Bewuste Bouwers maakt Best Presterende Bouwplaatsen 2022 bekend tijdens jaarlijkse kick-off!

Maandag 23 januari vond de jaarlijkse Bewuste Bouwers BOOST plaats. De middag stond in het teken van communicatie en participatie. Er werd terug- en vooruitgeblikt, Serge Santoo nam ons mee in de wereld van communicatie en participatie en we maakten de Best Presterende Bouwplaatsen van 2022 bekend.

Anneke Witte, voormalig directeur van Bewuste Bouwers, zat de dag voor en introduceert het thema van deze BOOST; communicatie en participatie: “Communicatie is natuurlijk een containerbegrip. Veel opdrachtgevers denken dat communicatie een stukje zendwerk is, maar zo werkt dat niet in de praktijk. Alleen zenden voldoet niet meer. We krijgen te maken met steeds meer eisen en ook de omgeving wordt steeds mondiger. Communicatie en participatie is dus ongelofelijk belangrijk. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? En wat is ervoor nodig?”

Om antwoorden te vinden op deze vraag, is Serge Santoo uitgenodigd. Serge is directeur van Polycentric Solutions, een communicatieadviesbureau gericht op communicatie- en stakeholderstrategie voor organisaties in de energietransitie. Hij vertelt ons meer over communicatie met en participatie van de omgeving tijdens bouwprojecten.

“De inwoner” bestaat niet

Mensen zijn steeds mondiger en hebben minder vertrouwen in overheden en instituties. Men heeft steeds kritischere meningen en kunnen dat ook gemakkelijker etaleren, met name door het internet. Dit betekent dat er een toenemende rol is voor communicatie en participatie. En waar participatie vaak mee verward wordt is informeren. Maar dat is slechts de minimale vorm van participatie. De meest ideale vorm van participatie is zelfbestuur, waarbij je participanten als samenwerkingspartner ziet. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van participatie en je hier een bewuste keuze in maakt. Dat betekent ook dat er soms geen ruimte is voor participatie, maar je moet dan ook niet doen of deze ruimte er wel is. Blijf vooral eerlijk en transparant.

Bovendien is het bij communicatie en participatie belangrijk dat je beseft dat ‘de inwoner’ of ‘de bewoner’ niet bestaat. Er zijn grofweg acht groepen inwoners te onderscheiden en het is belangrijk om het verschil in deze bewonersprofielen te zien en daar je participatie en communicatie op aan te passen. Dat geldt voor zowel de boodschap, de frequentie als de kanalen en media. Je moet je daar bevinden waar de inwoner zich bevindt, dat betekent bijvoorbeeld online voor de zogenaamde ‘eigengereide digitalen’. Op de lange termijn ga je een relatie aan met de wijk, dus wil je harmonie met iedere groep.

Serge gaf een tip aan het publiek; vraag naar de zorgen van de omgeving. Als je deze zorgen én bijbehorende oplossingen transparant deelt, maakt de omgeving deel uit van het proces. Zet de zorgen en oplossing letterlijk op een poster, zo word je hier ook verantwoordelijk voor gehouden.

En de winnaar is…

Ieder jaar zet Bewuste Bouwers de projecten met de hoogste auditcijfers in het zonnetje. En sinds 2020 kan ook het publiek stemmen op de meest inspirerende Best Practice.

Bewuste Bouwers heeft het afgelopen jaar acht Best Practices erkend op acht verschillende projecten. De Best Practice Publieksprijs gaat dit jaar naar de Virtual Reality Veiligheidstraining op project 'Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden fase 2A' van Heijmans N.V. Het projectteam heeft bestaande modellen gebundeld en samengebracht in een Virtual Reality-model. Dit model geeft medewerkers een virtueel kijkje in omstandigheden en scenario’s die zij tijdens de bouw kunnen verwachten. Zo worden potentieel gevaarlijke situaties van tevoren gesignaleerd, waardoor deze in de echte situatie op de bouw voorkomen worden. Het publiek is duidelijk onder de indruk, met 44% van de stemmen is de Best Practice de overtuigende winnaar.

En toen was het moment aangebroken waar iedereen op zat te wachten, de uitreiking van de Best Presterende Bouwplaatsen van 2022. Van de 317 uitgevoerde audits hebben drie projecten een podiumplaats bemachtigd. Nooit eerder kwam het voor dat de nummers 1 en 2 tijdens de audit werden beloond met hetzelfde cijfer, tot nu. Jan Koers (directeur Bewuste Bouwers): “Het was een extra uitdaging om de winnaar van de Bewuste Bouwers Wisseltrofee te kiezen. En dat is dan ook met veel zorgvuldigheid gedaan. Eén van de projecten sleepte, naast een Best Practice, ook nog eens drie Goede Voorbeelden in de wacht. Op basis daarvan is de eindwinnaar van Best Presterende Bouwplaats 2022 gekozen.”

Derde plaats (auditscore 9.0 + 1 Goed Voorbeeld): WP Emmen Pottendijk

De derde plaats is voor VolkerWind. Zij scoort een 9.0 met de bouw van Energiepark Pottendijk. Op en rond de bouwplaats zijn verschillende passende veiligheidsvoorzieningen getroffen, waaronder het zogenaamde Man Down-systeem. Via het Man Down-systeem staat een medewerker altijd in contact met een BHV-er op het project. Als een medewerker alleen in het veld is en zich een calamiteit voordoet, krijgt de BHV-er een waarschuwing en ontvangt meteen de coördinaten waar de medewerker zich bevindt. Zo kan snel gehandeld worden in noodgevallen.

Rob van der Wel, auditor van het project, was ook zeer gecharmeerd van de Best Practice. Dit was voor hem de eerste keer dat hij een 9 toekende aan een van zijn geaudite bouwplaatsen. Dit laat weer eens zien hoe hoog de lat ligt.

Tweede plaats (auditscore 9.2 + 1 Goed Voorbeeld): Inbouwpakket De Office Den Bosch

Project Inbouwpakket De Office Den Bosch van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Zuid heeft met een 9.2 de tweede plaats behaald. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit op de bouwplaats. Om deze veiligheid te borgen is een bijzondere voorziening ontwikkeld door de hoofduitvoerder en werkvoorbereider; een manier om lasten veilig naar binnen te begeleiden via de gevelopeningen op de diverse etages. Als de deuren worden geopend, staat de oprit nog in de verticale stand om te voorkomen dat medewerkers van grote hoogte kunnen vallen. De als oprit dienstdoende plaat is scharnierend aangebracht en kan alleen achteruitlopend, van de gevelsparing af, naar beneden gebracht worden om als oprit te dienen.

Marco Waarts, auditor van het project, benadrukt de grote uitdaging waar het team van het project voor stond. Het was geen standaard bouwplaats, maar een project dat zich afspeelde binnen de muren van een bestaand gebouw. Er waren dus geen bouwhekken en alles moest vanaf de straatzijde geïmporteerd worden. De Best Practice heeft daarin een geweldig verschil gemaakt.  

Eerste plaats (auditscore 9.2 + 3 Goede Voorbeelden): MORE Leiden

Met auditscore 9.2, een Best Practice en drie Goede Voorbeelden is project MORE Leiden van Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. de terechte winnaar! Het project presteert op alle pijlers van de gedragscode ‘boven de norm’, waarbij extra aandacht is voor de omgeving. Dat blijkt ook uit de Best Practice op het project; de verlichting van de torenkranen die is vervangen voor zogenaamde Darklicht armaturen. De lampen kunnen ingesteld worden tot een bepaalde plek, waardoor het licht alleen op de bouwplaats schijnt en geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Prettig voor direct omwonenden, de omgeving en beter voor de natuur.

Het team van MORE Leiden kreeg bij aanvang van het project de uitdaging van de opdrachtgever om minimaal een 8 te scoren op de gedragscode van Bewuste Bouwers. En dat doel is ruim overstegen! Hoe zij dit hebben gedaan? “We zijn ons best blijven doen”.

Herijking: extra aandacht voor communicatie en participatie

Anneke Witte: “Zo blijkt maar weer hoe bescheiden de bouw is. En als je dan ziet wat ze ondertussen neerzetten. Ik zeg hulde.” Ze nodigt de winnaars van harte uit om volgend jaar de wisseltrofee te overhandigen aan de opvolgers. Jan Koers richt het laatste woord tot het publiek en Serge Santoo: “Het is belangrijk om te zien dat communicatie en participatie niet vanzelf gaat. Het is dit jaar weer tijd voor de herijking van onze gedragscode en wij gaan zeker kijken of we het onderwerp extra op de agenda kunnen zetten.” De middag eindigt met de gelegenheid tot een praatje onder het genot van een hapje en een drankje.

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer