BLVC Café | Recycling: van afval tot grondstof | Vlakglas Recycling Nederland

Op donderdag 13 oktober komen de deelnemers van Bewuste Bouwers bij elkaar op het terrein van Recycling Kampen voor het BLVC Café. In samenwerking met Vlakglas Recycling Nederland (VRN) gaan we in op het recyclen van vlakglasafval.

Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers, trapt de middag af met een dankwoord aan VRN. “Vlakglas Recycling Nederland is sinds dit jaar onze netwerkpartner en dat is ook één van de redenen dat we hier vandaag zijn. We willen de keten stimuleren meer oog te hebben voor de mogelijkheden van glasafval. Nu wordt glas veelal weggegooid tijdens de sloop, maar deze essentiële grondstof kan met hetzelfde gemak worden gescheiden en aangeboden aan VRN om er iets nieuws van te maken.”

Cradle-to-cradle | Cor Wittekoek

De middag vindt plaats op het terrein van Recycling Kampen, waar het vlakglasafval wordt verzameld. “VRN bulkt het oude glas hier op in vier verschillende soorten en verplaatst het dan voor recycling naar België, omdat hier in Nederland geen recycler is”,  vertelt Cor Wittekoek. Wittekoek is al 17 jaar directeur van VRN en is tevens actief bij Bouwend Nederland voor de Vakgroep Glas. Als iemand veel weet te vertellen over het cradle-to-cradle-principe van glas, is hij het wel.

Wittekoek trapt zijn presentatie af met een video, waarin de gehele werkwijze van VRN wordt toegelicht. Benieuwd naar deze video? Of wil je hem nog een keer bekijken? Dat kan hier.

Vlakglas is 100% recyclebaar

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw. Het vlakglas dat door VRN wordt ingezameld, gaat naar vlakglasrecyclingbedrijven. Die verwerken het glasafval tot een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit. En dat is ook hard nodig, want schaarste in grondstoffen is al jaren een groeiend probleem. De voorraad olie, gas, mineralen en metalen krimpt zo snel, dat het onzeker is hoeveel we er de komende jaren nog van uit de aarde kunnen halen. Daarom is het hergebruiken van grondstoffen belangrijker dan ooit.

Vlakglas is voor de volle 100% her te gebruiken, keer op keer en eindeloos lang. “De kunst én de uitdaging is om glas zo schoon mogelijk in te zamelen”, vertelt Wittekoek. En schoon is een rekbaar begrip, daarom geeft VRN advies en trainingen om schoon glas ‘te herkennen’. Daarnaast doet VRN nog meer om vervuiling van glas te voorkomen:

  • Goede informatie geven;
  • Scheiden aan het begin van verschillende afvalstromen;
  • Gebruik van schone dedicated containers;
  • Mensen belonen voor goede kwaliteit;
  • Mensen beboeten wanneer de kwaliteit niet goed is; 150 euro per ton.

Het recyclen van vlakglas is positief voor de grondstoftekorten en zorgt ook nog eens voor een verminderde CO2-uitstoot. Zand, waar glas van wordt gemaakt, smelt bij een temperatuur van ongeveer 1600 graden Celsius. Door scherven toe te voegen, wordt de smelttemperatuur met 200 graden verlaagd. Dit betekent minder energieverbruik en automatisch ook minder CO2-uitstoot. Een win-winsituatie!

VRN recyclet 85.000 ton per jaar

Jaarlijks produceert Nederland zo’n 110.000 ton glasafval. 85.000 ton hiervan wordt ingezameld en gerecycled door VRN. VRN heeft een netwerk van 450 openbare inzamelpunten van vlakglas, waar het glas gratis kan worden weggegooid. Deze inzamelpunten zijn gelegen (na)bij vlakglasproducenten, vlakglasgroothandelaren, milieuparken, containerparken en andere soortgelijke locaties. Bovendien worden containers geplaatst op projecten waar gebouwen worden gesloopt en dus veel vlakglasafval vrijkomt.

Van de 85.000 ton die VRN recyclet wordt 8% weer hergebruikt als vlakglas. Ruim 85% wordt gebruikt als verpakkingsglas en isolatiemateriaal. Glazen balken en andere materialen nemen 6% van het totaal in. En tot slot verdwijnt de laatste procent alsnog naar de afvalverwerker.

Maak het scheiden van vlakglas een vereiste bij de sloop

Witte bedankt Wittekoek voor de inspirerende presentatie en roept de deelnemers op om zich nog bewuster te zijn van de mogelijkheden rondom de recycling van vlakglas. “Volgens mij heeft Cor laten zien wat er allemaal mogelijk is met gerecycled vlakglas en hoeveel winst er nog te behalen valt. Dus laten we er samen de schouders onder zetten en ervoor zorgen dat het scheiden van vlakglas een vereiste wordt bij de sloop.” De middag eindigt met een rondleiding over het terrein van Recycling Kampen en de gelegenheid tot een praatje onder het genot van een hapje en een drankje.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer