Bewuste Bouwers onthaalt nieuwe netwerkpartner KoersInZicht

Bewuste Bouwers is haar netwerk steeds verder aan het uitbreiden, onlangs nog met BuildinG en Beelen.nl. Met als doel: kennis ontsluiten en delen om elkaar (lees: marktpartijen en opdrachtgevers) verder te helpen en te ontwikkelen. Vanaf heden kan ook trainingsbureau KoersInZicht zich netwerkpartner noemen van de stichting.

Jan Koers: “Sinds 2021 geven we met KoersInZicht trainingen Omgevingsveiligheid Bouw en Infra aan de deelnemers van Bewuste Bouwers. We zien dat door het aanbieden van gerichte kennis en tools het bewustzijn op de vijf pijlers van de gedragscode van Bewuste Bouwers extra wordt versterkt. De training zorgt voor reflectie en inzichten, zodat vakmensen het geleerde weer in de praktijk kunnen brengen.”

Bewuste Bouwers schept duidelijke kaders, mede met de gedragscode en de normkaarten. Bouwprojecten weten waar ze zich aan committeren, hoe zij zich als Bewuste Bouwer kunnen profileren. Auditors kunnen met deze richtlijnen heel goed beoordelen in hoeverre een bouwproject zich aan de, met elkaar vastgestelde (https://bewuste-bouwers.nl/gedragscode/de-5-pijlers), normen voldoet.

‘Uiterst logische wisselwerking’

De BLVC Cafés, die Bewuste Bouwers twee keer per jaar organiseert, evenals de jaarlijkse Bewuste Bouwers Boost, geven ruimte voor discussie, het delen van goede en minder goede cases en andere inzichten. De workshops en trainingen zorgen daarnaast voor verdieping: “In feite verrijken we het proces van bewustwording met workshops en trainingen,” vertelt Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers. “Het is een uiterst logische wisselwerking; met de gedragscode hebben we gedefinieerd hoe een bouwer het verschil kan maken binnen de pijlers ‘veiligheid’, ‘vakmanschap’, ‘verzorgd’, ‘milieu’ en ‘omgeving’. De goede voorbeelden die onze ervaren 23 auditors door het land tegenkomen, worden breed gedeeld, zowel in de markt als bij opdrachtgevers (https://bewuste-bouwers.nl/nieuws/best-practices). Vervolgens worden deze ook in de trainingen van KoersInZicht behandeld, om de lessons learned stap voor stap onder de aandacht te brengen bij met name de uitvoerders.

Beoordeling trainingen: 8,7

Bewuste Bouwers werkt al enige tijd samen met KoersInZicht; op maat gemaakte Bewuste Bouwers-trainingen voor grote bouwbedrijven zijn reeds gegeven en beoordeeld. Deelnemers geven deze leerstof en vorm gemiddeld een 8,7. Witte: “Dat is opmerkelijk te noemen! De cursisten hebben de trainingen in de corona-periode gevolgd, wat betekent dat ze online gehouden moesten worden. Maar liefst zes uur achtereenvolgend werden zij via hun computerscherm meegenomen in het thema Omgevingsveiligheid. Ik vind het buitengewoon knap dat het Jan Koers lukt om de groep steeds zo enthousiast mee te krijgen, zoals blijkt uit de evaluaties.” 

Veranderende cultuur in de sector

Jan Koers spreekt duidelijk de taal van de deelnemers, dankzij zijn rijke achtergrond in de bouwsector. “Vanuit mijn ervaring kan ik stellen dat de cultuur in de bouw aan verandering toe is; zeker met de Wkb (Wet kwaliteitsborging bouwen) in aantocht. In deze transitie wil ik van betekenis zijn; ik wil een efficiencyslag maken met alle deelnemers aan de trainingen, zonder in te boeten op het bewustzijn dat een bouwproject impact heeft op de omgeving. Het is geweldig dat KoersInZicht en Bewuste Bouwers de krachten bundelen om het imago van de bouw te vergroten met deze trainingen. Als netwerkpartner zet ik mij daar met veel passie voor in, met het motto: we brengen theorie in praktijk.”

Door vanuit Bewuste Bouwers netwerkpartners met elkaar en haar achterban te verbinden, zorgt de stichting voor kruisbestuiving op raakvlakken die essentieel zijn. Het hoofddoel is de sector te helpen versnellen en integraal te verbeteren zodat de actuele en toekomstige vraagstukken sneller en adequater worden gezien en aangepakt. De netwerkpartners bieden tools die voor veel vraagstukken oplossingen bieden en dienen daarmee allen het algemeen belang.

Anneke Witte - Bewuste Bouwers (links) en Jan Koers - KoersInZicht (rechts)

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer