Innovatiehub BuildinG sluit zich als netwerkpartner aan bij Bewuste Bouwers

Door: Barbara van Baarsel | Buro Barcode


Wanneer je gebouwd bent op Groningse bodem én je je bezighoudt met de maatschappelijke bouwopgaven in die regio kies je voor een naam die bij je past: BuildinG, ofwel Build in Groningen. Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers, zegt tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, gekscherend: “Er gaat niets boven Groningen.” Dat ze bewust kiest voor dit onafhankelijk kennis- en innovatieplatform als nieuwe netwerkpartner in het hoge Noorden, heeft meerdere redenen.

Witte: “Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan wij beiden ons netwerk verbinden en versterken om tot versnelde kennisdeling te komen. BuildinG is een aanvulling op ons bestaande netwerk (met daarin onder meer Beelen.nl, HollandContech, NL Greenlabel, BLVC.nl, Het Zwarte Corps en Platform Omgevingsmanagement, red.). Het is een innovatiehub waar onze achterban kennis van zou moeten nemen. Niet alleen omdat het een onafhankelijke campus is, ook omdat de innovaties voor de bouwplaatsen in deze snel veranderende wereld essentieel kunnen zijn om bij te blijven. Wij zullen daarom regelmatig verwijzen naar de proeftuin van BuildinG.”

Proeftuin: de plek om te inspireren en stimuleren

Rolf Koops, directeur BuildinG, ziet daarin eveneens de kracht van de samenwerking. “Wij zijn vergelijkbare spelers: we verbinden, dragen bij aan bewustwording. Met de uitnodiging aan de markt om het uiteindelijk zelf te gaan doen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in verbeterde omgevingsmanagement en bewonerscommunicatie. Over het algemeen worden mensen steeds beter in processen meegenomen: ze worden netjes geïnformeerd, bouwplaatsen zijn meer geordend en hinder wordt zo veel mogelijk tot een minimum beperkt. Ontzettend belangrijk en tegelijk vind ik dat defensief. Op sommige thema’s zouden we offensiever kunnen zijn om mensen mee te nemen en te betrekken bij ons werk. Zoals bij het thema klimaatadaptatie. En dan kom je bij onze proeftuin van 1,5 hectare terecht. Je vindt daar alleen al op het onderwerp klimaatadaptatie een stuk of vijftien innovaties; van waterbuffering en soorten verharding tot methodes om hittestress tegen te gaan. Iedereen is welkom en kan zien hoe je zelf – als burger, opdrachtgever of als bouwer – aan de slag kunt met de oplossingen die hier bedacht worden. Dát is wat wij doen; mensen inspireren, stimuleren en het vooral heel praktisch maken zodat we tot opschaling komen. Met elkaar.”

Zwart garen opnieuw uitvinden óf kennis delen?

BuildinG beschikt over deze proeftuin waar oplossingen liggen die in een aanbesteding best wel eens het verschil zouden kunnen maken. Witte: “Zij houden zich bezig met het faciliteren van onderlinge kennisdeling en samenwerkingen – ook op het gebied van bouwplaats innovaties. En dat zijn de organisaties die we met elkaar keihard nodig hebben. Anders zitten we allemaal het zwarte garen uit te vinden. Zij beslaan met de kennis die ze hebben een heel groot gebied: van de energie- en grondstoffentransitie tot de digitalisering in de bouw. BuildinG houdt zich bezig met onderwerpen die heel actueel zijn en waar vaak ook weinig proven technologie in is.” Interessant, vooral als je je bedenkt dat digitalisering (zie daarvoor ook BRAINRred.) een belangrijke game changer is in de versnellingsmethode om beter te presteren in de bouw. Niet vreemd dat dit een van de speerpunten van BuildinG is in hun vijfjarenplan.

Eindgebruiker als start- en eindpunt van het proces

De missie van BuildinG is een bijdrage leveren aan een betere gebouwde omgeving. Vaak wordt dit opgevat als een technische opgave. Het innovatiecentrum heeft daar echter een brede kijk op: “Het gaat ons vooral om de omgang met de omgeving, de manier waarop je de eindgebruiker meeneemt als schakel in de vernieuwing of herstelling van de bouw. Bij uitstek in het aardbevingsdossier zie je hoe belangrijk én moeilijk dat is.” Juist daar, waar woningen ingrijpend versterkt moeten worden en bewoners allerlei technische rapporten krijgen waar ze misschien niet veel van begrijpen – en die bovendien juist nog meer onzekerheid geven – is het cruciaal dat je met hen om de tafel gaat. “Precies,” zegt Koops, “We hebben hele slimme versterkingsmaatregelen van ingenieursbureaus en bouwbedrijven gezien, maar die moeten wel vertaald worden naar de keukentafel zodat wordt uitgelegd wat de opties zijn, wat het effect is op de binnenruimte enzovoort. Bottomline: als je dit goed wilt doen, moet de eindgebruiker het startpunt én het eindpunt zijn in je proces.”

Kennisdeling -> bewustwording -> opschaling

Koops en Witte zijn het erover eens dat dit bij bewustwording begint en dat we vanuit de sector niet moeten onderschatten hoe ingewikkeld zaken uit de bouw zijn voor mensen buíten de bouw. “Als die mindset gecultiveerd is, we het echt in ons DNA hebben om dat te zien en elkaar erop aanspreken, dán zijn we op de goede weg,” meent Koops. “En nu zie je dat dit nog meer aan de orde gaat zijn dan eerst: mensen hadden altijd een referentie bij een bouwplaats, maar veel gebeurt tegenwoordig in fabrieken of digitaal,” vult Anneke aan. Koops: “Aan ons de schone taak om uit te blijven leggen, te laten beleven, goede voorbeelden te delen. De bouw doet ertoe, het is altijd dichtbij, letterlijk in de leefomgeving van mensen. Bedrijven die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers beseffen dat en laten zien hoe het kan met Best Practices. Vanuit BuildinG vormen we graag een bruggenhoofd zodat we samen nóg meer aan kennisdeling en opschaling kunnen doen.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer