YOU, ME, (VIR)US – Richard Massar (Bouwend Nederland) “Handel niet strikter dan de norm van het RIVM”

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

Bouwers die een lokale huisarts of zorginstelling voorzien van nieuwe mondkapjes. Het is zomaar een voorbeeld van verbroedering. “We zitten allemaal met hetzelfde in onze maag, dat is niet sectorspecifiek. We merken dat iedereen elkaar graag helpt in deze tijden,” weet Richard Massar, woordvoerder van Bouwend Nederland.  

Hoe komt dat tot uiting in de organisatie van Bouwend Nederland?

“We weten elkaar goed te vinden; Microsoft Teams draait overuren! Er is veel waardering vanuit de directie en het bestuur voor hoe alle afdelingen door blijven werken op afstand. Onze leden weten ons ook goed te vinden. En onze informatievoorziening wordt erg op prijs gesteld door hen.”

Kun je ook al iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bouwsector in het algemeen?

“De impact van de stikstof en PFAS problemen was al erg groot en daar komt de coronacrisis nog bovenop. En de sector speelt natuurlijk een belangrijke rol bij de  enorme maatschappelijk opgave waar we voor staan. Er moeten voor 2050 maar liefst 7,5 miljoen huizen gebouwd worden met daarbij nog eens een half miljoen utiliteitsobjecten. Ook moet er veel vervanging en onderhoud gepleegd worden aan wegen, bruggen en sluizen. In de Nationale Woonagenda heeft de minister afgesproken dat we jaarlijks 75.000 woningen bouwen. Vorig jaar hebben we er 71.000 gerealiseerd. De problemen waar we nu mee te maken hebben zorgen ervoor dat deze ambitie ook de komende jaren niet gehaald wordt. Dat houdt in dat we alle bouwbedrijven, binnen- en buitenlandse vakmensen, zij-instromers en campagnes zoals ‘Je gaat het maken’ keihard nodig hebben in het post-Coronatijdperk.”

Maak jij je zorgen?

“Niet direct, ik hoop wel dat alle Nederlanders zich aan de richtlijnen van het RIVM houden, zodat we het coronavirus zo spoedig mogelijk gecontroleerd kunnen indammen. Daarnaast hoop ik dat we ondanks deze coronacrisis het vakmanschap voor de sector kunnen behouden. Juist in de afgelopen jaren hebben we veel expertise kunnen binnenhalen, mensen specifiek kunnen opleiden. Er is werk genoeg in de sector, dus daar zal het niet aan liggen!”

Wat zou je willen zeggen tegen bouwbedrijven en opdrachtgevers?

“Veiligheid is het allerbelangrijkst, dus zorg ervoor dat je de richtlijnen van het RIVM hanteert. Zorg dat het werk voortgezet wordt. Laten we er samen voor zorgen dat projecten waar mogelijk niet stil komen te liggen. Bouwend Nederland is onder meer in gesprek met Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat om de sector aan de gang te houden. We hopen daarbij ook dat de liquiditeitspositie van onze leden niet extra onder druk komt. Maar ook doen we een oproep aan opdrachtgevers om flexibel om te gaan met vertragingen als gevolg van de coronacrisis en coulant om te gaan met boeteclausules. Bij lagere overheden willen we duidelijk maken dat de aanbestedingen door moeten blijven gaan, ook als ambtenaren thuis aan het werk zijn. Laten we de sector draaiende houden! Maak daarvoor ook gebruik van de mogelijkheden om digitaal te blijven overleggen.

Ligt de voortgang dan in handen van de overheid en opdrachtgevers?

“Deels, maar ook bij onszelf. Als wij ons aan de richtlijnen van het RIVM houden, kunnen we grotendeels doorgaan met bouwen. Helaas zien we dat bepaalde leden die voor woningbouwcorporaties werken nu niet aan de slag kunnen omdat de werkzaamheden zijn stilgelegd. Zelfs bewoners geven aan dat ze liever de renovatie ‘nu’ willen, ze zijn tenslotte toch thuis. Het is van belang voor de sector en de ambities van Nederland om door te gaan met bouwen en niet strikter dan de richtlijnen van het RIVM te gaan handelen.”

Welke vraag zou je willen stellen aan Ilja Werkhoven, directeur van het platform in de vastgoedexploitatiesector NEVAP?

“Welke mogelijkheden zie je juist nu om onderhoud & renovatiewerkzaamheden naar voren te halen om onze gezamenlijke sector aan de gang te houden?”

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer