Bewuste Bouwers verwelkomt Quattro Expertise als nieuwe netwerkpartner

Bewuste Bouwers werkt samen met een breed scala aan netwerkpartners en breidt dit netwerk continu uit. Het doel: kennis ontsluiten en delen om elkaar (lees: marktpartijen en opdrachtgevers) verder te helpen en te ontwikkelen. Vanaf heden verwelkomen wij Quattro Expertise als nieuwe netwerkpartner van onze stichting.

Quattro Expertise is een bureau gespecialiseerd in schadeloos bouwen. De doelstelling is even helder als ambitieus: omgevingsschade bij bouw- en infraprojecten terugbrengen naar nul euro. Quattro Expertise is daarmee dagelijks bezig met de pijler ‘omgeving’ van de Bewuste Bouwers-gedragscode. Met bouwkundige vooropnames, realtime monitoring en data gaat het bureau schade tijdens bouwprojecten, en daarmee schadeclaims, tegen.

Het team van Quattro Expertise denkt met deze samenwerking een positief effect op de bouwplaats en de directe omgeving te hebben. “Wij zijn trots om netwerkpartner van Bewuste Bouwers te zijn. We hebben een gezamenlijke missie om het bewustzijn te vergroten over de impact die bouwers hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Daarin kunnen wij elkaar versterken.”

Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers: “Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan wij beiden ons (partner)netwerk met elkaar verbinden en versterken om tot versnelde kennisdeling te komen ten gunste van de bouwsector, zowel voor het onderwerp 'schadeloos bouwen’ als bouwplaats innovatie als het de vijf pijlers van Bewuste Bouwers betreft. Quattro Expertise is een mooie aanvulling op ons bestaande netwerk (met daarin onder meer Bnext.nl, Vlakglasrecycling Nederland, NL Greenlabel, BLVC.nl, Het Zwarte Corps en KoersInZicht, red.). Het is een bedrijf waar onze achterban kennis van zou moeten nemen. De afhandeling van een schadeclaim kost gemiddeld 2.500 euro, dat kost een hoop tijd en energie. Quattro Expertise kan dit helpen voorkomen.”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer