar in voor schadeloos bouwen. Met bouwkundige vooropnames, realtime monitoring en data voorkomen wij inmiddels jaarlijks zo’n 9 miljoen euro aan onterechte claims. En het totaalbedrag aan voorkomen schade ligt nog veel hoger.

Schadeclaims lopen flink in de papieren

De kosten van bouwschade behelzen veel meer dan het herstellen van de schade zelf. Het gaat gepaard met flink wat uitzoekwerk en administratieve handelingen. Dat loopt behoorlijk in de papieren, ook als de claim onterecht blijkt te zijn. Wij berekenden dat een onterechte claim gemiddeld 2500 euro kost. De werkwijze van Quattro Expertise richt zich daarom niet alleen op het voorkomen van schade, maar ook op het voorkomen van onterechte claims en het efficiënter afhandelen van de claims die alsnog binnenkomen. Hiermee besparen projectteams veel tijd, geld en frustratie.

Transparantie en vertrouwen

Quattro Expertise werkt in opdracht van bouw- en sloopbedrijven, gemeentes, aannemers, infra (GWW), provincies, Rijkswaterstaat en omgevingsmanagers. De werkzaamheden laten zich grofweg vatten in drie pijlers: bouwkundige opnames om onterechte schadeclaims te voorkomen, monitoring om terechte schadeclaims te voorkomen en advies voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden. Data spelen een cruciale rol in onze werkzaamheden. “Door alles te meten en inzichtelijk te maken scheppen we vertrouwen tussen de betrokken partijen”.

“Transparantie geeft omwonenden rust en inzicht. Dat voorkomt onterechte schadeclaims. De bebouwde omgeving is belangrijk, maar het welzijn van omwonenden niet minder. Dat welzijn hangt samen met hoe de bouwer zijn werk doet. En daar helpen wij hem bij”.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer