YOU, ME, (VIR)US – Nico de Vries (Bewuste Bouwers) “De opgave die er ligt, blijft net zo groot als voor de crisis”

Door: Barbara van Baarsel (Buro Barcode)

In deze portrettenreeks spreken we met mensen uit de bouwsector. We zijn in gesprek met brancheverenigingen, bouwbedrijven, ingenieurs, bestuurders, vastgoedexperts, oudgedienden en jonge honden, om te zien hoe onze sterke sector zich staande houdt in dit corona-tijdperk. Om te leren van elkaars insights en visies. Ter verbroedering en inspiratie. De geïnterviewde geeft met een prangende vraag het woord aan de volgende. Zo houden we deze ‘kettingbrief’ levend en relevant.

Jan Kuijpers, directeur-eigenaar van Kuijpers Bouw Heteren, stelt zijn vraag aan Nico de Vries, bestuursvoorzitter van Bewuste Bouwers: “Zijn we nu met de wijzigingen binnen de normstellingen onbewust aan het toegroeien naar dat nodige bewustzijn, de fundamentele waarde van Bewuste Bouwers?”

Nico: “De eerdere aanpassingen aan de normstellingen zijn heel bewust gemaakt; in tien jaar tijd is veel veranderd, ook het feit dat we zijn toegegroeid naar een dieper bewustzijn over hoe je op een bouwplaats opereert. Maar, de huidige crisis duwt ons nu al meer in die richting en dat lijkt mij een terechte constatering.”

Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren?

“Mijn grondhouding is positief; er komt een einde aan deze crisis en daar ben ik mij van bewust. Hoewel ik mij ook zorgen maak over de dreigingen die deze crisis met zich meebrengt. De tol is enorm hoog; zieke mensen, mensen die overlijden en mensen die blijvende schade oplopen. Maar ook denk ik aan bijvoorbeeld kinderen die bescherming zouden moeten krijgen, maar nu ook nog eens niet naar school kunnen. En natuurlijk denk ik aan de economische impact en het effect op de bouwsector. Ja, het houdt mij behoorlijk bezig en ik probeer er veel over te lezen.”

Je leest vast ook over de continuering van de bouw. Ben je tevreden met hoe dat nu gedaan wordt?

“Ja, dat de bouw – zo goed en zo kwaad als het kan – doorgaat, vind ik prijzenswaardig. Al die vakmensen proberen het proces gaande te houden; ik geef hen een enorme pluim op hun hoed! Ik begrijp dat de bouw een goed protocol heeft waarin duidelijk staat hoe mensen met elkaar omgaan. Helaas heb ik daar geen zicht op en weet ik niet of dat nu goed wordt beleeft en nageleefd door iedereen. Maar, ik ga er vanuit dat dit goed werkt.”

Even koffiedik kijken misschien, maar kan deze huidige manier van werken van invloed zijn op toekomstige aanbestedingen?

“Dat is een goede vraag. Hoewel ik aan de ene kant vind dat we in zo’n korte tijd nog weinig kunnen zeggen over de impact op de toekomst, zie ik wel dingen die invloed zullen hebben; zoals het lesgeven op afstand en het digitaal werken. Die zaken hebben we ons in drie weken tijd aangeleerd en gaan voor een blijvende verandering zorgen. Ook het toenemende bewustzijn op de bouwplaats kan effect hebben op hoe uiteindelijk in aanbestedingsprocedures wordt gewerkt in het post-Coronatijdperk. Ik kan mij dat wel voorstellen en hoop het eigenlijk ook.”

Hoe kijk jij als voormalig topman in de bouwsector naar deze situatie?

“Als dit voorbij is, dan is er fundamenteel aan de economie niets veranderd, maar toch zal er een enorme inhaalslag gemaakt moeten worden. Dan is het de vraag welke bedrijven nog bestaan, en dat kan uiteraard tweede orde-effecten hebben. Het is een heel ander soort crisis dan we eerder gehad hebben, en ook deze heeft weer gevolgen voor de bouwsector. Daarentegen: de opgave die de bouw heeft – met name gericht op nieuwbouwwoningen en infrastructuur – blijft ook na de crisis net zo groot als drie weken geleden. We zullen de gevraagde prestaties moeten leveren en daar moeten we ons gewoon op voorbereiden. En in die tussentijd vooral door blijven bouwen.”

Kun je de vakmensen die dat waarmaken een hart onder de riem steken?

“Zeker, wat mij betreft zijn het helden! Dat waren ze in mijn ogen ook voor de crisis al. De mensen die het ook nu weer waarmaken in de bouwput zijn ongelooflijk harde werkers. We moeten hen meer waarderen en honoreren.”

Welke oproep zou jij willen doen als bestuursvoorzitter van Bewuste Bouwers aan bouwprojecten?

“Ik zou willen zeggen: houd het hoofd koel. En blijf Bewuste Bouwers koesteren; niet zo zeer als organisatie, maar als gedachtegoed binnen je eigen onderneming. De stichting en haar deelnemers moeten die steun in de rug houden, waarmee ze werk kunnen blijven doen. Dat wil zeggen: Nederland en de bouw bewust maken van de noodzaak om bewust te bouwen.

Aan wie zou jij een vraag willen stellen? En welke vraag is dat?

Aan Martijn Smitt (Ballast Nedam) wil ik graag de volgende vraag stellen: “Hoe kunnen we ons met bouwprojecten nog meer onderscheiden t.o.v. anderen die dat nodige bewustzijn niet hebben en tonen. Met andere woorden: hoe kunnen we onszelf verbeteren?” 

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 942
2700 AX Zoetermeer

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers staan voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en veiligheid op en rond de bouwplaats. Lees meer